RTZ. Edycja XXIV. Rational Behavior Therapy - RBT.

nabór zamknięty
 


RTZ (Racjonalna Terapia Zachowania) umożliwia skuteczną interwencję terapeutyczną poprzez zmianę i usprawnienie przekonań, jakie wykorzystuje dana osoba. Jednocześnie, regularna praca własna przy zastosowaniu zasad poznanych dzięki RTZ umożliwia skuteczny i długotrwały rozwój własny i poprawę codziennego funkcjonowania pacjentów.
Pierwszy zjazd ma charakter wprowadzający, pozostałe mają na celu poszerzenie umiejętności praktycznej pracy z pacjentem. Podstawą dalszej części szkolenia jest prezentacja i omówienie przygotowanych wcześniej (w pracy nad sobą lub z pacjentem) formularzy Racjonalnej Samoanalizy.
W programie przewidziano wiele ćwiczeń utrwalających umiejętności praktyczne.
Zagadnienia teoretyczne poruszane w czasie zjazdów:
Zjazd I : 6-7.10.2012
Źródła i naukowe podstawy RTZ
Zdrowa semantyka
Wprowadzenie do Racjonalnej Samoanalizy (RSA)
Zjazd II : 24-25.11.2012
Neurofizjologia emocji i psychosomatyczna teoria uczenia się
Znaczenie oporu w terapii
Racjonalna Wyobraźnia Emocjonalna
Motywacja i stadia zmiany
Zastosowanie RTZ w terapii grupowej
Zjazd III : 1-2.12.2012
Zastosowanie RTZ w konkretnych klasach problemów:
Lęk
Poczucie niższości
Poczucie winy
Poważna choroba somatyczna
Zespół wypalenia zawodowego
Prowadzący:
mgr Joanna Zapała - psycholog, psychoterapeuta. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Terapeuta i superwizor Programu Simontona. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii jak i szkoleń z Racjonalnej Terapii Zachowania.
Kierownik Programowy i Merytoryczny Ogólnopolskiej Sieci Akademii Walki z Rakiem.
Dyrektor Centrum Psychoterapii Integralnej.
mgr Aurelia Malec Dembińska – pedagog, psychoterapeuta. Trener Racjonalnej Terapii Zachowania. Terapeuta, superwizor oraz trener Programu Simontona. Posiada ponad siedemnastoletnie doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej oraz zastosowaniu Racjonalnej Terapii Zachowania. Przez wiele lat prowadziła szkolenia RTZ z dr Mariuszem Wirgą i jego żoną Olą.
Koszt uczestnictwa:
980 zł całość
możliwość płacenia w ratach po 380 zł
Przyjmujemy tylko kompletne zgłoszenia czyli formularz zgłoszeniowy plus wpłata na konto.
O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.
Opłaty prosimy wpłacać na konto:
Centrum Psychoterapii Integralnej Bank BRE WBE/Łódź 61 11402004 0000300234442930
Na przekazie lub przelewie prosimy dopisać "RTZ XXIV"
Szkolenie odbywać się będzie w godzinach so 11.00 - 18.00 nd 9.00 - 15.00
Miejsce szkolenia:
Centrum Psychoterapii Integralnej ul. Wierzbięcice 18/5 Poznań www.cpi.poznan.pl
Tel. 61/8 202 746, kom. 502 99 44 97 lub info@cpi.poznan.pl

"RTZ to nie tylko skuteczny program terapeutyczny, ale przede wszystkim nowoczesny sposób rozumienia siebie i innych"

.