20-21 marca 2021 r.

[20-21 marca 2021 r.] SZKOLENIE ONLINE. TECHNIKI WYOBRAŻENIOWE W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I TERAPII SCHEMATU. WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH DLA TERAPEUTÓW. Dzięki przyrostowi wiedzy z dziedziny neuronauki i pokrewnych jesteśmy w stanie coraz lepiej zrozumieć sposoby, w jaki działa nasz mózg. A to pozwala planować i wdrażać coraz skuteczniejsze procedury terapeutyczne. Jednym z efektów jest renesans interwencji terapeutycznych…

30-31 styczeń 2021 r.

[30-31 styczeń] Szkolenie porozumienie bez przemocy. Poziom I. Porozumienie bez przemocy zwane też empatyczną lub konstruktywną komunikacją, zostało opracowane i rozpropagowane przez Marshalla Rosenberga, doktora psychologii klinicznej. Podejście to zakłada, że za każdym działaniem człowieka stoi świadoma lub nieświadoma chęć zaspokojenia konkretnych potrzeb, np. bezpieczeństwa, akceptacji, wpływu, docenienia itp. Poprzez świadomość potrzeb oraz potrzeb innych…

12-13.12.2020 r.

[12-13 grudzień 2020 r.] „Budując mosty – aplikacja terapii opartych o procesy (ACT) w psychoterapii, nie tylko poznawczo – behawioralnej”. Szkolenie w formie online, na platformie Zoom.  Terapia Akceptacji i Zaangażowania jest terapią wywodzącą się z nurtu poznawczo – behawioralnego, opiera się o podejście kontkstualne. W dużej mierze opiera się o podejście behawioralne, jednak jest…