Psycholodzy, terapeuci

Joanna Zapała

Psycholog - specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/42), psychoterapeuta, coach, certyfikowany psychoonkolog (Cert. PTPO nr 13) i superwizor psychoonkologii (Cert. PTPO nr 2), Trener Racjonalnej Terapii Zachowania (Rational Behavior Therapy - RBT), certyfikowany terapeuta i superwizor Terapii Simontonowskiej (Simonton Cancer Center), Instruktor Improwizacji Ruchu i Symboliki Ciała (Instytut Dynamiki Ruchu i Tańca w Essen), Trener Psychoonkologii (Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne), Trener Treningu Grupowego, Trener Biznesu (Akademia Treningu Umiejętności Trenerskich). Terapeuta Terapii Schematu wg J. Young’a. Terapeuta Terapii EMDR wg. F. Shapiro. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz zaawansowane szkolenia między innymi w The Milton H. Erickson Foundation w Phoenix Arizona USA. W trakcie całościowego kursu psychoterapii organizowanego przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. W trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznycm im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

 • Prowadzi terapię indywidualną, rodzinną, par i grupową.
 • W swojej pracy wykorzystuje podejście strategiczne, ericksonowskie i poznawczo – behawioralne integralnie podchodząc do osoby/pary/rodziny/grupy.
 • Pracując z osobami, które mają w swoim doświadczeniu przeżycia traumatyczne stosuje EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Terapia EMDR odwrażliwiania i przetwarzania za pomocą ruchu gałek ocznych).
 • Korzysta z Terapii Schematu wg. Jeffrey'a Young'a. 
 • Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
 • Prowadzi warsztaty praktyki integralnej, coaching, warsztaty dla osób w kryzysie zdrowotnym, szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, szkolenia dla profesjonalistów i biznesu.

 

Pracuje głównie z osobami które:

 • chcą poznawać i lepiej rozumieć siebie, lepiej rozpoznawać własne emocje i konstruktywnie radzić sobie z nimi,
 • przechodzą kryzys, potrzebują psychicznego wsparcia, mają problemy w relacjach z innymi i potrzebna jest im terapia,
 • cierpią w związku z zaburzeniami nastroju (depresje), zaburzeniami nerwicowymi (lęki)
 • cierpią w związku z zaburzeniami związanymi ze stresem i pod postacią somatyczną, chorują przewlekle.

  Moim zadaniem jest pomóc w rozwiązaniu problemu tak szybko, jak to tylko możliwe.

Wojciech Domagalski

Psycholog, terapeuta, trener. W swojej pracy opiera się na metodzie integracyjnej korzystając z dorobku różnych tradycji psychoterapeutycznych, przede wszystkim związanych z terapią humanistyczną.

Ukończył 4-letnie podyplomowe studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia, ma za sobą także dwa lata nauki w metodzie Gestalt, półroczny kurs Analizy Transakcyjnej oraz szereg drobniejszych warsztatów szkoleniowych.

 

Główne obszary pracy:

 • lęki związane z relacjami z innymi (np. w kontaktach towarzyskich i zawodowych, przed wystąpieniami publicznymi, itp.),  
 • lęki związane z bezpieczeństwem i zdrowiem,
 • niskie poczucie własnej wartości,
 • poczucie samotności,
 • poczucie winy,
 • problemy w związkach,
 • problemy w rodzinie,
 • trudności w radzeniu sobie ze złością własną i innych,
 • trudności w podejmowaniu decyzji,
 • trudności w byciu asertywnym,
 • radzenie sobie z trudnymi wydarzeniami życiowymi,
 • trudności w odnalezieniu swojego miejsca i określeniu własnych potrzeb,
 • niskie poczucie zadowolenia z życia, nieumiejętność cieszenia się, niezdolność do spontaniczności,
 • dolegliwości somatyczne o podłożu psychologicznym.

 

Poddaje swoją pracę stałej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Udziela pomocy także w języku angielskim / provides help to English-speaking clients.

Grażyna Nieradko

Bardzo doświadczony psycholog, psychoterapeuta, wieloletni biegły sądowy w sprawach rodzinnych.

Prowadzi terapię par i małżeństw, rodzin oraz terapię indywidualną.

