Standardy pracy

W naszym Ośrodku pracujemy według standardów zawartych w:

 

"Kodeksie etycznym psychoterapeuty" uchwalonym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego


"Kodeksie etyczno - zawodowym psychologa" uchwalonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne


"Strasburskiej Deklaracji Psychoterapii" uchwalonej przez European Association for Psychotherapy

 

Współpracujemy z certyfikowanymi superwizorami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.


Podlegamy regularnej superwizji i podwyższamy swoje kwalifikacje.

 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP) - www.ptp.org.pl
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) - www.psychiatria.org.pl
Polska Federacja Psychoterapii (PFP) www.psychoterapia-polska.org

.