Diagnozowanie zaburzeń dysocjacyjnych.

WARSZTAT DLA ZAAWANSOWANYCH.
Warsztat przeznaczony jest dla osób, które uczestniczyły we wcześniejszym szkoleniu dotyczącym rozpoznawania zaburzeń dysocjacyjnych i chciałyby rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności diagnostyczne w tym zakresie. Będzie on koncentrować się na praktycznym aspekcie używania narzędzi przesiewowych  oraz wywiadu TADS-I.  Cel ten zrealizowany zostanie poprzez bardziej szczegółowe omówienie wątpliwości, jakie mogą pojawiać się przy używaniu testów przesiewowych (DES, SDQ, DSS), a także poprzez wypełnienie niektórych sekcji TADS-I na podstawie nagrania wideo z dyskusją dotyczącą niejasności, jakie się pojawią w tym zadaniu. Istotnym elementem warsztatu będzie omówienie pytań i wątpliwości, które uczestnicy napotykali w trakcie samodzielnego diagnozowania pacjentów  w kierunku zaburzeń dysocjacyjnych i chcieliby poddać omówieniu w grupie. Jedną z form tego elementu warsztatu może być bardziej szczegółowe zaprezentowanie przez uczestnika opisu przypadku i raportu z przeprowadzonego badania. Ponadto postaramy się przedstawić i wspólnie przeanalizować kilka przykładowych raportów z badania za pomocą wywiadu TADS-I.

Prowadzenie:
Dr n. hum. Igor Pietkiewicz jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem SNP PTP. Kieruje Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją (www.swps.pl/cbtd) przy katowickim wydziale zamiejscowym Uniwersytetu SWPS, gdzie realizuje projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Jest kierownikiem akredytowanego przez SNP PTP programu stażowego do certyfikatu psychoterapeuty w CZP Feniks w Sosnowcu i prowadzi prywatą praktykę w Katowicach. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i dysocjacyjnymi. Jest członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD).

Dr n.med. Radosław Tomalski jest psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem SNP PTP, kieruje dziennym oddziałem psychiatrycznym w CZP Feniks w Sosnowcu, prowadzi również praktykę prywatną w Katowicach. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową pacjentów dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości oraz z zaburzeniami psychotycznymi. W ostatnich latach zajmuje się również diagnozą i terapią zaburzeń dysocjacyjnych, a także bierze udział w projektach badawczych związanych z tymi zagadnieniami. Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Jest przedstawicielem na Polskę Europejskiego Towarzystwa Traumy i Dysocjacji (ESTD).

Odwiedź naszą stronę: www.traumaidysocjacja.pl

Koszt uczestnictwa:

Przyjmujemy tylko kompletne zgłoszenia. Wpłata na konto wraz z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat. Obowiązuje 100% obecności podczas szkolenia.

Wpłaty prosimy kierować na konto
mbank: 61114020040000300234442930
Centrum Psychoterapii Integralnej
ul. Wierzbięcice 18/5 61-568 Poznań
Tytułem: [nr zamówienia]

Po dokonaniu płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres mail: szkolenia@cpi.poznan.pl

Miejsce szkolenia:
Centrum Psychoterapii Integralnej
ul. Wierzbięcice 18/5 61-568 Poznań

Zgłoszenia: Przez zamówienie w sklepie

Informacje:
Służymy pomocą telefonicznie nr tel kom. 576 244 001 oraz mailowo szkolenia@cpi.poznan.pl

Zapraszamy !