15-16.10, 19-20.11, 10-11.12.2022 r.

Szkoła RTZ EDYCJA 44 (JESIEŃ)  15-16.10, 19-20.11, 10-11.12.2022 r. Szkolenie w formie online.  RATIONAL BEHAVIOR THERAPY (RBT) wywodzi się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnych i opiera się na neurofizjologii oraz naukowo zweryfikowanych teoriach uczenia się. Swoją metodę, jej twórca dr Maxie C. Maultsby, traktował przede wszystkim jako terapię krótkoterminową, łatwą do samodzielnego stosowania, niedrogą i skierowaną do…

3-4 grudnia 2022 r.

[3-4 grudnia 2022 r.] Szkolenie porozumienie bez przemocy (NVC). Poziom I. Edycja IV.  Porozumienie bez przemocy zwane też empatyczną lub konstruktywną komunikacją, zostało opracowane i rozpropagowane przez Marshalla Rosenberga, doktora psychologii klinicznej. Podejście to zakłada, że za każdym działaniem człowieka stoi świadoma lub nieświadoma chęć zaspokojenia konkretnych potrzeb, np. bezpieczeństwa, akceptacji, wpływu, docenienia itp. Poprzez…

26-27 listopada 2022 r.

[26-27.11.2022 R. ] LECZENIE TRAUMY W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I SCHEMATU. Edycja VII. Trauma psychologiczna to szczególna kategoria doświadczeń, wykraczająca siłą rażenia poza codzienne spektrum ludzkich przeżyć. Obciążenia z nią związane oraz jej „niestandardowość” sprawiają, że doświadczenie traumy nierzadko pozostawia trwały ślad w psychice dotkniętej nią jednostki. Wśród następstw można wymienić PTSD, zaburzenia osobowości czy uzależnienia –…