20-21.03, 24-25.04, 29-30.05.2021 R.

[20-21.03, 24-25.04, 29-30.05.2021 R.] SZKOLENIE OBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE.  RATIONAL BEHAVIOR THERAPY (RBT) wywodzi się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnych i opiera się na neurofizjologii oraz naukowo zweryfikowanych teoriach uczenia się. Swoją metodę, jej twórca dr Maxie C. Maultsby, traktował przede wszystkim jako terapię krótkoterminową, łatwą do samodzielnego stosowania, niedrogą i skierowaną do szerokiej grupy…

24-25 kwietnia 2021 r.

[24-25.04.2021 R. ] LECZENIE TRAUMY W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I SCHEMATU Trauma psychologiczna to szczególna kategoria doświadczeń, wykraczająca siłą rażenia poza codzienne spektrum ludzkich przeżyć. Obciążenia z nią związane oraz jej „niestandardowość” sprawiają, że doświadczenie traumy nierzadko pozostawia trwały ślad w psychice dotkniętej nią jednostki. Wśród następstw można wymienić PTSD, zaburzenia osobowości czy uzależnienia – problemy, które…

10-11 kwietnia 2021 r.

[10-11 kwietnia] SZKOLENIE ONLINE. Terapia nadmiernej kontroli – Leczenie zaburzeń osobowości w oparciu o radykalnie otwartą terapię dialektyczno-behawioralną (RO DBT) Psychoterapeuci niezależnie od paradygmatu, w którym pracują napotykają trudności w skutecznym leczeniu zaburzeń takich jak nawracająca, lekooporna depresja, usztywniona fobia społeczna, anoreksja, osobowość schizoidalna czy unikająca. Większość tradycyjnych, uznanych podejść terapeutycznych koncentruje się na indywidualnej terapii…