Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Profesjonalna pomoc terapeutyczna – psychoterapeuta Poznań

Różne są powody, dla których zgłaszamy się do psychologa. Bywa tak, że trudna sytuacja życiowa jak choroba, utrata kogoś lub czegoś ważnego, rozwód i nieradzenie sobie z nią są źródłem problemu. Czasami okazuje się, że pewne trudności towarzyszą nam od dłuższego czasu, niezależnie od sytuacji i to uniemożliwia czerpanie satysfakcji z życia. Zdarza się także, że cierpimy na specyficzne zaburzenia, jak lęk czy depresja.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to forma pomocy skierowana do osoby cierpiącej z powodu problemów doświadczanych w relacji z samym sobą lub też z innymi ludźmi. Problemy te są bardzo indywidualne i trudno je jednoznacznie sklasyfikować. Często przejawiają się poprzez zaburzenia nastroju (smutek, przygnębienie, poczucie winy, myśli lub tendencje samobójcze), lęk, uzależnienia, zaniżone poczucie własnej wartości, chroniczne niezadowolenie z siebie, niepowodzenie w związkach i innych relacjach, trudnościach w czerpaniu z nich radości, trudności w osiąganiu celów, realizowaniu siebie, a także są powodowane doświadczeniem sytuacji trudnych a nawet traumatycznych. Zazwyczaj celem psychoterapii jest zmniejszenie cierpienia powodowanego wyżej wymienionym problemami i podniesienia jakości życia. Forma tej pomocy zależy od wielu czynników – przede wszystkim od podejścia psychoterapeutycznego, jakie stosuje terapeuta, ale także od potrzeb klienta. Szkół psychoterapii jest wiele, w Centrum Psychoterapii Integralnej pracują specjaliści wywodzący się z różnych nurtów, wszyscy jednak są profesjonalnie wyszkoleni (informacje na ten temat dostępne są przy opisie członków zespołu). Niezależnie od podejścia, psychoterapeuta stara się przede wszystkim zrozumieć klienta, wspólnie określić cel spotkań i następnie za pomocą różnych metod znaleźć rozwiązanie. Zazwyczaj potrzebnych może być kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt sesji, jednak efekty pracy mogą być zauważalne znacznie wcześniej. Dla rozumienia psychoterapii ważna jest też świadomość wagi relacji psychoterapeuta – klient. Mimo, że to psychoterapeuta prowadzi terapię, aktywność klienta, jego motywacja, otwartość i zaangażowanie są  bardzo ważne. Znacznie zwiększa to skuteczność psychoterapii. Psychoterapia to leczenie biologiczne. Pod jej wpływem zmienia się funkcjonowanie umysłu a jej działanie możemy obserwować również na poziomie somatycznych. Psychoterapia może przynieść głębokie i długotrwałe zmiany.

Psychoterapia w CPI

Centrum Psychoterapii Integralnej oferuje szeroki zakres pomocy psychoterapeutycznej: terapia indywidualna, rodzinna oraz par. Pierwsze spotkania z terapeutą ma charakter konsultacyjny, których celem jest  sprawdzenie czy  psychoterapia jest rekomendowaną formą pomocy w danym przypadku. Wówczas określane są wstępnie warunki spotkań, jak na przykład ich częstotliwość – zazwyczaj raz w tygodniu, jednak jest to kwestia indywidualna. Warto jest przeczytać informacje na temat psychoterapeutów i postarać się samemu dokonać wyboru specjalisty na podstawie zamieszczonych informacji. Jednak w razie wątpliwości można też skontaktować się z naszym sekretariatem lub bezpośrednio z terapeutą, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje.