Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Centrum Psychoterapii Integralnej

Rodzina – tu powstaje człowiek! Jednym z działań CPI jest psychoterapia rodzinna. Wiedza na temat rodziny ma szczególną właściwość: każdy jej członek posiada własne przekonania na jej temat. Zadaniem terapeuty nie jest przyznanie racji jednej osobie, ale pomoc w zrozumieniu i zaakceptowaniu różnego sposobu spostrzegania danej sytuacji. Zrozumienie przez rodzinę, w jakiej fazie życia rodzinnego się znajduje, z jakimi mitami rodzinnymi się zmaga staje się pomocne w pracy nad zmianą relacji w rodzinie. Rodzinę charakteryzuje jej struktura, system ról oraz system władzy i kontroli . Zmiana jednego członka pociąga za sobą zmianę u innych i tym samym powoduje rekonstrukcję systemu rodzinnego. Psycholodzy podkreślają, że w każdej psychoterapii rodzina odgrywa bardzo poważną rolę.

Psycholog rodzinny – jak wygląda jego praca?

W Centrum Psychoterapii Integralnej współpracuje kilkunastu specjalistów –  psychologów, psychoterapeutów i lekarz psychiatra. Na spotkanie terapeutyczne zaproszona zostaje cała rodzina. Terapeuta wspiera wszystkich jej członków. Dzięki pytaniom cyrkularnym kierowanym do uczestników spotkania terapeuta skłania każdego członka rodziny do refleksji i do zobaczenia innego punktu widzenia, niż jego własny. Terapia rodzinna ma na celu przywrócenie harmonii i ukazanie, że w każdej rodzinie tkwi siła.

Poznań, to właśnie tu mieści się CPI będące ośrodkiem psychoterapii, szkoleń psychologicznych i rozwoju osobistego.