Superwizja

Superwizja grupowa psychoterapii w podejściu poznawczo - behawioralnym i terapii schematu.

nabór zamknięty

 

dr hab prof Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowski - psycholog, certyfikowany terapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej - PTTPB)

 

Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy). Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny - certyfikat psychoterapeuty PTTPB oraz uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty ze specjalizacją poznawczo-behawioralną. Ukończony kurs podstawowy terapii rodzin w Stowarzyszeniu Profesjonalistów „Wspólna” w Warszawie oraz Szkoła Trenerów Asertywności w Towarzystwie Psychoterapeutycznym i Edukacyjnym w Gnieźnie. Obecnie w trakcie szkolenia na terapeutę schematu (International Society of Schema Therapy).

Dyrektor Instytutu Psychologii, Kierownik Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej i Psychofizjologii WZ Poznań USWPS.

 

Doświadczenie psychoterapeutyczne w następujących ośrodkach:
Klinika i Poliklinika Psychiatrii i Psychoterapii w Stralsund (Niemcy);
Poradnia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu w Greifswaldzie;
Akademicki Ośrodek Psychoterapii (AOP) Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW kierowanej przez Prof. dr hab. Lidię Grzesiuk i dr hab. Jadwigę Rakowską;
Poradnie Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.
 

Główne obszary zainteresowań zawodowych:
Pomoc pacjentom z nerwicami, zaburzeniami lękowymi, depresjami i trudnościami w relacjach;
Praca dydaktyczna w zakresie psychoterapii i psychologii klinicznej;
Badania naukowe nad neuronalnymi mechanizmami powstawania, utrzymywania się i terapii problemów psychicznych związanych ze zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomem lęku (zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, prokrastynacja).

 

Superwizanci proszeni są o przesłanie wstępnej konceptualizacji i pytań dotyczących pacjenta, którego chcą omówić. W grupie będą uczestniczyć 4 osoby.


W uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać:
- Przebieg pracy zawodowej w zakresie psychoterapii - krótka informacja
- Aktualne miejsce pracy, wykonywany zawód
- Ukończone i rozpoczęte szkolenia w zakresie psychoterapii

W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem CPI.
Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor.
 
Superwizja psychoonkologiczna.
Superwizja dla absolwentów szkoleń RTZ.

zapisz się
cena: 150 zł

 

 

Superwizja skierowana jest do osób, które pracują psychoterapeutycznie z pacjentami w oparciu o Racjonalną Terapię Zachowania oraz do tych, które ukończyły lub kontynuują szkolenie w zakresie psychoonkologii.

 

Superwizja obejmuje:

  • Prezentacja opisu przypadku.
  • Doskonalenie pracy z formularzami Racjonalnej Samoanalizy.
  • Doskonalenie techniki docierania do kluczowych przekonań w RTZ.
  • Analiza własnych reakcji w kontakcie z pacjentem.
  • Wspierania indywidualnego stylu pracy psychoterapeuty, m.in. przez analizę sposobu postępowania czy stosowania określonych interwencji.

 

W uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać:

- Przebieg pracy zawodowej w zakresie psychoterapii / psychoonkologii - krótka informacja

- Aktualne miejsce pracy, wykonywany zawód
- Ukończone i rozpoczęte szkolenia w zakresie psychoterapii/psychoonkologii

 

W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem CPI.
Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor.
 

Osoby ubiegające się o certyfikat psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego będą mogły uzyskać rekomendację certyfikowanego superwizora.

Istnieje również możliwość zrealizowania stażu w poznańskim oddziale Akademii Walki z Rakiem.

Prowadzenie:
Joanna Zapała - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog (Cert. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 13) i superwizor psychoonkologii (Cert. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 2) , certyfikowany Trener Racjonalnej Terapii Zachowania, certyfikowany terapeuta i superwizor terapii Simontonowskiej. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS. Kierownik Merytoryczny Studiów Podyplomowych na USWPS - "Psychosomatyka i somatopsychologia" oraz "Podejścia terapeutyczne w psychoonkologii - poziom zaawansowany". Dyrektor Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu.
 

Dodatkowe informacja: Centrum Psychoterapii Integralnej tel: 61/8 202 746, 502 99 44 97 lub info@cpi.poznan.pl

 

Serdecznie zapraszamy !
.