Psychoterapia indywidualna

PSYCHOTERAPIA - planowe, intencjonalne, systematyczne oddziaływanie na pacjenta (klienta), przy pomocy słowa w ramach specyficznego kontaktu, w celu osiągnięcia sprecyzowanego celu, przy pomocy różnych metod czy technik

Według Irwina Yaloma psychoterapia ma na celu doprowadzenie do zmiany i rozwoju.

Bazuje na relacji między psychoterapeutą a drugim człowiekiem, zbudowanej na szczerości, autentyczności i podmiotowym traktowaniu siebie nawzajem. Ma na celu budowanie nadziei na przyszłość. Odbywa się podczas dialogu, podczas wspólnego poszukiwania rozwiązań, wyjaśnień, hipotez. Opiera się na założeniu, że człowiek może wykorzystać swoje osobiste zasoby, aby wspólnie z psychoterapeutą znaleźć rozwiązanie swojego problemu.

 

Psychoterapia indywidualna to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi. Dzieje się to w trakcie i poprzez indywidualny kontakt z terapeutą. Metody oddziaływań psychoterapeutycznych różnią się w zależności od przyjętego przez terapeutę modelu psychiki człowieka, od sposobu rozumienia źródeł zaburzeń psychicznych czy wreszcie od celu terapii.

 

Najczęściej psychoterapia indywidualna rozpoczyna się jednym lub kilkoma spotkaniami wstępnymi, zwanymi konsultacjami albo wywiadem. Po nich zostaje zawarty kontrakt terapeutyczny określający, nad czym pacjent chce pracować, jak często będzie się spotykał z terapeutą, ile czasu będą trwały spotkania i ile będą kosztowały. Określone zostaje, jak można odwołać sesję, jak wygląda przerwanie terapii.

 

Terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego spotkaia w tygodniu, trwającego zwykle 50 minut. Terapia trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

 

W naszej pracy odnosimy się do :

 

Poprawa funkcjonowania w kontaktach społecznych

 

Pomoc w problemach osobistych

 

Terapia dzieci i młodzieży

 

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

.