24-25 września 2022 r.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. AKTUALNIE NIE PRZYJMUJEMY NOWYCH ZGŁOSZEŃ. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach tego szkolenia oraz innych naszych szkoleniach :) Krzesła w terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej. Warsztat umiejętności praktycznych dla terapeutów. Edycja II.  Wywodząca się z Gestalt i psychodramy praca z krzesłami zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w wachlarzu oddziaływań terapeutycznych zarówno w terapii…

4-5 czerwca 2022 r.

[4-5 czerwca] Szkolenie porozumienie bez przemocy (NVC). Poziom I. Edycja III.  Porozumienie bez przemocy zwane też empatyczną lub konstruktywną komunikacją, zostało opracowane i rozpropagowane przez Marshalla Rosenberga, doktora psychologii klinicznej. Podejście to zakłada, że za każdym działaniem człowieka stoi świadoma lub nieświadoma chęć zaspokojenia konkretnych potrzeb, np. bezpieczeństwa, akceptacji, wpływu, docenienia itp. Poprzez świadomość potrzeb…

28-29 maja 2022 r.

[28-29.05.2022 R. ] LECZENIE TRAUMY W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I SCHEMATU. Edycja VI. Trauma psychologiczna to szczególna kategoria doświadczeń, wykraczająca siłą rażenia poza codzienne spektrum ludzkich przeżyć. Obciążenia z nią związane oraz jej „niestandardowość” sprawiają, że doświadczenie traumy nierzadko pozostawia trwały ślad w psychice dotkniętej nią jednostki. Wśród następstw można wymienić PTSD, zaburzenia osobowości czy uzależnienia –…