Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Coaching skierowany jest dla osób, które poszukują bardzie indywidualnej formy rozwoju od szkoleń, a ich obecne cele związane z pracą nad sobą nie wymagają podjęcia psychoterapii.

Każdy, kto potrzebuje wsparcia w procesie rozwoju osobistego, ustaleniu celów, wytyczeniu ścieżki do ich osiągnięcia oraz pomocy w podjęciu pierwszych działań, może wybrać coaching.

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.
Coaching pomoże ustalić bardziej konkretne cele, zoptymalizować swoje działania, podjąć lepsze decyzje,
korzystając w pełni ze swoich naturalnych umiejętności.

Istotne cechy charakteryzujące proces coachingu, to:

 • jest dobrowolny
 • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
 • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
 • jest zbudowany na bazie pytań
 • pobudza do myślenia
 • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
 • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
 • skupia się na osiąganiu celów
 • coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy

Coaching pomaga rozpoznawać własne umiejętności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Dzięki niemu łatwiej przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

W coachingu nie pracuje się nad przeszłością, jest on zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość.

W naszym centrum oferujemy różne formy coachingu:

 • Life coaching– nastawiony na relacje i życie osobiste.
 • Coaching zawodowy– związany z rozwojem zawodowym i planowaniem ścieżki kariery.
 • Executive coaching– praca z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw.
 • Coaching grupowy– nastawiony na radzenie sobie z wyzwaniami w kontekście zespołu, np. w środowisku pracy, problemy w związkach, itp.

Coach – jego rola

Zadaniem coacha jest inspirowanie i motywowania klienta, do osiągania celów, które sobie sam wyznaczył lub pomoc w wyznaczeniu cele i wypracowanie wspólnie z klientem narzędzi pomocnych w drodze ich realizacji.

Jako partner, pomaga zidentyfikować problemy, wyzwania, ustalić cele, zachęcić do podjęcia działań oraz uaktywnić wewnętrzny potencjał, do osiągnięcia lepszych rezultatów. Pomaga również uwolnić się od starych wzorców myślenia, przekonań, które stanowią przeszkodę, do osiągania celów osobistych i zawodowych.