TRENING AUTOGENNY

Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic zaprasza na :

CERTYFIKOWANY KURS Z TRENINGU AUTOGENNEGO J.H.SCHULTZA

Poznań 3 – 4. czerwca 2017 roku.

Kierownik merytoryczny i trener:
– Certyfikowany uczeń K. Thomasa – Prof. zw. dr hab. Dr. h.c. Kazimierz Popielski
Prowadzący wspomagający: dr Lilia Suchocka

Kurs prowadzony wg metody nauczania ostatniego ucznia J. Schultza – K. Thomasa (Berlin).
Trening Autogenny jest metodą mającą szerokie zastosowanie w psychoterapii do leczenia m.in. zaburzeń nerwicowych, psychosomatycznych, zaburzeń o podłożu egzystencjalnym (tzw. nerwice noogenne), w leczeniu zaburzeń snu, bólu głowy. Sprawdza się jako metoda również w życiu codziennym: redukuje stres oraz poprawia ogólna kondycję psychofizyczną.
Trening Autogenny można stosować zarówno u dzieci (od 6 roku życia), jak i u dorosłych.

Kurs zawiera:
– podstawy teoretyczne TA,
– zalecenia oraz przeciwwskazania metody,
– umiejętność poprowadzenia Treningu zarówno indywidualnie jak i grupowo.

Kurs obejmuje naukę Treningu Autogennego na:
– poziomie podstawowym (ćwiczenia: poczucia ciężkości, poczucia ciepła, oddech, bicie serca, splot słoneczny oraz chłodne czoło)
– analiza psychiki (tzn. tematyczne ćwiczenia wizualizacyjne).

Ukończenie Kursu upoważnia do pracy z tą metodą oraz jej zastosowanie w praktyce klinicznej, psychologicznej oraz psychoterapeutycznej.

Ilość godzin: 30
Cena 1600 zł.

Miejsce szkolenia:
Centrum Psychoterapii Integralnej
ul.Wierzbięcice 18/5, 61-568 Poznań
telefon: 502 99 44 97, 618 20 27 46
info@cpi.poznan.pl
www.cpi.poznan.pl

PROGRAM KURSU