W pracy integruje dorobek skutecznych nurtów terapeutycznych. Zaliczyła ponad 1600 godzin profesjonalnych szkoleń, warsztatów, kursów i nadal podnosi swoje kompetencje zawodowe. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu Terapii Ericksonowskiej. Jej nauczycielami byli m.in B.B. Geary, E.L. Rossi, J.K. Zeig (USA). Kształciła się też w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, w Polskim Instytucie Neurolingwistycznego Programowania w Warszawie - posiada Certyfikat Praktyka NLP i Certyfikat Mistrza Praktyka NLP zgodnie z wymogami Europejskiego Stowarzyszenia NLPt (EA NLPt).

     

Specjalizuje się w terapii par i małżeństw. Skutecznie pomaga, parom i małżonkom, którzy:

 • są po doświadczeniach zdrady;
 • mają trudności z porozumiewaniem się;
 • są w procesie rozstawania i chcą m.in. u siebie i dzieci zmniejszyć koszty emocjonalne;
 • chcą być lepszymi rodzicami i potrzebują porad wychowawczych, mediacji rodzicielskich.

W terapii indywidualnej skutecznie pomaga osobom, które:

 • nie radzą sobie z myślami i emocjami,
 • mają trudności w kontaktach z innymi,
 • zgłaszają kolejne niepowodzenia w związkach,
 • trudno im uwolnić się od bolesnej przeszłości,
 • cierpią z powodu objawów psychosomatycznych i depresji,
 • nie radzą sobie ze stresem i lękami.

 

W pracy kieruje się zasadą „leczenie powinno być tak krótkie, jak to możliwe”

dr Anita Machaj

psycholog, historyk filozofii; wykładowca UAM (Poznań); ukończyła czteroletni kurs psychoterapii grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” oraz czteroletni kurs psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej; ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii UAM oraz Podyplomowe Studium Seksuologii UAM, jest certyfikowanym doradcą w problemach małżeńskich i rodzinnych oraz certyfikowanym psychologiem – specjalistą z zakresu seksuologii.

 •  Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2015r. Nr 686
 •  Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2015r.
 •  Certyfikat Trenera Warsztatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2014r. – rekomendacja nr 386
 •  Certyfikat Psychoterapeuty Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (EAP) 2013r.
 •  Certyfikat doradcy w problemach małżeńskich i rodzinnych PTT 2009r.
 •  Certyfikowany psycholog – specjalista z zakresu seksuologii PTT 2009r.
   

Prowadzi indywidualną psychoterapię:

Długoterminową i krótkoterminową w nurcie integrującym podejście psychodynamiczne, systemowe, poznawczo-behawioralne w paradygmacie humanistycznym

Prowadzi terapię par i małżeństw

Specjalizuje się w pracy z osobami, które:
• znajdują się w sytuacji kryzysu związku/ rozpadu związku/sytuacji około rozwodowej
• potrzebują wsparcia po rozstaniu lub po rozwodzie
• chcą lepiej poznać swoje potrzeby i zarządzać swoimi emocjami np. nieumiejętność podejmowania życiowych decyzji, niskie poczucie własnej wartości, lęki społeczne (od kryzysu do samopoznania i samorozwoju)
• chcą lepiej funkcjonować wśród ludzi
• znajdują się w osobistym kryzysie psychologicznym, potrzebują wsparcia psychicznego oraz pomocy w nowym spojrzeniu na przyszłość (kryzys jako początek zmian na lepsze)
• potrzebują wsparcia po przedwczesnej stracie dziecka - poronienie lub strata dziecka podczas porodu
• deklarują trudności indywidualne i relacyjne w zakresie życia seksualnego
• są poszukującymi swojej tożsamości płciowej/ orientacji seksualnej/ tożsamości seksualnej
• udziela także wsparcia osobom LGBT w różnych etapach życia
 

Izabela Chwilczyńska – Sadecka

Psycholog, psychoterapeuta, trener rozwoju osobistego i umiejętności społecznych.
Ukończyła szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w nurcie poznawczo – behawioralnym, aktualnie kontynuuje czteroletnią szkołę psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. Absolwentka Szkoły Trenerów Psychologicznego Treningu Grupowego rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg Maxie C. Maultsby, Jr., - Rational Behavior Therapy - RBT). Obecnie kształci się również w kierunku Terapeuty psychoonkologicznego Programu Simontona. W pracy terapeutycznej wykorzystuje techniki Terapii Schematów wg. Jeffrey'a Young'a.

 

 

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prowadzi terapię indywidualną i grupową, wsparcie w przebiegu choroby nowotworowej oraz warsztaty rozwoju osobistego.

