Aktualności

Grupa Balinta.

 

GRUPA BALINTA

Celem Grupy Balinta jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym lekarze/terapeuci mogą się przyglądać psychologicznym aspektom relacji z pacjentem, a przez to lepiej ją rozumieć.
Grupy Balinta to również superwizja w psychoterapeutycznym sensie.
Uczestnictwo w grupie Balinta może zapobiegać wypaleniu zawodowemu, zwiększyć satysfakcję lekarzy/teraputów z własnej pracy oraz dostarczać inspiracji do modyfikacji własnego postępowania względem danego pacjenta.
Podczas spotkań grupy dąży się do uświadomienia uczestnikom wagi relacji z pacjentem oraz zjawisk w niej zachodzących. Dostarczają one także okazji do przyjrzenia się owej relacji w nowym świetle czy uświadomienia sobie własnych zasobów i ograniczeń.

UCZESTNICTWO W GRUPIE BALINTA SPRZYJA:
• wzbogacaniu umiejętności postępowania z pacjentem
• rozwijaniu wrażliwość na emocjonalny wymiar pracy
• uczeniu rozumienia nieswoistych czynników terapeutycznych
• uczeniu samokontroli jakości i efektywności pracy
• wspieraniu w relacji z pacjentem
• rozwijaniu dojrzałość zawodowej i osobistej
• doświadczaniu konstruktywnej autorefleksji
• stanowi platformę dla wymiany doświadczeń uczestników grupy
• integracji zespołu
• przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

Zgodnie z warunkami uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Grupy Balinta, zależnie od sposobu prowadzenia, mogą być traktowane jako część superwizji grupowej (do 50 sesji) lub doświadczenia własnego (do 50 sesji).

 

Czytaj więcej »Rozpoznawanie zaburzeń dysocjacyjnych

Wczesna i przewlekła trauma związana z zaniedbaniem, nadużyciem fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym, może skutkować poważnymi objawami psychiatrycznymi. Chociaż tego typu doświadczeniom poświęca się coraz więcej uwagi, to rozpoznawanie objawów posttraumatycznych, w szczególności dysocjacyjnych, nadal wydaje się niewystarczające. Pacjenci z historią traumy zgłaszają się do specjalistów zdrowia psychicznego z różnymi dolegliwościami i problemami, ale rzadko wiążą je z wydarzeniami urazowymi, unikają wspomnień związanych z traumą i niechętnie o niej mówią.

 

Prowadzenie:

Dr n. hum. Igor Pietkiewicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem SNP PTP. Kieruje Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (www.swps.pl/cbtd) przy katowickim wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS, gdzie realizuje projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Jest kierownikiem akredytowanego przez SNP PTP programu stażowego do certyfikatu psychoterapeuty w CZP Feniks w Sosnowcu i prowadzi prywatą praktykę w Katowicach. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i dysocjacyjnymi. Jest członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD).

Dr n.med. Radosław Tomalski jest psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem SNP PTP, kieruje dziennym odziałem psychiatrycznym w CZP Feniks w Sosnowcu, prowadzi również praktykę prywatną w Katowicach. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz z zaburzeniami psychotycznymi. W ostatnich latach zajmuje się również diagnozą i terapią zaburzeń dysocjacyjnych, a także bierze udział w projektach badawczych związanych z tymi zagadnieniami. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest przedstawicielem na Polskę Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD).

Czytaj więcej ».