Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Podejście znane jako Porozumienie bez Przemocy ( ang. Nonviolent Communication, NVC) zwane niekiedy komunikacją empatyczną, zostało opracowane i rozpropagowane przez dr. Marshalla Rosenberga, amerykańskiego psychologa.

W centrum tego nurtu, jest założenie, że za każdym ludzkim działaniem stoją świadome lub nieświadome potrzeby i ludzie nie działają celowo przeciwko innym, a na rzecz realizowania swoich potrzeb, takich jak bezpieczeństwo, wpływ, akceptacja. Niestety, nie zawsze potrafimy wyrażać je w taki sposób by było to zrozumiałe a czasem wręcz osiągamy odwrotny efekt od zamierzonego. Na przykład gdy mówimy do swoich partnerów „Nigdy nie mogę na Tobie polegać!”. Być może zależy nam wtedy na wsparciu, zrozumieniu lub sprawczości? Te piękne ludzkie potrzeby wyrażone są w taki sposób, który może wywołać defensywność w odbiorcy i wcale nie doprowadzić do ich zaspokojenia. 

Celem Porozumienia bez Przemocy jest taki sposób komunikowania się ze sobą oraz z innymi, aby nasze uczucia i potrzeby były usłyszane oraz byśmy szukali takich rozwiązań, które pozwolą nam je wziąć pod uwagę w naszych relacjach zarówno prywatnych, jaki i zawodowych.

Sposób, w jaki nawykowo komunikujemy się, wywołując, niekiedy nieświadomie, wstyd, poczucie winy lub złość, może utrudniać nam tę świadomość i doprowadzać do nieporozumień,   blokad, osamotnienia w naszych relacjach. 

Marshall Rosenberg dzielił się Porozumieniem bez Przemocy w szkołach, organizacjach, firmach, rodzinach, społecznościach, właściwie wszędzie tam, gdzie są ludzie. Mawiał; „Chcesz mieć rację czy relację? Dwóch rzeczy jednocześnie nie możemy mieć.” W 1985 stworzył międzynarodową organizację Centre of Nonviolent Communication, która do dziś certyfikuje trenerów na całym świecie. 

Jedna z certyfikowanych trenerek, Paulina Orbitowska-Fernandez, prowadzi w CPI warsztaty z Porozumienia bez Przemocy, podczas których zaprasza do doświadczania komunikacji empatycznej i zwiększania samoświadomości oraz umiejętności przydatnych tam, gdzie chcemy budować relacje w oparciu o zaufanie, szacunek i autentyczność.

 

“Im bardziej jesteśmy świadomi naszych potrzeb, tym lepiej możemy o sobie stanowić i lepiej rozumieć innych.” – Marshall B. Rosenberg