 

Pracuje z osobami, które:

• Przeżywają kryzys emocjonalny (depresja, lęk, niepokój)
• Borykają się z niską samooceną i nieśmiałością
• Chcą nauczyć się, jak lepiej radzić sobie ze stresem
• Mają kłopoty z adaptacją do nowych warunków
• Pragną wprowadzić pozytywne zmiany w obszarze życia osobistego i zawodowego
• Pragną ulepszać swoje relacje z innymi, budować satysfakcjonujące związki
• Chcą przyjrzeć się i zmienić powody odczuwanych dolegliwości, które nie mają przyczyn medycznych
• Potrzebują wsparcia psychologicznego w chorobie nowotworowej
• Chcą nauczyć się, jak rozmawiać o chorobie, umieraniu czy śmierci
• Przeżywają stratę, żałobę
 

Anna Mazek

Jestem psychologiem, psychoterapeutką i trenerką.
Ukończyłam szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej, z Terapii Schematu wg J. Young’a oraz z Racjonalnej Terapii Zachowań. Nadal kształcę się w czteroletniej atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Szkole Psychoterapii zakończonej zdobyciem certyfikatu. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracując z drugim człowiekiem staram się dostosować moją wiedzę i umiejętności do jego indywidualnej sytuacji, potrzeb i możliwości. W tym celu integruję różne znane mi podejścia, by jak najlepiej dotrzeć do moich klientów.

Pracuję również z rodzicami doświadczającymi trudności wychowawczych i pomagam im tworzyć zdrowe, satysfakcjonujące relacje z dziećmi. Opieram się w tej pracy na założeniach komunikacji bez przemocy (jestem trenerką tej komunikacji) oraz na założeniach duńskiego pedagoga Jespera Juula (jestem trenerką Familylab – międzynarodowej organizacji założonej przez niego).
 


Do kontaktu zapraszam osoby, które:
- cierpią z powodu różnego rodzaju lęku,
- zmagają się z lękiem o zdrowie i życie,
- przezywają inne trudności emocjonalne,
- mają trudność z kontrolą emocji (np. z agresją),
- są w kryzysie życiowym,
- mają trudności w relacjach z innymi,
- chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie,
- doświadczają trudności w rodzinie,
- rodziców doświadczających trudności w relacji z dzieckiem.

 

Głęboko wierzę w możliwość zmiany i w to, że psychoterapia jest jedną z dróg prowadzących do niej.

 

Marcin Adamski

Psycholog, psychoterapeuta, trener, seksuolog kliniczny Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego (certyfikat nr 100). Praktykę psychologiczną prowadzi od 2007r. Ukończył atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Czteroletni Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski. Uczestniczył w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii oraz diagnozy i terapii seksuologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej, terapii par oraz terapii seksuologicznej.

 

Pracuje z osobami, które doświadczają:
• trudności związanych z przeżywanymi emocjami takimi jak lęk, smutek, poczucie winy itp.
• problemów w związkach partnerskich
• problemów w rodzinie
• niskiego poczucia własnej wartości
• trudności w odnalezieniu swojego miejsca i określeniu własnych potrzeb
• trudności w podejmowaniu decyzji
• problemów w życiu zawodowym
• poczucia samotności
• niskiego poczucia zadowolenia z życia.


Swoją pracę terapeutyczną poddaje superwizji.
 

Magdalena Dobrzańska - Danielewicz

Psycholog, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/26), psychoterapeuta, dietetyk medyczny.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Ukończyła Czteroletnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie (10/2016) oraz specjalizację z psychologii klinicznej z subspecjalizacją z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, jak również szereg szkoleń z zakresu diagnozy klinicznej i psychoterapii (m.in. psychoterapii krótkoterminowej, lęków, depresji, pracy z ciałem, hipnozy klinicznej, zaburzeń odżywiania). Posiada także Certyfikat Praktyka NLP 36/2003. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w poradniach i oddziałach szpitalnych. W codziennej pracy integruje wiedzę z różnych kierunków psychoterapii (m.in. systemowego, psychodynamicznego, ericksonowskiego, gestalt, poznawczo-behawioralnego), pracy z ciałem i medycyny.

