Wydarzenia

ROCZNE SZKOLENIE W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ ZABURZEŃ U OSÓB DOROSŁYCH


CENTRUM TERAPII POZNAWCZO- BEHAWIORALNEJ ZAPRASZA !

ROCZNE SZKOLENIE W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ ZABURZEŃ U OSÓB DOROSŁYCH 2012/2013
*** III EDYCJA POZNAŃ ***
 


 • 15-16 grudnia 2012 Wywiad i sformułowanie przypadku w terapii poznawczo-behawioralnej
  mgr Dorota Dyksowska 
 • 12-13 stycznia 2013 Identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie Nagatywnych Automatycznych Myśli
  mgr Katarzyna Romanowicz 
 • 16-17 luty 2013 Identyfikacja, weryfikacja i modyfikowanie Dysfukcyjnych Założeń mgr Dorota Dyksowska 
 • 9-10 marca 2013 Pytania sokratejskie w terapii poznawczo-behawioralnej mgr Agnieszka Madej 
 • 6-7 kwietnia 2013 Lęk paniczny z i bez agorafobii w terapii poznawczo-behawioralnej mgr Anna Małaczek 
 • 11-12 maja 2013 Terapia poznawczo-behawioralna depresji i myśli samobójczych 
  dr Ewa Wojtyna 
 • 15-16 czerwca 2013 Terapia poznawczo-behawioralna zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego
  mgr Dorota Dyksowska
 • 6-7 lipca 2013 Terapia poznawczo-behawioralna zespołu stresu pourazowego (PTSD) CTPB
 • 14-15 września 2013 TPB w chorobach somatycznych i psychosomatycznych dr Ewa Wojtyna
 • 5-6 października 2013 Praca z niską samooceną w terapii poznawczo-behawioralnej CTPB 


Koszty szkolenia
Opłata wpisowa wynosi 1800 zł + 23% VAT = 2214 zł brutto - tytułem zapłaty za pierwsze, dziewiąte i dzisiąte dwudniowe spotkanie.
Płatność za pozostałe warsztaty 600 zł + 23% VAT = 738 zł brutto - wymagana każdorazowo na minimum 7 dni przed datą kolejnego spotkania.

Po ukończeniu szkolenia otrzymają Państwo Certyfikaty Uczestnictwa Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, które wydawane są na podstawie odpowiedniej frekwencji oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z testu ABC w TPB.
Warsztaty odbywają się w godzinach 9:00-16:30 z przerwą obiadową.

Istnieje możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu szkolenia jednorocznego, przez kolejne 3 lata, w celu uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
– posiadanie dyplomu lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji w momencie rozpoczęcia szkolenia jednorocznego
– pozytywnym zaliczeniu szkolenia jednorocznego,
– pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
– uzupełnienie godzin zajęć superwizyjnych
– złożeniu oświadczenia od kierownika placówki poświadczającego stałą pracę kliniczną i psychoterapeutyczną

Trzyletnia kontynuacja szkolenia do Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego CTPB odbywać się będzie w Warszawie. Obejmować będzie uczestnictwo w 200 godzinach superwizji, 14 warsztatach, treningach: interpersonalnym i intrapsychicznym oraz wywiązanie się uczestnika z wymogów dotyczących godzin stażu klinicznego oraz pracy psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Kontakt:

CENTRUM TERAPII POZNAWCZO BEHAWIORALNEJ

ul. Wilcza 28 lok. 20 (wejście w oficynie)
00-544 Warszawa

www.ctpb.pl

adres e-mail: maleszkolenia@ctpb.pl
tel.: (22) 848 22 64 lub 608 058 549

 
PSYCHODRAMA SELF-EXPERIENCE

Grupa terapeutyczna dla terapeutów we współpracy z Polskim Instytutem Psychodramy

PRACA NAD SOBĄ UMOŻLIWIA WGLĄD WE WŁASNĄ PSYCHODYNAMIKĘ ORAZ JEJ WPŁYW NA KONTAKT Z INNYMI CZŁONKAMI GRUPY. JEDNOCZEŚNIE UCZESTNICY UŚWIADAMIAJĄ SOBIE WPŁYW INTERAKCJI SPOŁECZNYCH NA ICH WŁASNE ZACHOWANIE. UCZESTNICY PRZEŻYWAJĄ SIEBIE NAWZAJEM NA RÓŻNYCH POZIOMACH BIOGRAFICZNYCH; ZARÓWNO WE WŁASNYCH ROLACH JAK I W ROLACH SWYCH PARTNERÓW SPOŁECZNYCH. CELEM TEGO JEST PRACA NAD LIKWIDACJĄ ZABURZEŃ Z WYKORZYSTANIEM RÓZNYCH MOŻLIWOŚCI PSYCHODRAMY WG MORENO. ZAPRASZAMY NA CYKL PIĘCIU ZJAZDÓW.

