Zgłoszenie na terapię

Zgłoszenie na terapię
Szanowni Państwo usługi terapeutyczne w Centrum Psychoterapii Integralnej prowadzone są przez specjalistów stanowiących zespół terapeutyczny o wysokich kwalifikacjach i dbających o normy etyczne swój rozwój zawodowy.
Terapeuci CPI respektują standardy merytoryczne i etyczne Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

1. Usługi są odpłatne a cennik jest zróżnicowany w zależności od formy terapii oraz osoby prowadzącej terapię.
2. Zapisy na pierwszą konsultację prowadzone są telefonicznie w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-21.00 lub wg. indywidualnych zasad wybranego terapeuty.
3. W trakcie pierwszej konsultacji ustalone zostają podstawowe zasady i ramy udzielanej pomocy terapeutycznej.
4. Pacjent ma prawo uzyskać wyczerpujące informacje na temat stosowanych metod terapeutycznych, wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wyszkolenia swojego terapeuty.
5. Terapeuta zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczących informacji ujawnianych w trakcie sesji, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia lub odrębnych regulacji prawnych.
6. Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 50 minut.
7. Częstość spotkań terapeutycznych, forma, zasady  i cele terapii są przedmiotem indywidualnych ustaleń.
8. W sytuacji nie stawienia się pacjenta na wizytę w zaplanowanym terminie lub nie odwołania wizyty co najmniej 24 godziny od planowanego spotkania, ponosi on całkowity koszt sesji terapeutycznej.
9. W przypadku spóźnienia się pacjenta na sesję czas spotkania nie ulega przedłużeniu.
10. Wydawanie jakichkolwiek zaświadczeń wiąże się z dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie z terapeutą.

11. Centrum Psychoterapii Integralnej zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia terapii w wyjątkowych przypadkach.
 


Zespół terapeutyczny Centrum Psychoterapii Integralnej życzy Państwu pomyślnie zakończonej terapii.

.