Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Superwizja grupowa CBT online

Agnieszka Wroczyńska

Certyfikowana superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej (certyfikat PTTPiB nr 60), psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat PTTPiB nr 258), magister filozofii i psychologii.

Podyplomowo kształciła się w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej: ukończyła studia z zakresu seksuologii klinicznej, studia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz studia z superwizji poznawczo-behawioralnej. Odbyła liczne staże kliniczne m.in.: w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie pod kierownictwem dr Czernikiewicza oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej oraz Associacion For Contextual Behavioral Science, zasiada w komisji rewizyjnej polskiego chapteru ACBS. W latach 2009 -2011 brała udział w projekcie badawczym TRAKT prowadzonym przez Uniwersytet Warszawski, w ramach którego prowadziła terapię osób cierpiących na zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD) w wyniku wypadków komunikacyjnych. Pracuje z osobami dorosłymi oraz parami. Pracuje zarówno protokołami CBT jak i trzecią falą: DBT, ACT, terapia schematów.

Grupa superwizyjna:

Ma charakter cyklu, stały, zamknięty, dla maksymalnie 8 osób. Decydując się na udział – uczestnik deklaruje udział we wszystkich spotkaniach.

Po ukończonej superwizji wystawiamy zaświadczenie uczestnictwa.

Czas trwania:

Superwizja odbędzie się w środy w godz.: 10:00 – 14:00 (4 h), w dniach: 21 września, 19 października, 16 listopada, 7 grudnia 2022 r. oraz 18 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca 2023 r.

w formie online, na platformie Zoom. 

Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor.

Superwizja grupowa CBT online

dr Artur Wiśniewski 

Certyfikowany superwizor dydaktyk Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), lekarz psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, dr n. med.. Doświadczenie kliniczne zdobył w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (I Klinika Psychiatryczna) i Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie. Obecną praktykę kliniczną prowadzi z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach Kliniki SWPS. Jest kierownikiem merytorycznym czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu, organizowanych w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
Uniwersytetu SWPS.

Po ukończonej superwizji wystawiamy zaświadczenie uczestnictwa. 

Czas trwania:

Superwizja odbędzie się w poniedziałki w godz.: 8:30 – 12:30 (z krótką przerwą w trakcie) w dniach: 26 września, 24 października, 14 listopada, 12 grudnia w 2022 roku oraz 16 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 19 czerwca w 2023 roku.

na platformie Zoom.

Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor. 

.

Superwizja grupowa EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Joanna Barszczewska

Magister psychologii i filozofii, akredytowany terapeuta oraz superwizor EMDR z uprawnieniami EMDR Europe Consultant. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, European Society for Trauma and Dissociation.

Superwizja odbędzie się:

-dla pierwszej grupy: spotykającej się raz w miesiącu: w godz. 16:00 – 20:00  (4 h) w niedziele: 18.09, 23.10, 20.11, 11.12 w 2022 r. oraz 22.01, 19.02, 19.03, 16.04, 14.05, 18.06 w 2023 r.:

https://www.cpi.poznan.pl/szkolenie/superwizja-grupowa-emdr/

-dla drugiej grupy: spotykającej się raz na dwa miesiące: w godz. 16:00 – 20:00 (4 h) w piątki: 16.09, 18.11 w 2022 r. oraz 20.01, 17.03, 12.05 w 2023 r.:

https://www.cpi.poznan.pl/szkolenie/1x-na-2-mies-superwizja-grupowa-emdr-ii-grupa/

-dla trzeciej grupy: spotykającej się raz na dwa miesiące: w godz. 16:00 – 20:00 (4 h) w piątki: 21.10, 9.12 w 2022 r. oraz 17.02, 14.04, 16.06 w 2023 r.:

https://www.cpi.poznan.pl/szkolenie/2022-23-1x-na-2-mies-superwizja-grupowa-emdr-iii-grupa/

-dla czwartej grupy: spotykającej się raz na dwa miesiące: w godz. 16:00 – 20:00 (4h) w niedziele: 2.10, 4.12 w 2022 r. oraz 26.02, 23.04, 25.06 w 2023 r.:

https://www.cpi.poznan.pl/szkolenie/2022-23-1x-na-2-mies-superwizja-grupowa-emdr-iv-grupa/

na platformie Zoom lub Google Meet. 

Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor.

 

Superwizja psychoonkologiczna. Superwizja dla absolwentów szkoleń RTZ.

Superwizja skierowana jest do osób, które pracują psychoterapeutycznie z pacjentami w oparciu o Racjonalną Terapię Zachowania oraz do tych, które ukończyły lub kontynuują szkolenie w zakresie psychoonkologii.

Superwizja obejmuje:

  • Prezentacja opisu przypadku.
  • Doskonalenie pracy z formularzami Racjonalnej Samoanalizy.
  • Doskonalenie techniki docierania do kluczowych przekonań w RTZ.
  • Analiza własnych reakcji w kontakcie z pacjentem.
  • Wspierania indywidualnego stylu pracy psychoterapeuty, m.in. przez analizę sposobu postępowania czy stosowania określonych interwencji.

W uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać:

  • Przebieg pracy zawodowej w zakresie psychoterapii / psychoonkologii – krótka informacja
  • Aktualne miejsce pracy, wykonywany zawód
  • Ukończone i rozpoczęte szkolenia w zakresie psychoterapii/psychoonkologii

W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem CPI.
Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor.

Osoby ubiegające się o certyfikat psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego będą mogły uzyskać rekomendację certyfikowanego superwizora.

Istnieje również możliwość zrealizowania stażu w poznańskim oddziale Akademii Walki z Rakiem.

Prowadzenie:
Joanna Zapała – specjalistka psycholog kliniczny, psychoterapeutka, certyfikowana psychoonkolog (Cert. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 13) i superwizorka psychoonkologii (Cert. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 2) , certyfikowana Trener Racjonalnej Terapii Zachowania, certyfikowana terapeutka i superwizorka terapii Simontonowskiej. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze psychosomatyki i somatopsychologii. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS. Kierownik Merytoryczny Studiów Podyplomowych na USWPS – „Psychosomatyka i somatopsychologia” oraz „Podejścia terapeutyczne w psychoonkologii” i „Psychologia długowieczności i starzenia się”. Dyrektor Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu.

Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach szpitalnych, organizacjach pozarządowych oraz w prywatnym gabinecie.

Dodatkowe informacja: Centrum Psychoterapii Integralnej tel: 61/8 202 746, 502 99 44 97 lub info@cpi.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy !

W Centrum Psychoterapii Integralnej dotychczas współpracowaliśmy z następującymi superwizorami:

dr Maria Rogiewicz – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka, psychoonkolog  i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

dr n. med Łukasz Müldner – Nieckowski – specjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

dr hab. prof. USWPS Jarosław Michałowski – psycholog, certyfikowany terapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – PTTPB)