Terminy zjazdów:
21,22,23. czerwiec
6,7,8. wrzesień
11,12,13. październik
29,30. listopad i 1. grudzień

termin piątego zjazdu zostanie ustalony wkrótce.

Prowadzenie:
IGOR HANUSZKIEWICZ
Psychoterapią zajmuje się od 14 lat, od 7 lat Prowadzi terapie grupowe metodą psychodramy. Jest trenerem psychodramy wg Moreno, członkiem Zarządu Polskiego Instytutu Psychodramy, psychoterapeutą Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (certyfikat nr 485), specjalistą psychologii klinicznej i specjalistą terapii środowiskowej. Współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, publikuje prace i współprowadzi badania naukowe nad przebiegiem schizofrenii, pracuje jako trener psychodramy i wykładowca w kursie psychoterapii.


Czas trwania jednego zjazdu:
20 godzin dydaktycznych
Cena: 570 zł za zjazd

ZGŁOSZENIA: O wpisaniu na listę decyduje kolejność wpłat.

Zapisz się tutaj

 
Wojciech Eichelberger i Maria Moneta-Malewska w rozmowie o rozwoju osobistym, duchowości, psychoterapii i zdrowiu.

Serdecznie zapraszamy na panel dyskusyjny z wybitnymi specjalistami z obszaru psychoterapii, duchowości i zdrowia.

 

Podczas spotkania, zaproszeni goście, podzielą się z nami posiadaną wiedzą, której na co dzień używają w pracy terapeutycznej, rozwojowej i praktyce medytacyjnej.

Jako uznani specjaliści oraz wieloletni praktycy kierujący się zawodową dewizą jaką jest: pomoc drugiemu człowiekowi, postarają się odkryć: wagę, znaczenie oraz wzajemnie współoddziaływanie różnych elementów na zagadnienia szeroko pojętego zdrowia. 

 

 • Maria Moneta-Malewska - Mistrzyni Ranzai Zen, lekarz psychiatra i psychoterapeuta. Matka dwojga dzieci i babcia pięciorga wnucząt. Pracuje z pacjentami nad poprawą ich samopoczucia psychicznego i fizycznego, zbudowaniem poczucia własnej wartości, głębszym poznaniem siebie i świata czy uporządkowaniem relacji z innymi.
 • Wojciech Eichelberger - Psycholog, Coach, Trener, Psychoterapeuta
  Współtwórca Laboratorium Psychoedukacji, założyciel i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii IPSI w Warszawie, specjalizującego się w szkoleniach i coachingu antystresowym. Zwolennik koncepcji terapii integralnej, która – oprócz psychiki – bierze pod uwagę także ciało, energię i duchowość człowieka.

 

Panel poprowadzą: 

 

 • Joanna Zapała - psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog i superwizor psychoonkologii. Od lat działająca w trzecim sektorze na rzecz osób onkologicznie chorych i ich rodzin.
 • Marcin Fabjański - doktor filozofii, pisarz. Autor, m.in. pierwszego polskiego podręcznika filozofii praktycznej "Stoicyzm uliczny". Wykłada na SWPS i Buddhist College of Singapore. 

 

Spotkanie odbędzie się 17.11. 2012 r. (sobota) o godz. 18.00 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu ul. gen. T. Kutrzeby 10

 

WSTĘP WOLNY -  Podczas spotkania będzie przeprowadzona zbiórka publiczna na rzecz Akademii Walki z Rakiem w Poznaniu.

 

Organizatorami spotkania są:

 • Akademia Walki z Rakiem w Poznaniu
 • Centrum Psychoterapii Integralnej
 • Stowarzyszenie Psyche Soma Polis
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

 
Zwrotnik Raka Epizod VII. Nowe Współrzędne.

Szczegółowe informacje na Facebooku: http://www.facebook.com/ZwrotnikRaka?fref=ts
V Ogólnopolskie Spotkania Integralne

.