 

 • Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Ocenia rozwój psychomotoryczny dzieci. Wykonuje badania inteligencji, sprawności funkcji poznawczych m.in. uwagi, pamięci, myślenia oraz badania neuropsychologiczne.
 • Prowadzi grupy dla młodzieży borykającej się z problemami okresu dorastania oraz rodzinnymi.
 • Specjalizuje się w kompleksowej terapii osób z nadwagą i otyłością.
 • Realizuje szkolenia o tematyce psychologicznej i dietetycznej dla nauczycieli, pracowników firm i w ramach projektów unijnych.

 

W praktyce kieruje się kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej, którego jest członkiem.
Swoją pracę poddaje superwizji.

Justyna Pach-Kołecka

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na co dzień pracuje w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu. Odbyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg. Maxie C. Maultsby, Jr., Rational Behavior Therapy-RBT).
Aktualnie kontynuuje czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej w SWPS. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

 

Oferuję pomoc osobom, które:
• doświadczają lęku, niepokoju
• doświadczają depresji, przygnębienia
• doświadczają dolegliwości psychosomatycznych
• zmagają się z przewlekłą chorobą somatyczną, utratą sprawności
• mają trudności w radzeniu sobie z życiowymi problemami
• doświadczają silnego stresu oraz trudności w jego opanowaniu
• mają trudności w relacjach z innymi, komunikowaniu się, nawiązywaniu kontaktów
• mają problemy rodzinne
• nie wierzą we własne możliwości
• odczuwają niską samoocenę, nieśmiałość
• chcą lepiej poznać siebie, znaleźć zasoby i możliwości w celu poprawy jakości swojego życia
• doświadczają wypalenia zawodowego
 

Katarzyna Drews

Psycholog, fizjoterapeuta. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie - specjalność psychologia kliniczna, oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu- fizjoterapia na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Jako psycholog odbyła liczne staże kliniczne. Przez 10 lat pracowała w klinice Neonatologii Poznaniu. Ukończyła roczne szkolenie z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym w CTPB w Warszawie, aktualnie jest w trakcie szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży realizowanym przez Ośrodek Regeneracja oraz Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Dodatkowo jest w trakcie certyfikacji z zakresu Skali Oceny Zachowania Noworodka wg. T. Brazeltona. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji . 

 

Oferuję pomoc rodzicom / dzieciom
- poszukującym praktycznego wsparcia w przystosowaniu się do nowej roli w okresie po porodowym, np. prorozwojowa opieka nad noworodkiem, wsparcie w dostrajaniu się do potrzeb dziecka, wsparcie w trudnościach z karmieniem, spaniem czy nieukojonym płaczem
- kobietom/rodzicom w okresie okołoporodowym, poporodowym potrzebującym wsparcia emocjonalnego na szczególnym etapie życia, doświadczającym trudności typu baby blues, obniżony nastrój czy depresja poporodowa
- którzy doświadczyli traumy przedwczesnego rodzicielstwa, lub borykają się z trudnościami wynikającymi z wcześniactwa ich dziecka
- z zakresu oceny rozwoju psychoruchowego, niemowląt i małych dzieci w tym dzieci urodzonych przedwcześnie, z obciążonym wywiadem okołoporodowym, z zaburzeniami genetycznymi
-którzy niepokoją się zachowaniem swojego dziecka,
-którzy chcą ugruntować czy zweryfikować swoje kompetencje wychowawcze
- którzy potrzebują wsparcia w zakresie trudności adaptacyjnych swojego dziecka w przedszkolu czy szkole.
- których dzieci mają trudność z radzeniem sobie z lękami różnego pochodzenia
- których dzieci mają trudność w rozpoznawaniu i wyrażaniu swoich stanów emocjonalnych.
 

Aleksandra Stanek

psycholog, psychoterapeuta, coach , trener rozwoju osobistego i społecznego oraz biznesu, wykładowca.

Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalność psychologia zdrowia oraz profilaktyka i terapia uzależnień. Ukończyła szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia (wg Maxie C. Maultsby, Jr., - Rational Beahavior Therapy – RBT). Obecne kontynuuje szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w celu zdobycia certyfikatu w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. W swojej pracy integruje różne nurty i podejścia, przy czym przede wszystkim stosuje podejście poznawczo – behawioralne (TPB). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada akredytację International Coach Federation (ICF). 

Od 2004 roku pracuje również jako trener. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz w Laboratorium Psychoedukacji ( rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ) . Posiada certyfikat trenera biznesu House of Skills. Master NLP ( Licencja Master NLP – The Society of Neuro-Logistic Programing and The NLP Conncetion USA ). 
Jest certyfikowanym praktykiem metody Points of You/ The Coaching Game oraz licencjonowanym diagnostą Master Person Analysis ( MPA ), kompleksowego narzędzia wspomagającego systemy zarządzania m. in w obszarze rekrutacji, planowania ścieżek rozwoju oraz analizy i budowania zespołu. 

