Kontrakt terapeutyczny

Pierwsze spotkanie psychoterapeutyczne (1-2 sesje) ma formę konsultacji.

Jego celem jest określenie i sprecyzowanie problemu (trudności), z którą przychodzi osoba na terapię oraz omówienie warunków kontraktu terapeutycznego, który obejmuje: częstotliwość, czas trwania, koszt i zasady odwoływania sesji psychoterapeutycznej. Sesje terapeutyczne zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania spotkania to 50 minut.

Niezwykle istotnym i ważnym jest jasne określenie celu terapii, możliwość realizacji tego celu oraz zawarcie kontraktu terapeutycznego.

 

FORMALNY KONTRAKT TERAPEUTYCZNY zawiera:

  1. czas trwania
  2. częstotliwość sesji
  3. odpłatność sesji
  4. tryb odwoływania sesji
  5. odpłatność za odwoływane sesje
  6. kontakt między sesjami
  7. sposób kończenia terapii
  8. zasada dyskrecji
  9. informacje o superwizji terapeuty
  10. informacje o metodzie terapii
.