Warsztaty otwarte

W ramach działań CPI Training proponujemy Państwu:
 
- Warsztaty Antystresowe - Siła Spokoju
- Warsztaty Komunikacji Interpersonalnej - Razem możemy więcej
- Warsztaty Prawidłowej Emisji Głosu - Uwolnij swój głos
- Treningi Twórczości - Kreatywna i ekspresyjna sztuka w nas
- Warsztaty Rozwijania Asertywności
- Warsztaty Doskonałego Zarządzania Czasem
- Warsztaty z Autoprezentacji - kreowanie własnego wizerunku - praca z kamerą
- Warsztaty Integralnego Rozwoju
- Treningi Interpersonalne
- Warsztaty: Praca jako transformacja
- Treningi Inteligencji Emocjonalnej
- Praktyka Emocjonalnej Uważności
- Treningi Kształtowania Przekonań Sprzyjających Zdrowiu  - inspirowane podejściem RTZ
.