Wydarzenia

Grupa superwizyjna w podejściu CBT i Terapii Schematu

Więcej informacji i zapisy TUTAJ
Grupa Balinta.

 

GRUPA BALINTA

Celem Grupy Balinta jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym lekarze/terapeuci mogą się przyglądać psychologicznym aspektom relacji z pacjentem, a przez to lepiej ją rozumieć.
Grupy Balinta to również superwizja w psychoterapeutycznym sensie.
Uczestnictwo w grupie Balinta może zapobiegać wypaleniu zawodowemu, zwiększyć satysfakcję lekarzy/teraputów z własnej pracy oraz dostarczać inspiracji do modyfikacji własnego postępowania względem danego pacjenta.
Podczas spotkań grupy dąży się do uświadomienia uczestnikom wagi relacji z pacjentem oraz zjawisk w niej zachodzących. Dostarczają one także okazji do przyjrzenia się owej relacji w nowym świetle czy uświadomienia sobie własnych zasobów i ograniczeń.

UCZESTNICTWO W GRUPIE BALINTA SPRZYJA:
• wzbogacaniu umiejętności postępowania z pacjentem
• rozwijaniu wrażliwość na emocjonalny wymiar pracy
• uczeniu rozumienia nieswoistych czynników terapeutycznych
• uczeniu samokontroli jakości i efektywności pracy
• wspieraniu w relacji z pacjentem
• rozwijaniu dojrzałość zawodowej i osobistej
• doświadczaniu konstruktywnej autorefleksji
• stanowi platformę dla wymiany doświadczeń uczestników grupy
• integracji zespołu
• przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

Zgodnie z warunkami uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Grupy Balinta, zależnie od sposobu prowadzenia, mogą być traktowane jako część superwizji grupowej (do 50 sesji) lub doświadczenia własnego (do 50 sesji).

 

Czytaj więcej »ŻYJ MOCNO I UWAŻNIE.
Rejs z Wojciechem Eichelbergerem w Grecji

 

 

 

ŻYJ MOCNO I UWAŻNIE.


Rejs 28.04 - 05.05. 2018 r. ZATOKA SAROŃSKA (GRECJA)
7-dniowy warsztat rozwoju osobistego z Wojciechem Eichelbergerem na pełnomorskim jachcie.

 

Odkryj swoją wewnętrzną siłę, odporność, radość i pełnię życia!
Zaangażuj i uwolnij swój umysł, ciało, emocje i ducha!
Na żeglującym jachcie, w uroczych dzikich zatokach, w malowniczych portach i miasteczkach.
Wspierać Cię będzie grupa interesujących, poszukujących ludzi, ruch i przyroda.

 

Co będziemy robić?

  • Będziemy budować poczucie oparcia w sobie poprzez: ugruntowanie, urealnianie, świadomość ciała (mocne „stanie na własnych nogach”, odblokowanie stóp, kolan i bioder, prawidłową postawę ciała, wzmacnianie kręgosłupa).
  • Będziemy budować świadomość oddechową i poprawiać zasilanie oddechowe w sytuacjach przeciążenia, zagrożenia i walki.
  • Będziemy poznawać i obserwować siebie, myśleć nad swoimi celami i pragnieniami.
  • Ukształtujemy zdrowe myśli, przekonania i postawy – zwiększymy świadomoći ich wpływu na emocje i zdrowie.
  • Rozwiniemy kompetencje psychologiczne w celu lepszego radzenie sobie z życiowym stresem.
  • Nauczymy się wykorzystywać własny “Emocjonalny GPS”, by na co dzień doświadczać radości, poczucia sensu i spełnienia.
  • Będziemy pracować nad urealnianiem się i uczyć koncentracji (bycia w żywym i mocnym kontakcie z tym, co dzieje się tu i teraz).
     

Jak będziemy robić?
Program warsztatu będzie realizowany podczas postojów w formie grupowych zajęć wieczornych
i porannych oraz częściowo także w trakcie żeglugi w wymiarze do 4-6 godzin dziennie.

 

ZAPISY TUTAJ:


PROWADZENIE
Wojciech Eichelberger - psycholog, psychoterapeuta i trener.
W swoich projektach szkoleniowych i terapeutycznych odwołuje się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę ciało, energię i duchowość człowieka.
Joanna Zapała – psycholog, psychoterapeuta i trener.
Jest nauczycielem Rational Behavior Therapy (RBT) – od lat uczy jak pracować z przekonaniami, by osiągać zdrowe życiowe cele. Z zapałem wprowadza idee integralnego rozwoju w prowadzone przez nią projekty szkoleniowe, pozarządowe i biznesowe.
Tomasz Eichelberger - Instruktor wielu sportów ( m.in. pływania, żeglarstwa, snowboardu). Zajmuje się szeroko pojętą pracą z ciałem. Czerpiąc z metody Feldenkraisa, Qi Gongu (chińskiej sztuki kultywowania zdrowia, świadomości, harmonii), treningu funkcjonalnego i naturalnego pracuje nad osadzeniem w ciele, sprawnością i harmonijnym przepływem energii.

