Całościowy 4,5-letni KURS PSYCHOTERAPII nr 18

Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Główną ideą tego kursu jest podejście

  • skoncentrowane na osobie pacjenta, sposobie pracy adekwatnej do  jego potrzeb
  • odnoszące się do praktyki klinicznej, nastawione na uzyskiwanie umiejętności postępowania w różnych sytuacjach
  • nastawione na pobudzanie i wspieranie rozwoju osobistego i profesjonalnego terapeuty
  • otwarte na zróżnicowanie i integrowanie podejść terapeutycznych,   z dwoma dominującymi – podejściem psychodynamicznym i systemowym

Szkolenie odbywa się w trybie weekendowym raz w miesiącu w Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu.

PROGRAM CAŁOŚCIOWEGO 4, 5-LETNIEGO KURSU PSYCHOTERAPII (pobierz cały program)

WŁASNE DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE
„self experience” (280 godzin)

1. Grupa psychodramatyczna ( 240 godzin)
2. Grupa genogramowa (40 godzin)

SUPERWIZJA GRUPOWA I INDYWIDUALNA (150 godzin)
  • 1. Grupa superwizyjna (50 godzin)
  • 2. Superwizja indywidualna lub grupowa (100 godzin) organizowana indywidualnie.

Razem:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne – 635 godzin
Własne doświadczenie terapeutyczne – 280 godzin
Superwizja grupowa – 50 godzin

W sumie – 965 godzin w ramach kursu
Dodatkowe 100 godzin superwizji, które wymagane jest do certyfikatu PTP organizowanej indywidualnie przez uczestników (zrealizowanie tych godzin NIE JEST warunkiem ukończenia kursu tylko warunkiem przystąpienia do egzaminu w PTP w przyszłości).

OPŁATY:

Roczny koszt szkolenia 5 700zł. Opłaty za kurs można wpłacać w ratach.

Każdy uczestnik kursu jest zobligowany do odbycia staży w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (patrz strona PTP).

Zespół realizujący kurs
Kierownik kursu:

Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki – psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP). Twórca systemu psychiatrii środowiskowej w Krakowie, ordynator oddziałów dziennych Kliniki Psychiatrii Dorosłych zajmujących się leczeniem osób chorujących na schizofrenię, Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mgr Anna Bielańska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP), dyplomowany terapeuta psychodramy, współtwórca i przewodnicząca Polskiego Instytutu Psychodramy, członek zarządu Psychodrama Association for Europe (PAfE), pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego.  Prowadzi superwizję ośrodków w Krakowie i na Śląsku.

Dr med Piotr Błądziński – specjalista  psychiatra, pracuje w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w procesie certyfikacji psychoterapeuty.

Mgr Józef Bogacz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie, pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego. Pracuje w podejściu systemowym, pełni rolę superwizora siedmiu zespołów terapeutycznych w Krakowie i na Śląsku.

Mgr Małgorzata Cichocka – filozof w procesie certyfikacji psychoterapeuty, terapeuta i trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy, pracuje w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Mgr Igor Hanuszkiewicz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dyplomowany terapeuta i trener psychodramy, członek Zarządu Polskiego Instytutu Psychodramy, zatrudniony w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie.

Dr med Aneta Kalisz – psychiatra, terapeuta wyszkolony w analitycznej terapii grupowej, terapeuta i trener psychodramy. Kierownik Oddziału Dziennego Psychoterapeutycznego dla osób chorujących na schizofrenię, zatrudniona w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej CMUJ.

Dr med Łukasz Müldner- Nieckowski

psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ w Krakowie.

Mgr Maria Wojnar – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta rodzinny, pracuje w podejściu systemowym.

Osoby współpracujące:

Mgr Agnieszka Bartkowska-Kurek psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dr Wojciech Drath – psycholog, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Mgr Ryszard Izdebski – psycholog kliniczny, pedagog, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dyrektor Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, dyrektor Krakowskiego Instytutu Psychoterapii, kierownik Zespołu Hospitalizacji Domowej przy Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członek Rady Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień.

Dr Roman Ludkiewicz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w Gdańsku.

Mgr Ariadna Romejko – Borowiec – psycholog kliniczny, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, asystent psychodramy, Kraków.

Dr med. Witold Simon psychiatra, psychoterapeuta, adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie

Mgr Jan Skorupa – psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w  Ośrodku Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania „Dąbrówka” w Gliwicach

Dr Dorota Solecka – psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Mgr Małgorzata Stachura – socjolog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, e. Dziesięcioletnie doświadczenie w szkoleniu różnych grup zawodowych w zakresie problemów alkoholowych. Psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Dr Krzysztof Tokarz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Mgr Małgorzata Wolska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego a także certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP). Pracuje w Ambulatorium Rodzin Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie.

Mgr Joanna Zgud – psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener grup Balinta.

POBIERZ: Zasady przeprowadzania procedur certyfikacyjnych

POBIERZ: Program całościowego 4,5-letniego KURSU PSYCHOTERAPII

ZGŁOSZENIA

POBIERZ: Zgłoszenia należy przysyłać do  p. Joanny Palki joanna.palka@poczta.fm

W celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji proszę telefonować do p. Anny Bielańskiej tel: 608 747 836

Informacje dostępne również na stronie:http://www.kurspsychoterapii.info/

Serdecznie polecamy!