Programy dla lekarzy

Pomagać z zaangażowaniem i nadzieją. Program szkoleniowy dla lekarzy.

 

Cele :

 1. Wytworzenie u uczestników umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami pojawiającymi się w sytuacji pomagania.
 2. Wytworzenie i utrwalenie nawyków higieny psychicznej.
 3. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu.
 4. Udoskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z chorym.
 5. Udoskonalenie umiejętności udzielania wsparcia emocjonalnego choremu.

 

Program:

 

Blok I: SAMOPOMOC EMOCJONALNA

 1. Neurofizjologiczne podstawy życia emocjonalnego.
 2. Jak poradzić sobie z kryzysem emocjonalnym - zwątpieniem, smutkiem, stresem, poczuciem beznadziei.
 3. Zmniejszanie poziomu stresu - techniki relaksacyjne i oddechowe. Profilaktyka wypalenia zawodowego.
 4. Rola zabawy w utrzymywaniu równowagi emocjonalnej.
 5. Czy śmierć jest porażką?

 

Blok II: KONTAKT Z CHORYM

 1. Niewerbalne kanały komunikacji.
 2. Przekazywanie diagnozy i rokowań w chorobach zagrażających życiu - praca z kamerą video.
 3. Jak zwiększyć poziom nadziei u siebie i chorego?
 4. Praca z wyobraźnią jako sposób na zmniejszenie poziomu lęku i wspomaganie procesów zdrowienia.

 

 

.