Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Superwizja grupowa EMDR (Eye Movement  Desensitization and Reprocessing) w Poznaniu.

Joanna Barszczewska

psycholog, akredytowany terapeuta oraz superwizor EMDR z uprawnieniami EMDR Europe Consultant.

Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną. Pracuje z osobami cierpiącymi na różnego rodzaju zaburzenia natury psychicznej i somatycznej oraz z osobami, które potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z problemami codziennego życia.

Współpracuje ze specjalistami różnych dziedzin (psychiatra, neurolog, pedagog, dietetyk) oraz ze stowarzyszeniami i fundacjami, m.in. ze Stowarzyszeniem Kobiet Po Mastektomii „Amazonki” z Gryfic i Trzebiatowa, koszalińskim Klubem Zdrowia oraz Warszawską Fundacją ZROBIMY. Prowadzi działalność popularnonaukową, pisząc artykuły o tematyce psychologicznej oraz prowadząc spotkania i warsztaty psychoedukacyjne.

Jako terapeuta stara się najlepiej jak potrafi pomagać osobom, które doświadczają cierpienia. Rozwija taką praktykę psychologiczną, która odpowiada na konkretne problemy, dlatego łączy elementy różnych nurtów tak, aby interwencje terapeutyczne odpowiadały indywidualnym potrzebom.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR, European Society for Trauma and Dissociation oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty PTTPB, PTP.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Spotkanie grupy odbędzie się 12.01.2020 r.:

-dla pierwszej grupy superwizantów w godz. 12:00 – 15:00 (brak już dostępnych miejsc)

oraz

-dla drugiej grupy superwizantów w godz. 15:30 – 18:30 (są jeszcze dostępne miejsca)

w Centrum Psychoterapii Integralnej.

Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor.

Superwizja grupowa psychoterapii w podejściu poznawczo – behawioralnym i terapii schematu.

dr hab prof Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowski – psycholog, certyfikowany terapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – PTTPB)

Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy). Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny – certyfikat psychoterapeuty PTTPB oraz uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty ze specjalizacją poznawczo-behawioralną. Ukończony kurs podstawowy terapii rodzin w Stowarzyszeniu Profesjonalistów „Wspólna” w Warszawie oraz Szkoła Trenerów Asertywności w Towarzystwie Psychoterapeutycznym i Edukacyjnym w Gnieźnie. Obecnie w trakcie szkolenia na terapeutę schematu (International Society of Schema Therapy).
Dyrektor Instytutu Psychologii, Kierownik Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej i Psychofizjologii WZ Poznań USWPS.

Doświadczenie psychoterapeutyczne w następujących ośrodkach:
Klinika i Poliklinika Psychiatrii i Psychoterapii w Stralsund (Niemcy);
Poradnia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu w Greifswaldzie;
Akademicki Ośrodek Psychoterapii (AOP) Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW kierowanej przez Prof. dr hab. Lidię Grzesiuk i dr hab. Jadwigę Rakowską;
Poradnie Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Główne obszary zainteresowań zawodowych:
Pomoc pacjentom z nerwicami, zaburzeniami lękowymi, depresjami i trudnościami w relacjach;
Praca dydaktyczna w zakresie psychoterapii i psychologii klinicznej;
Badania naukowe nad neuronalnymi mechanizmami powstawania, utrzymywania się i terapii problemów psychicznych związanych ze zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomem lęku (zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, prokrastynacja).

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 26.02.2018 r. w godz. 18.00 – 21.00 w Centrum Psychoterapii Integralnej.

Kolejne terminy spotkań na ten rok akademicki to: 09.04. i 11.06.2018r.

Superwizanci proszeni są o przesłanie wstępnej konceptualizacji i pytań dotyczących pacjenta, którego chcą omówić. W grupie będą uczestniczyć 4 osoby.

W uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać:
– Przebieg pracy zawodowej w zakresie psychoterapii – krótka informacja
– Aktualne miejsce pracy, wykonywany zawód
– Ukończone i rozpoczęte szkolenia w zakresie psychoterapii

W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem CPI.
Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor.

Superwizja psychoonkologiczna. Superwizja dla absolwentów szkoleń RTZ.

Superwizja skierowana jest do osób, które pracują psychoterapeutycznie z pacjentami w oparciu o Racjonalną Terapię Zachowania oraz do tych, które ukończyły lub kontynuują szkolenie w zakresie psychoonkologii.

Superwizja obejmuje:

  • Prezentacja opisu przypadku.
  • Doskonalenie pracy z formularzami Racjonalnej Samoanalizy.
  • Doskonalenie techniki docierania do kluczowych przekonań w RTZ.
  • Analiza własnych reakcji w kontakcie z pacjentem.
  • Wspierania indywidualnego stylu pracy psychoterapeuty, m.in. przez analizę sposobu postępowania czy stosowania określonych interwencji.

W uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać:

  • Przebieg pracy zawodowej w zakresie psychoterapii / psychoonkologii – krótka informacja
  • Aktualne miejsce pracy, wykonywany zawód
  • Ukończone i rozpoczęte szkolenia w zakresie psychoterapii/psychoonkologii

W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem CPI.
Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor.

Osoby ubiegające się o certyfikat psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego będą mogły uzyskać rekomendację certyfikowanego superwizora.

Istnieje również możliwość zrealizowania stażu w poznańskim oddziale Akademii Walki z Rakiem.

Prowadzenie:
Joanna Zapała – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta, certyfikowany psychoonkolog (Cert. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 13) i superwizor psychoonkologii (Cert. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 2) , certyfikowany Trener Racjonalnej Terapii Zachowania, certyfikowany terapeuta i superwizor terapii Simontonowskiej. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS. Kierownik Merytoryczny Studiów Podyplomowych na USWPS – „Psychosomatyka i somatopsychologia” oraz „Podejścia terapeutyczne w psychoonkologii – poziom zaawansowany”. Dyrektor Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu.

Dodatkowe informacja: Centrum Psychoterapii Integralnej tel: 61/8 202 746, 502 99 44 97 lub info@cpi.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy !