„ADHD Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców” [RECENZJA]

[11.05.2021 r.]

Publikujemy dziewiętnastą recenzję w naszym cyklu CPI CZYTA
Autorką tekstu jest dr Monika Matecka. 

Russell A. Barkley ADHD Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców. Wydanie II”.

ADHD Podjąć wyzwanie. Kompletny przewodnik dla rodziców to pozycja dla osób zainteresowanych zdobyciem bądź pogłębieniem wiedzy na temat funkcjonowania dzieci z Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Mimo jasno określonego w tytule adresata, książka może być źródłem wiedzy dla szerokiego grona osób, które pracują z dziećmi z ADHD w placówkach szkolnych i/lub, wychowawczych, a więc dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów.  

Przewodnik obejmuje cztery części. Część I –  Rozumienie ADHD –  wprowadza w problematykę specyficznych trudności w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym i społecznym dzieci oraz nastolatków z opisywanym zaburzeniem rozwojowym. Odwołując się do badań z obszaru neurologii i neuropsychologii, Autor omawia złożone uwarunkowania ADHD – biologiczne (zaburzenia w rozwoju mózgu), genetyczne, środowiskowe (m.in. narażenie na działanie alkoholu i nikotyny w okresie prenatalnym) i społeczne. Wskazuje także na konsekwencje braku diagnozy i odpowiedniego leczenia dla funkcjonowania osób z ADHD w dorosłym życiu. Podważa ponadto, rozpowszechniane często w środkach masowego przekazu, błędne przekonania (mity) dotyczące ADHD. Omawiane w tej części treści wzbogacono opisami przypadków pochodzącymi z praktyki klinicznej Autora.  

Część II – Opanowanie sytuacji: jak osiągnąć sukces w roli skutecznego rodzica – zawiera wskazówki dla opiekunów, którzy podjęli decyzję o poszukiwaniu profesjonalnej pomocy. Pomaga przygotować się do rozmowy ze specjalistami na temat problemów dziecka w różnych obszarach (środowisku rodzinnym, szkole, relacjach z rówieśnikami). Autor omawia także reakcje emocjonalne rodziców na wiadomość o diagnozie ADHD u dziecka, wskazując, że doświadczanie złości czy żalu jest zjawiskiem naturalnym w radzeniu sobie z sytuacją trudną. W części tej przedstawiono ponadto zasady, których wykorzystywanie może być pomocne w wychowywaniu dziecka z ADHD.

Część III – Życie z ADHD: metody skutecznego postępowania i radzenia sobie w domu i szkole – zachęca rodziców do stosowania programu ośmiu kroków, który ma na celu poprawę zachowania dziecka, a jednocześnie prowadzi do wzmocnienia poczucia własnej skuteczności u jego opiekunów. Uwzględniono tu również strategie rozwiązywania problemów w interakcjach dziecka z rówieśnikami. Osobny rozdział dotyczy skutecznego komunikowania się z nastolatkiem z ADHD i przedstawia korzyści związane ze stosowaniem konkretnych metod rozwiązywania problemów i konfliktów w relacjach rodzinnych.  Treści zaprezentowane w tej części dotyczą także kwestii związanych z wyborem placówki edukacyjnej oraz regulacją zachowania ucznia z ADHD w środowisku szkolnym.

IV i ostatnia część – Farmakoterapia – dostarcza informacji na temat leków psychostymulujących i ich oddziaływania na zachowanie, emocje oraz proces uczenia się dzieci z ADHD (wskazano tu zarówno korzyści związane z zażywaniem leków, jak i działania niepożądane). Jednocześnie zaakcentowano  fakt, że leczenie farmakologiczne powinno być zawsze skojarzone z różnymi formami oddziaływania psychologicznego i pedagogicznego. Omówiono również najbardziej rozpowszechnione błędne przekonania dotyczące leków stosowanych w terapii ADHD.

Poradnik zawiera ponadto najważniejsze informacje dotyczące polskich organizacji wspierających rodziców dzieci z ADHD, jak również zalecenia dotyczące lektur, czasopism i materiałów wideo (w języku angielskim), do których mogą odwoływać się osoby zainteresowane omawianą problematyką.

dr Monika Matecka – psycholog, psychoterapeuta w trakcie kursu psychoterapii, współpracuje z Centrum Psychoterapii Integralnej oraz Stowarzyszeniem PSYCHE SOMA POLIS, doktor nauk medycznych, pracuje na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego

https://wuj.pl/ksiazka/adhd-podjac-wyzwanie#oprawa-miekka-ze-skrzydelkami