Racjonalna Terapia Zachowania – podręcznik terapii poz-beh