Podstawowy Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania - RTZ I (wg Maxie C. Maultsby, Jr., - Rational Behavior Therapy)

nabór zamknięty
 

w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy

   Zjazd I: 30.03-01.04.2012 (Pt g. 12.00-18.00, So g. 9.00-17.00, Nd g. 9.00-13.00)
   Zjazd II: 20-22.04.2012 (Pt g. 12.00-18.00, So g. 9.00-17.00, Nd g. 9.00-13.00)

 

Racjonalna Terapia Zachowania ( Rational Behavior Therapy – RBT) to skuteczna interwencja terapeutyczna poprzez pomoc w zmianie niezdrowych przekonań, jakie nosi w sobie dana osoba nt. samej siebie i otaczającej rzeczywistości, które mają bezpośredni wpływ na emocje (zob. m. in. Model terapeutycznej interwencji w kryzysie emocjonalnym, duchowym i egzystencjalnym oraz artykuły dr. M. Wirgi, m. in. Licz się ze słowami, Nadzieja matką mądrych, Psychoneuroimmunologia).
        RTZ to jeden z odłamów terapii poznawczo-behawioralnych ostatnio coraz częściej wykorzystywanych w psychoterapii i medycynie psychosomatycznej. Swoją popularność zyskała dzięki wielu badaniom nad jej skutecznością, wszechstronnym zastosowaniem oraz łatwością uczenia się proponowanych metod pracy. Wykorzystywany jest m. in. w programie samopomocy emocjonalnej dla chorych na nowotwory złośliwe i osób ich wspierających (zob. Metoda Simontona).
          RTZ jest psychoterapią krótkoterminową, ponieważ osoby, odczuwające ból emocjonalny, uczą się metod Racjonalnej Samopomocy, które umożliwiają pomaganie samym sobie między sesjami terapeutycznymi, co w znaczny sposób przyspiesza proces terapeutyczny. Kurs obejmuje omówienie zagadnień teoretycznych RTZ jak i naukę umiejętności praktycznych pracy z pacjentem. Istotną częścią szkolenia jest prezentacja i omówienie przygotowanych wcześniej (w pracy nad sobą lub z pacjentem) formularzy Racjonalnej Samoanalizy. W programie przewidziano wiele ćwiczeń utrwalających umiejętności praktyczne. Podczas kursu będą poruszone następujące zagadnienia teoretyczne: źródła i naukowe podstawy RTZ, zdrowa semantyka, wprowadzenie do Racjonalnej Samoanalizy (RSA), neurofizjologia emocji i psychosomatyczna teoria uczenia się, znaczenie oporu w psychoterapii, Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna, motywacja i stadia zmiany, zastosowanie RTZ w terapii grupowej, zastosowanie RTZ w konkretnych klasach problemów (lęk, poczucie niższości, poczucie winy, poważna choroba somatyczna, zespół wypalenia zawodowego).
         Kurs adresowany jest w sposób szczególny do psychologów, lekarzy, osób pomagających innym oraz do wszystkich, którzy chcą nauczyć się nowych umiejętności w pracy nad sobą poprawiających komfort życia i pozwalających unikać konfliktów. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu RTZ pierwszego stopnia.
Kurs poprowadzą:
          Pani mgr Aurelia Malec Dembińska – pedagog, psychoterapeuta. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Terapeuta, superwizor oraz trener Programu Simontona. Posiada ponad siedemnastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej oraz zastosowaniu Racjonalnej Terapii Zachowania. Przez wiele lat prowadziła szkolenia RTZ z dr. Mariuszem Wirgą i jego żoną Aleksandrą
          Pani mgr Joanna Zapała - psycholog, psychoterapeuta. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Terapeuta i superwizor Programu Simontona. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii jak i szkoleń z Racjonalnej Terapii Zachowania. Kierownik Programowy i Merytoryczny Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem. Dyrektor Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu oraz wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Miejsce szkolenia: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, ul. Olecka 30, Warszawa-Falenica www.eccc.pl
Koszt uczestnictwa: 1100 PLN. Celem zapisania się na kurs należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy oraz dokonać wpłaty na konto Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu (nr konta podany w formularzu zgłoszeniowym). Liczba miejsc ograniczona. Dodatkowo, istnieje możliwość wykupienia noclegów i posiłków w ośrodku ECCC - szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres info@eccc.pl

.