Wydarzenia

STOICYZM ULICZNY

20-21 kwietnia 2013


U podstaw warsztatów leży prawda filozofii stoickiej, że jakość naszego życia nie zależy od wydarzeń, jakie nas spotykają, ale od sądu, jaki wydajemy na ich temat.


Dysponujemy wrodzoną odpornością psychiczną. Może ona jednak zostać osłabiona poprzez błędy myślenia i sposób, w jaki tłumaczymy sobie rzeczywistość.


Stoickie praktyki treningu mentalnego pozwalają nam, miedzy innymi:
• reagować twórczo na wydarzenia,
• swobodnie zarządzać emocjami,
• panować nad stresem,
• uniezależniać swój dobrostan od tego, co nas spotyka,
• budować system wartości, który pomaga zachować szacunek do siebie samego i nawigować w świecie ciągłych wyborów,
• pracować nas rozwojem osobistym i duchowym.


W autorskim programie techniki stoickie są zintegrowane w spójną metodę self-coachingu: precyzyjne narzędzie do zastosowania w stresogennym środowisku, wymagającym od ludzi wielkiej odporności psychicznej, takim jak korporacja, wojsko czy sport zawodowy. Ale są skuteczne także, np. w życiu rodzinnym, które „oferuje” inny zakres wyzwań, gdyż polegają na bezpośredniej pracy z umysłem, a nie rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Uczymy się, jak szukać nowych zasobów nie tylko w nas samych, ale także w fakcie, że jesteśmy częścią wszechświata. W sferze wartości praktyka stoicka oparta jest na wspólnocie z innymi ludźmi i naturą, a nie na narzuconych przez tradycje i środowisko wartościach.
Praktyka stoicka oferuje mnogość narzędzi, którymi można żonglować, zależnie od sytuacji, ale odznacza się też prostotą celów i zasad. W jej ramach nie uczymy się na pamięć rozbudowanych kodeksów postępowania ani wiedzy teoretycznej. Zamiast tego, w każdej sytuacji pracujemy z nastawieniem wewnętrznym, budując całościowy system nawigacji – w życiu – moralny, metafizyczny, psychologiczny. Zmiana, która zachodzi po przyjęciu postawy stoickiej, jest całkowicie kontrolowanym procesem, opartym na rozumie, intelekcie, indywidualnym wglądzie medytacyjnym i dociekaniach filozoficznych.

 

Prowadzenie: Marcin Fabjański – absolwent University of York w Wielkiej Brytanii i UAM w Poznaniu, doktor filozofii, felietonista magazynu „Coaching”, autor pierwszego polskiego poradnika praktyki filozoficznej „Stoicyzm Uliczny”, innych książek, filmów dokumentalnych; dziennikarz nagrodzony między innymi Grand Pressem i nagrodami Independent Press Association w Nowym Jorku.

 

Koszt warsztatu: 350 zł
• zniżka 10% w przypadku rezerwacji więcej niż 1 miejsca (315 zł),
• zniżka 5% dla osób, które były już na szkoleniach/warsztatach organizowanych przez CPI (332 zł),
• cena dla osób korzystających z obu zniżek: 297 zł.


Przyjmujemy tylko kompletne zgłoszenia, czyli formularz zgłoszeniowy i wpłatę na konto.
O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.

 

Serdecznie zapraszamy!
 
Racjonalna Terapia Zachowania. Edycja XXV. Rational Behavior Therapy - RBT.

Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu zaprasza na szkolenie:
„Racjonalna Terapia Zachowania - RTZ. Edycja XXV“.


Szkolenie będzie odbywało się w trzech zjazdach z możliwością pracy osobistej i superwizji.
Terminy zjazdów: 27-28.04, 18-19.05, 08-09.06.2013 r.


Terapia RTZ pozwala szybko reagować na praktyczne problemy pacjenta równolegle pomagając mu krok po kroku rozwiązywać bardziej złożone - i często leżące u podłoża tamtych – problemy osobowościowe.


RTZ jest to podejście wywodzące się z nurtów poznawczo – behawioralnych, które zalicza się to terapii krótkoterminowych a terapeuci pracujący w tym podejściu stosują aktywne metody leczenia, ucząc pacjentów jak usuwać zaburzenia.


„Emocjonalnie zdrowi ludzie są zorientowani na rzeczywistość i zaangażowani w to, by żyć produktywnie, uzyskując maksymalną osobistą i społeczną aprobatę oraz doznając minimalnych , niepożądanych konfliktów emocjonalnych.”
Taką definicję zdrowia psychicznego stworzył Maxie C. Maultsby Jr.
Amerykański lekarz – psychiatra twórca Racjonalnej Terapii Zachowania - RTZ (Rational Behavior Theraphy RBT).


