Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Terapia psychodynamiczna to psychologiczna interpretacja procesów umysłowych i emocjonalnych. Zakorzeniona w tradycyjnej psychoanalizie, czerpie z teorii relacji z obiektem, psychologii ego oraz psychologii self. Rozwinęła się jako prostsza i krótsza alternatywa dla psychoanalizy.

Celem terapii psychodynamicznej jest odniesienie się do fundamentów i tworzenia procesów psychologicznych. W ten sposób stara się zredukować objawy i polepszyć jakość życia.

GŁÓWNE ZASADY TERAPII PSYCHODYNAMICZNEJ

W terapii psychodynamicznej terapeuci pomagają pacjentom uzyskać wgląd w ich życie i aktualne problemy. Określają również wzorce wypracowywane przez dłuższy czas. Aby to osiągnąć, terapeuci przyglądają się z pacjentami określonym czynnikom życiowym:

  • emocjom,
  • myślom,
  • doświadczeniom z dzieciństwa,
  • przekonaniom.

Rozpoznanie powracających schematów może pomóc zauważyć, jak pacjenci unikają cierpienia i rozwijają mechanizmy obronne. Wgląd może umożliwić im rozpoczęcie zmiany tych wzorców.

Kalifornia USA

Relacja terapeutyczna to element centralny dla terapii psychodynamicznej, który może zademonstrować, w jaki sposób osoba wchodzi w interakcje z przyjaciółmi i bliskimi. Dodatkowo przeniesienie w terapii może ukazać, jak relacje wczesnodziecięce wpływają na osobę obecnie. Przeniesienie to przemieszczenie czyiś uczuć, np. do rodzica, na terapeutę. To intymne podejście do związków interpersonalnych może pomóc ludziom zrozumieć ich rolę we wzorcach związków. Może również dać im siłę do zmiany tej dynamiki.

Terapia psychodynamiczna jest dostępna dla pacjentów, par, rodzin albo grup. Może być stosowana krótko- bądź długoterminowo. Krótkoterminowa terapia psychodynamiczna jest skoncentrowana na cel i może zająć do 25 sesji. Długoterminowa terapia może zająć 2 lata lub dłużej.

DOTARCIE DO NIEŚWIADOMOŚCI

Ludzie mają tendencję do rozwijania mechanizmów obronnych. Mogą one utrzymywać bolesne uczucia, wspomnienia i doświadczenia w nieświadomości. Kilka powszechnych mechanizmów obronnych to:

  • zaprzeczenie,
  • wyparcie,
  • racjonalizacja.

Terapeuci psychodynamiczni zachęcają klientów do swobodnego mówienia o swoich emocjach, pragnieniach i lękach. Bycie otwartym może pomóc ujawnić trudne uczucia, które zostały „wypchnięte” ze świadomości. Według teorii psychodynamicznej nieświadome myśli wpływają na zachowanie. Kiedy trudne lub bolesne uczucia zostaną przepracowane, mechanizmy obronne zostają zredukowane albo przestają występować.

PODRĘCZNIK DIAGNOSTYKI PSYCHODYNAMICZNEJ (Psychodynamic Diagnostic Manual, PDM)

Podręcznik diagnostyki psychodynamicznej (PDM) został wydany w 2006 r. Jego celem jest zapewnienie pojęciowego układu odniesienia do psychologicznego funkcjonowania. Ma również służyć jako alternatywa dla klasyfikacji Diagnostic and Statistic Manual (DSM). DSM przedstawia w zarysie dające się zaobserwować objawy związane z zaburzeniami psychicznymi. PDM natomiast opisuje subiektywne doświadczenia.

Literatura

  1. Knekt, P., Lindfors, O., Härkänen, T., Välikoski, M., Virtala, E., et al. (2008). Randomized trial on the effectiveness of long- and short-term psychodynamic psychotherapy and solution-focused therapy on psychiatric symptoms during a 3-year follow-up. Psychological Medicine, 38(5), 689-703. doi:http://dx.doi.org/10.1017/S003329170700164X
  2. Leichsenring, F., Hiller, W., Weissberg, M., & Leibing, E. (2006). Cognitive-behavioral therapy and psychodynamic psychotherapy: Techniques, efficacy, and indications. American Journal of Psychotherapy, 60(3), 233-59. Retrieved from http://search.proquest.com/docview/213135027?accountid=1229
  3. Luborsky, Ellen, O’Reilly-Landry, Maureen, and Arlow, Jacob. (2008). Psychoanalysis. In Raymond J. Corsini and Danny Wedding (Eds.), Current Psychotherapies (pp. 15–62). Belmont, CA: Thomson Higher Education

Na podstawie https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/types/psychodynamic, dostęp 22.11.2019 r.

Opracowanie i tłumaczenie: Tomasz Berner, Joanna Zapała