 

Główne obszary pracy:
- kryzysy życiowe i emocjonalne
- niska samoocena, trudności w relacjach z innymi ludźmi
- zaburzenia nastroju
- depresja
- lęk ( lęk paniczny, lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, inne) 
- stres
- kłopoty z adaptacją do nowych warunków, sytuacja zmiany 
- wypalenie zawodowe
- zaburzenia obsesyjno-kompulsywnye
- choroby somatyczne 
- rozwój osobisty
- life coaching

Ofertę psychoterapii kieruje do osób dorosłych.

 

 

Katarzyna Przerwa-Zydorowicz

tel. 608 531 303

kwalifikacje


 

Katarzyna Przerwa-Zydorowicz

Psycholog, psychoterapeuta, diagnosta w zakresie neuropsychologii; historyk sztuki
W sposobie rozumienia człowieka łączę głęboko humanistyczne podejście egzystencjalne z metodami poznawczo-behawioralnymi o udowodnionej skuteczności. Wychodzę z założenia, że pomoc psychologiczna to nie zestaw gotowych schematów działania, lecz oparte na zrozumieniu spotkanie z drugim człowiekiem w trudnym dla niego czasie. To budowanie krok po kroku przestrzeni do konstruktywnego poradzenia sobie z trudnościami powstałymi w następstwie życiowych kryzysów. Nieudany związek, rozwód, problemy w pracy, choroba, strata bliskiej osoby, wypadek… Nie zawsze jednak przyczyna jest bezpośrednio uchwytna, a mimo to czujemy, że coś jest nie tak. To właśnie rozmowa oparta na zrozumieniu i akceptacji pozwoli odnaleźć w sobie siłę do zmiany.

 

Specjalizuję się w pomocy osobom doświadczającym:
- stresu w obliczu sytuacji kryzysowych i traumatycznych
- dolegliwości somatycznych o podłożu emocjonalnym
- trudności związanych z przewlekłą chorobą somatyczną (chorobami układu krążenia, neurologicznymi)
- nadmiernego lęku i niepokoju
- obniżenia nastroju
- natrętnych myśli i przymusowych czynności
- zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
- trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji (partnerskich, społecznych)

 

Prowadzę również działania diagnostyczne z zakresu neuropsychologii:
- badanie funkcji poznawczych w kontekście urazów oraz chorób ośrodkowego układu nerwowego
- neuropsychologiczne badania dzieci i młodzieży
- diagnoza różnicowa chorób otępiennych
 

Barbara Ostrowska

tel. 518 038 018

Barbara Ostrowska

Psycholog, terapeuta, trener, specjalista stosunków międzynarodowych.
W trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) oraz współzałożycielka i członkini zarządu ACBS Polska. Ukończyła 8-tygodniowy kurs MBSR (Minfullness-Based Stress Reduction), Mentoring uważności metodą MBSR i MBB (Mind-Body Bridging) oraz liczne szkolenia w terapii ACT i systemowej. Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerza poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Stażuje w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego w Gnieźnie oraz Centrum Zdrowia Psychicznego HCP Szpitala im. Św. Jana Pawła II w Poznaniu.


Prowadzi psychoterapię indywidualną, warsztaty psychoedukacyjne, szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, redukcji stresu oparte o techniki mindfulness, treningi kreatywności, zarówno dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Swoją ofertę kieruje do osób będących w kryzysie, po leczeniu szpitalnym (w tym psychiatrycznym), bądź będących przewlekle chorych, potrzebujących wsparcia psychologicznego, cierpiących z powodu lęków, depresji, obniżonego nastroju, przewlekłego stresu, mających trudności w relacjach z innymi, w pracy, w związku - a w szczególności w relacjach międzykulturowych. A także chcących poznać i lepiej zrozumieć siebie oraz lepiej radzić sobie z wyzwaniami codzienności. Prowadzi konsultacje kliniczne i diagnostykę.


W swojej pracy wykorzystuje podejście poznawczo-behawioralne oraz czerpie z tak zwanych terapii III fali, głównie Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT), uważności/mindfulness, czy terapii systemowej. Praktykę poddaje regularnej superwizji i przestrzega zasad kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty PTTPB.
 

.