 

Czytaj więcej »Kolejny 8-tygodniowy Trening Uważności (Mindfulness) oparty na programie MBSR

 

 

Co to za program?

Program uczy metod i dostarcza narzędzi skutecznego radzenia sobie ze stresem w życiu, obniża ogólne napięcie psychofizyczne organizmu, znacznie podnosi jakość życia, zwiększa poziom pozytywnych emocji poprzez rozwój odpowiednich sieci neuronalnych w naszym mózgu. Trening oparty jest na technikach uważności takich, jak: medytacja wyciszenia (shiamatha), skanowanie ciała, wizualizacje, uważna joga itp., opracowany w oparciu o program MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) opracowany przez Stress Reduction Clinic University of Massachusetts Medical School, elementy programu profesora Christophera Germera (współtwórcy podejścia self-compassion).

Więcej na temat uważności: http://juliawahl.natemat.pl/47777,raz-jeszcze-o-uwaznosci

 

Do kogo skierowany jest program? 

Kto może uczestniczyć w programie? Co można zyskać?

Nie trzeba mieć żadnego doświadczenia medytacyjnego. Nie trzeba być też psychologiem, psychoterapeutą. Trzeba natomiast mieć motywację. Program jest przeznaczony dla wszystkich osób, które pragną zredukować swój stres, zyskać lepszą jakość życia i nauczyć się technik kontemplacyjnych (począwszy od klasycznej medytacji wyciszenia - shiamatha) w celu zintegrowania tych praktyk z życiem codziennym.

 

Terminy zjazdów:

(1) 10 marca  (sobota), 10:00 - 16:00

(2) 24 marca  (sobota), 10:00 - 16:00

7 kwietnia (sobota) - Dzień Uważności 10:00 - 17:00

(3) 8 kwietnia (niedziela), 10:00 - 16:00

(4) 14 kwietnia (sobota), 10:00 - 16:00

 

CENA: 970 PLN
Prowadzenie: Eryk Ołtarzewski, superwizuje Julia E. Wahl


Informacje i zapisy:

http://www.mindinstitute.com.pl/

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Psychoterapii Integralnej

ul. Wierzbięcice 18/5,  61-568 Poznań

 

Zapraszamy!
SEKSUOLOGIA W PRAKTYCE TERAPEUTYCZNEJ

 

Seksuologia w praktyce terapeutycznej
Trudności dotyczące życia seksualnego pacjentów niejednokrotnie stanowią dla terapeutów duże wyzwanie zawodowe, a czasem są w procesie terapii w ogóle pomijane. Szkolenie podejmuje temat najczęściej występujących dysfunkcji oraz problemów seksualnych.


Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania tematyki seksuologicznej w pracy terapeutycznej oraz zwiększenie poczucia kompetencji w tym obszarze.


Adresaci: Warsztat adresowany jest do psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, osób pracujących w zawodach medycznych oraz studentów ostatnich lat studiów kierunków: psychologia i pedagogika. Po zakończeniu warsztatu uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.
Szkolenie ma charakter warsztatowy i stanowi wprowadzenie do zagadnień seksuologii klinicznej.


Zakres tematyczny warsztatu:
1. Obraz kliniczny najczęściej zgłaszanych czynnościowych zaburzeń seksualnych.
2. Uwarunkowania psychologiczne trudności w funkcjonowaniu seksualnym.
3. Podstawowe strategie pracy terapeutycznej w przypadku zaburzeń seksualnych.
4. Indywidualne i partnerskie formy interwencji seksuologicznej.
5. Pomoc seksuologiczna a proces psychoterapeutyczny.


Prowadzący: Marcin Adamski - psycholog, psychoterapeuta, trener, seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (certyfikat nr 100). Praktykę psychologiczną prowadzi od 2007 r. Ukończył akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Czteroletni Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.


Termin warsztatu: 16 czerwca 2018 r.
Szkolenie odbywać się będzie w sobotę 16 czerwca 2018 r.  w godzinach 9.00 - 18.00, obejmuje 10 godzin dydaktycznych. Maksymalna liczba uczestników 12 osób.


Koszt uczestnictwa: 250 zł
Cena warsztatu obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia warsztatu.

 

Miejsce szkolenia:
Centrum Psychoterapii Integralnej ul. Wierzbięcice 18/5 Poznań
Służymy pomocą telefonicznie: 502 99 44 97, 618 20 27 46
lub mailowo: info@cpi.poznan.pl

Zapraszamy!


 
.