Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Gdzie szukać pomocy?

Psychoterapeuta to osoba przygotowana do udzielania specyficznej formy pomocy psychologicznej, jaką jest psychoterapia. W naszym kraju zawód ten nie jest do końca usankcjonowany prawnie nadal trwają bowiem prace nad ustawą o zawodzie psychoterapeuty. Obecnie najczęściej psychoterapeutami zostają osoby z dyplomem magistra (zazwyczaj psychologii, ale także pedagogiki, socjologii oraz innych kierunków) oraz lekarze (najczęściej psychiatrzy), które ukończyły lub są w trakcie podyplomowego szkolenia z zakresu psychoterapii. Szkolenia takie trwają zwykle cztery lata i prowadzone są przez różne ośrodki na terenie kraju. Psychoterapeuci najczęściej otwierają własne prywatne gabinety lub skupiają się w ośrodkach i instytutach, takich jak CPI.

Gdzie szukać dobrego psychoterapeuty w Poznaniu?

Pierwszym krokiem do podjęcia psychoterapii jest znalezienie dobrego psychoterapeuty. Warto skorzystać z oferty specjalistów proponowanych przez Centrum Psychoterapii Integralnej (Poznań), będącego ośrodkiem psychoterapii, szkoleń psychologicznych i rozwoju osobistego. Można tutaj skorzystać z kilku form terapii: indywidualnej, rodzinnej, dla par oraz grupowej. Pierwsze spotkanie terapeutyczne przybiera na ogół formę konsultacji. W trakcie jej trwania zarysowuje się i precyzuje problem, a następnie określa warunki tak zwanego kontraktu terapeutycznego, obejmującego z jednej strony cel terapii, a z drugiej ustalenia dotyczące częstotliwości i czasu trwania sesji, ich kosztu, zasad odwoływania i przekładania sesji, itp.

Dobry psychoterapeuta, czyli jaki?

Czym powinien charakteryzować się dobry psychoterapeuta? Trudno na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ style pracy terapeutów mogą bardzo się różnić, w zależności od podejścia teoretycznego, które preferują. Inaczej więc będzie pracował kompetentny psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, systemowy, humanistyczny, czy psychodynamiczny. To co jednak jest wspólne dla dobrych psychoterapeutów niezależnie od ich orientacji teoretycznej, to zaangażowanie w stały rozwój swoich umiejętności. Dlatego kompetentny terapeuta ma za sobą lub jest w trakcie podyplomowego szkolenia w wybranej szkole psychoterapii. Szkolenia takie trwają zwykłe około czterech lat. Dobry psychoterapeuta poddaje się superwizji, tj. regularnie konsultuje swoją pracę z innym, doświadczonym psychoterapeutą, posiadającym status superwizora. Kompetentny terapeuta ma za sobą także własne doświadczenia terapeutyczne (w formie uczestnictwa we własnej psychoterapii lub w treningach rozwoju osobistego), dzięki czemu łatwiej mu dbać o to, by jego własne cechy charakteru lub nierozwiązane sprawy osobiste nie zakłócały procesu terapii. Wreszcie, w swojej pracy rzetelny psychoterapeuta przestrzega standardów etycznych, określonych w Kodeksie Etycznym Psychologa.