Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Centrum Psychoterapii Integralnej

Poznań, to właśnie tu mieści się CPI będące ośrodkiem psychoterapii, szkoleń psychologicznych i rozwoju osobistego. Jednym z działań CPI jest psychoterapia rodzinna. Wiedza na temat rodziny ma szczególną właściwość: każdy jej członek posiada własne przekonania na jej temat. Zadaniem terapeuty nie jest przyznanie racji jednej osobie, ale pomoc w zrozumieniu i zaakceptowaniu różnego sposobu spostrzegania danej sytuacji. Zrozumienie przez rodzinę, w jakiej fazie życia rodzinnego się znajduje, z jakimi mitami rodzinnymi się zmaga staje się pomocne w pracy nad zmianą całej rodziny jako całości. Rodzinę charakteryzuje jej struktura, system ról oraz system władzy i kontroli . Zmiana jednego członka pociąga za sobą zmianę u innych i tym samym powoduje rekonstrukcję systemu rodzinnego. Psycholodzy podkreślają, że w każdej psychoterapii rodzina odgrywa bardzo poważną rolę.

Psycholog rodzinny – jak wygląda jego praca?

W Centrum Psychoterapii Integralnej zatrudnionych jest kilku specjalistów z różnych dziedzin psychologii, psychiatrii i pokrewnych nauk. Na spotkanie terapeutyczne zaproszona zostaje cała rodzina. Terapeuta wspiera wszystkich członków rodziny, aktywnie podąża za każdym. Dzięki pytaniom cyrkularnym kierowanym do uczestników spotkania terapeuta skłania każdego członka rodziny do refleksji i do zobaczenia innego punktu widzenia, niż jego własny. Terapia rodzinna ma na celu przywrócenie harmonii i ukazanie, że w każdej rodzinie tkwi siła.