Pierwszy zjazd ma charakter wprowadzający, pozostałe mają na celu poszerzenie umiejętności praktycznej pracy z pacjentem. Podstawą dalszej części szkolenia jest prezentacja i omówienie przygotowanych wcześniej (w pracy nad sobą lub z pacjentem) formularzy Racjonalnej Samoanalizy.

W programie przewidziano wiele ćwiczeń utrwalających umiejętności praktyczne.Zawartość merytoryczna kursu:

 

Zjazd I : 27-28.04.2013

Źródła i naukowe podstawy RTZ

Zdrowa semantyka

Wprowadzenie do Racjonalnej Samoanalizy (RSA)


Zjazd II : 18-19.05.2013

Neurofizjologia emocji i psychosomatyczna teoria uczenia się

Znaczenie oporu w terapii

Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna

Motywacja i stadia zmiany

Zastosowanie RTZ w terapii grupowej


Zjazd III : 08-09.06.2013

Zastosowanie RTZ w konkretnych klasach problemów:

Lęk

Niskie poczucie własnej wartości
Poczucie winy

Poważna choroba somatyczna

Zespół wypalenia zawodowego
Prowadzący:

Joanna Zapała - psycholog, psychoterapeuta. Certyfikowany Psychoonkolog i Superwizor Psychoonkologii PTPO. Certyfikowany Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Terapeuta i superwizor Programu Simontona. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii jak i szkoleń z Racjonalnej Terapii Zachowania.
Jest wykładowcą w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz członkiem Zespołu Nauczycieli w Polskim Instytucie Ericksonowskim.


Aurelia Dembińska – coach, pedagog, psychoterapeuta. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Terapeuta, superwizor oraz trener Programu Simontona. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej oraz zastosowaniu Racjonalnej Terapii Zachowania. Przez wiele lat prowadziła szkolenia RTZ z dr Mariuszem Wirgą i jego żoną Olą.
Koszt uczestnictwa:

980 zł całość

możliwość płacenia w ratach po 380 zł


Przyjmujemy tylko kompletne zgłoszenia czyli formularz zgłoszeniowy plus wpłata na konto.

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.


Opłaty prosimy wnosić na konto:

Centrum Psychoterapii Integralnej mBank 61 11402004 0000300234442930

Na przekazie lub przelewie prosimy dopisać "RTZ XXV"


Szkolenie odbywać się będzie w godzinach so 11.00 - 18.00 nd 9.00 - 15.00


Miejsce szkolenia:
 Centrum Psychoterapii Integralnej ul. Wierzbięcice 18/5 Poznań

www.cpi.poznan.pl 
tel. 61/8 202 746, kom. 502 99 44 97 lub info@cpi.poznan.pl

 

"RTZ to nie tylko skuteczny program terapeutyczny, ale przede wszystkim nowoczesny sposób rozumienia siebie i innych"
 

ZAPISY TUTAJ:
DOSTROJENIE (MIND-BODY BRIDGING - MBB)

1-2 czerwca 2013
 

Dostrojenie (Mind-Body Bridging albo MBB) jest techniką rozwoju osobistego wymierzoną w usuwanie przeszkód w naszym umyśle i ciele, które stoją na drodze klarownego myślenia i rozluźnionej gotowości mentalnej i fizycznej do wszelkich zadań. Jest to budowanie pomostu między ciałem i umysłem, a także umysłem – ciałem a środowiskiem. Komunikację między nimi zaburza układ tożsamości (Identity System), który nie tylko powoduje napięcie w ciele, ale także zamyka nasze zmysły, tłumi intensywność odbioru otoczenia i źle wpływa na jakość relacji z innymi ludźmi.
Może się wydawać, że nieświadomość obrazów, dźwięków i tego, czego dotykamy, jest stanem całkowicie naturalnym, stanem „bycia zajętym”, który nie ma żadnych niekorzystnych konsekwencji. Błąd! Dzięki przechwyceniu myśli i zamknięciu zmysłów, układ tożsamości staje na przeszkodzie doświadczania przez nas niezmiernych możliwości jakie niesie życie. Ten układ uszkadza to jak czujemy, myślimy i działamy.
 

Budowaniu pomostu między ciałem i umysłem służy w dostrojeniu kilka technik:
• kreślenie map umysłu – ciała,
• wsłuchiwanie się w dźwięki otoczenia,
• dostrojenie się do doznań w ciele,
• uwrażliwienie zmysłu dotyku.
Dzięki nim odłączamy układ tożsamości i rozwijamy świadomość chwili obecnej, stajemy się kreatywni i świadomi swojej duchowości.

 

Prowadzący: Marcin Fabjański - doktor filozofii, certyfikowany instruktor Mind-Body Bridging, Trener Praktyk Biznesu. Absolwent University of York w Wielkiej Brytanii i UAM w Poznaniu, doktor filozofii, felietonista magazynu „Coaching”, autor pierwszego polskiego poradnika praktyki filozoficznej „Stoicyzm Uliczny”, innych książek, filmów dokumentalnych; dziennikarz nagrodzony między innymi Grand Pressem i nagrodami Independent Press Association w Nowym Jorku.


Koszt: 350 zł
• zniżka 10% w przypadku rezerwacji więcej niż 1 miejsca (315 zł)
• zniżka 5% dla osób, które były już na szkoleniach/warsztatach organizowanych przez CPI (332 zł)
• cena dla osób korzystających z obu zniżek: 297 zł


Przyjmujemy tylko kompletne zgłoszenia, czyli formularz zgłoszeniowy i wpłatę na konto.
O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.

 

Serdecznie zapraszamy!
 
Grupa Terapeutyczna

GRUPA TERAPEUTYCZNA

 

ruszy od stycznia 2013 r.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w trwającej  9 miesięcy terapii grupowej (z przerwą wakacyjną).
Oferta kierowana do osób cierpiących z powodu lęków, stresu lub obniżonego nastroju, zmagających się z poczuciem osamotnienia, a także dla wszystkich pragnących poprawić jakość swoich związków z innymi.

Grupa terapeutyczna stwarza okazję do bezpiecznego doświadczania siebie w relacjach z innymi, w taki sposób, który pozwala na:


• rozpoznanie ukrytych mechanizmów psychologicznych, wpływających na to, jak przeżywa się relacje z innymi i jak się w nich reaguje,


• uzyskanie informacji na temat tego, jak jest się odbieranym przez innych,


• zwiększanie świadomości dotyczącej własnych uczuć i potrzeb związanych z relacjami interpersonalnymi,


• wprowadzanie zmian w sposobie kontaktowania się ze sobą i z innymi, tak by prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie.


Propozycja przeznaczona jest dla osób dorosłych.

 

OSOBY PROWADZĄCE
Terapię prowadzą Monika Jędrowska i Wojciech Domagalski, terapeuci pracujący w nurcie integracyjnym.

 

KOSZT I CZAS TRWANIA
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu, w piątki w godzinach popołudniowych, od stycznia 2013r. Jedno spotkanie trwa 120 minut i kosztuje 80 zł.

 

ZAPISY
Spotkania odbywać się będą w siedzibie Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu przy ulicy Wierzbięcice 18/5. Uczestnictwo w grupie poprzedzone zostanie konsultacją indywidualną. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z prowadzącymi:
Monika Jędrowska       609 533 904
Wojciech Domagalski  505 679 268
 
Terapia Simontonowska. Sesja terapeutyczno – szkoleniowa.


Biały Dunajec 24-28 czerwca 2013

Terapia Simontonowska jest to poznawczo-behawioralny program psychoterapii przeznaczony dla pacjentów onkologicznie chorych oraz ich najbliższych, stawiający sobie za cel poprawę funkcjonowania emocjonalnego pacjenta, wzrost zaangażowania w proces leczenia, poprawę komunikacji z otoczeniem itp. Jest to program o udokumentowanej skuteczności, z powodzeniem stosowany w licznych ośrodkach onkologicznych na całym świecie.

 


Prowadzenie:

Aurelia Dembińska
- pedagog, psychoterapeuta, coach.
Certyfikowany Trener szkoleń w zakresie psychoonkologii (PTPO).
Certyfikowany Terapeuta, Superwizor oraz Trener Terapii Simontonowskiej.


Joanna Zapała - psycholog, psychoterapeuta.

Certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii (PTPO).
Certyfikowany Trener szkoleń w zakresie psychoonkologii (PTPO).
Certyfikowany Terapeuta i Superwizor Terapii Simontonowskiej.

Koszt: (warsztaty+nocleg+wyżywienie)
Osoby z diagnozą choroby nowotworowej 
i osoby wspierające: 550 zł
Liczba miejsc: 14
Osoby szkolące się: 1100 zł

Liczba miejsc: 10
Dojazd we własnym zakresie.

Dodatkowe atrakcje:
Źródła termalne w okolicy, Zakopane, góry i piękne widoki, góralskie knajpy.
Noclegi w góralskim pensjonacie. Pokoje 2-3 osobowe z łazienkami.
 

Zgłoszenia:

Centrum Psychoterapii Integralnej
ul. Wierzbięcice 18/5 61-568 Poznań
tel: 61 8 202 746, 502 99 44 97
info@cpi.poznan.pl, www.cpi.poznan.pl
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 21.00


Przyjmujemy tylko kompletne zgłoszenia: formularz zgłoszeniowy + opłata za szkolenie.

Serdecznie zapraszamy !

zapisz się (osoby szkolące się)
zapisz się (osoby z diagnozą i osoby wspierające)
.