Superwizja

Superwizja psychoterapii zaburzeń seksualnych
Dr n med. Łukasz Müldner-Nieckowski 

zapisz się
cena: 240 zł

 

Superwizja psychoterapii zaburzeń seksualnych

 

Dr n med. Łukasz Müldner-Nieckowski - specjalista psychiatra, seksuolog. Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Asystent w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego CM. Pracuje w praktyce prywatnej oraz w Zakładzie Terapii Rodzin SU w Krakowie. Prowadzi wykłady i warsztaty na kursach psychoterapii z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych. W praktyce prywatnej zajmuje się psychoterapią analityczną, psychodynamiczną oraz terapią zaburzeń seksualnych. Kierownik krakowskiego Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Certyfikowany Superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.


Grupa jest przeznaczona dla osób zajmujących się w pracy psychoterapeutycznej terapią zaburzeń seksualnych, w tym przygotowujących się do uzyskania Certyfikatu Seksuologa Klinicznego PTS.

W grupie mogą uczestniczyć osoby, które pracują psychoterapeutycznie z pacjentami, ukończyły kurs psychoterapii lub są w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego oraz prowadzą pacjentów z zaburzeniami seksualnymi.

Praca w grupie superwizyjnej będzie uwzględniać między innymi:
- doskonalenie warsztatu diagnostycznego,
- zwiększanie uważności na aspekty relacyjne i przeniesieniowo-przeniesieniowe w terapii,
- wspólne przyglądanie się procesom terapeutycznym i wspieranie rozwoju indywidualnego podejścia terapeutycznego uczestników,
- dzielenie się doświadczeniem terapeutycznym i wspólne poszukiwanie nowych możliwości w pracy z superwizowanymi pacjentami.
 
Grupy syperwizyjne będą się odbywały w niedziele.
Czas trwania grupy to cztery godziny.
Maksymalna ilość uczestników to 10 osób.
 
W uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać:
- Przebieg pracy zawodowej w zakresie psychoterapii - krótka informacja
- Aktualne miejsce pracy, wykonywany zawód
- Ukończone i rozpoczęte szkolenia w zakresie psychoterapii
W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem CPI.
Ostatecznie o składzie grupy decyduje superwizor.
 
Najbliższe dostępne terminy: (ROK 2017)
-02.07
-01.10
-05.11
-03.12
 
Serdecznie Zapraszamy!

 
Superwizja psychoterapii w podejściu psychodynamicznym
Dr n med. Łukasz Müldner-Nieckowski

zapisz się
cena: 200 zł

 

Superwizja psychoterapii w podejściu psychodynamicznym

 

Dr n med. Łukasz Müldner-Nieckowski - specjalista psychiatra, seksuolog. Psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Asystent w Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego CM. Pracuje w praktyce prywatnej oraz w Zakładzie Terapii Rodzin SU w Krakowie. Prowadzi wykłady i warsztaty na kursach psychoterapii z zakresu psychoanalizy, dialogu terapeutycznego, terapii grupowej, leczenia zaburzeń seksualnych. W praktyce prywatnej zajmuje się psychoterapią analityczną, psychodynamiczną oraz terapią zaburzeń seksualnych. Kierownik krakowskiego Kursu Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Certyfikowany Superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
 
W grupie mogą uczestniczyć osoby, które pracują psychoterapeutycznie z pacjentami oraz ukończyły lub kontynuują szkolenie w zakresie psychoterapii.
Superwizja będzie prowadzona w podejściu psychodynamicznym, co oznacza uwzględnianie w jej przebiegu:
- dynamicznego rozumienia psychopatologii pacjenta i zjawisk pojawiających się w przebiegu terapii,
- rozpoznawania procesów pojawiających się w relacji terapeutycznej, a także w reakcjach grupy superwizyjnej na prezentowany materiał,
- wspierania indywidualnego stylu pracy psychoterapeuty, m.in. przez analizę sposobu postępowania czy stosowania określonych interwencji.
 
Praca superwizyjna w podejściu psychodynamicznym nie wyklucza uczestnictwa terapeutów pracujących w innych podejściach.
 
Grupy syperwizyjne będą się odbywały w niedziele.
Czas trwania grupy to cztery godziny.
Maksymalna ilość uczestników to 10 osób.
 
W uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać:
- Przebieg pracy zawodowej w zakresie psychoterapii - krótka informacja
- Aktualne miejsce pracy, wykonywany zawód
- Ukończone i rozpoczęte szkolenia w zakresie psychoterapii
W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem CPI.
Ostatecznie o składzie grupy decyduje superwizor.
 
Najbliższe dostępne terminy: (ROK 2017)
-07.05
-02.07
-01.10
-05.11
-03.12
 
Serdecznie Zapraszamy!
 
Superwizja psychoonkologiczna.
Superwizja dla absolwentów szkoleń RTZ.

zapisz się
cena: 150 zł

 

Superwizja skierowana jest do osób, które pracują psychoterapeutycznie z pacjentami w oparciu o Racjonalną Terapię Zachowania oraz do tych, które ukończyły lub kontynuują szkolenie w zakresie psychoonkologii.

 

Superwizja obejmuje:

  • Prezentacja opisu przypadku.
  • Doskonalenie pracy z formularzami Racjonalnej Samoanalizy.
  • Doskonalenie techniki docierania do kluczowych przekonań w RTZ.
  • Analiza własnych reakcji w kontakcie z pacjentem.
  • Wspierania indywidualnego stylu pracy psychoterapeuty, m.in. przez analizę sposobu postępowania czy stosowania określonych interwencji.

 

W uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać:

- Przebieg pracy zawodowej w zakresie psychoterapii / psychoonkologii - krótka informacja

- Aktualne miejsce pracy, wykonywany zawód
- Ukończone i rozpoczęte szkolenia w zakresie psychoterapii/psychoonkologii

 

W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem CPI.
Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor.
 

Osoby ubiegające się o certyfikat psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego będą mogły uzyskać rekomendację certyfikowanego superwizora.

Istnieje również możliwość zrealizowania stażu w poznańskim oddziale Akademii Walki z Rakiem.

Prowadzenie:
Joanna Zapała - specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog (Cert. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 13) i superwizor psychoonkologii (Cert. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 2) , certyfikowany Trener Racjonalnej Terapii Zachowania, certyfikowany terapeuta i superwizor terapii Simontonowskiej. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS. Kierownik Merytoryczny Studiów Podyplomowych na USWPS - "Psychosomatyka i somatopsychologia" oraz "Podejścia terapeutyczne w psychoonkologii - poziom zaawansowany". Dyrektor Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu.
 

Dodatkowe informacja: Centrum Psychoterapii Integralnej tel: 61/8 202 746, 502 99 44 97 lub info@cpi.poznan.pl

 

Serdecznie zapraszamy !
.