27-28 listopada 2021 r.

[27-28.11.2021 R. ] LECZENIE TRAUMY W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I SCHEMATU Trauma psychologiczna to szczególna kategoria doświadczeń, wykraczająca siłą rażenia poza codzienne spektrum ludzkich przeżyć. Obciążenia z nią związane oraz jej „niestandardowość” sprawiają, że doświadczenie traumy nierzadko pozostawia trwały ślad w psychice dotkniętej nią jednostki. Wśród następstw można wymienić PTSD, zaburzenia osobowości czy uzależnienia – problemy, które…

20-21 listopada 2021 r.

[20-21 listopada 2021 r.] Szkolenie porozumienie bez przemocy (NVC). Poziom I. Edycja II.  Porozumienie bez przemocy zwane też empatyczną lub konstruktywną komunikacją, zostało opracowane i rozpropagowane przez Marshalla Rosenberga, doktora psychologii klinicznej. Podejście to zakłada, że za każdym działaniem człowieka stoi świadoma lub nieświadoma chęć zaspokojenia konkretnych potrzeb, np. bezpieczeństwa, akceptacji, wpływu, docenienia itp. Poprzez…

6-7 listopada 2021 r.

[6-7 listopada 2021 r.] „Terapia CBT oparta o procesy” – aplikacja terapii opartych o procesy (ACT) w psychoterapii, nie tylko poznawczo – behawioralnej. Szkolenie w formie online, na platformie Zoom.  Terapia Akceptacji i Zaangażowania jest terapią wywodzącą się z nurtu poznawczo – behawioralnego, opiera się o podejście kontkstualne. W dużej mierze opiera się o podejście…