Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

dr hab prof Uniwersytetu SWPS Jarosław Michałowski – psycholog, certyfikowany terapeuta i superwizor poznawczo-behawioralny (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – PTTPB)

Absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy). Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny – certyfikat psychoterapeuty PTTPB oraz uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty ze specjalizacją poznawczo-behawioralną. Ukończony kurs podstawowy terapii rodzin w Stowarzyszeniu Profesjonalistów „Wspólna” w Warszawie oraz Szkoła Trenerów Asertywności w Towarzystwie Psychoterapeutycznym i Edukacyjnym w Gnieźnie. Obecnie w trakcie szkolenia na terapeutę schematu (International Society of Schema Therapy).
Dyrektor Instytutu Psychologii, Kierownik Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej i Psychofizjologii WZ Poznań USWPS.

Doświadczenie psychoterapeutyczne w następujących ośrodkach:
Klinika i Poliklinika Psychiatrii i Psychoterapii w Stralsund (Niemcy);
Poradnia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu w Greifswaldzie;
Akademicki Ośrodek Psychoterapii (AOP) Katedry Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii UW kierowanej przez Prof. dr hab. Lidię Grzesiuk i dr hab. Jadwigę Rakowską;
Poradnie Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Główne obszary zainteresowań zawodowych:
Pomoc pacjentom z nerwicami, zaburzeniami lękowymi, depresjami i trudnościami w relacjach;
Praca dydaktyczna w zakresie psychoterapii i psychologii klinicznej;
Badania naukowe nad neuronalnymi mechanizmami powstawania, utrzymywania się i terapii problemów psychicznych związanych ze zbyt niskim lub zbyt wysokim poziomem lęku (zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, prokrastynacja).

Pierwsze spotkanie grupy odbędzie się 26.02.2018 r. w godz. 18.00 – 21.00 w Centrum Psychoterapii Integralnej.
Kolejne terminy spotkań na ten rok akademicki to: 09.04. i 11.06.2018r.
Superwizanci proszeni są o przesłanie wstępnej konceptualizacji i pytań dotyczących pacjenta, którego chcą omówić. W grupie będą uczestniczyć 4 osoby.

W uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać:

    • Przebieg pracy zawodowej w zakresie psychoterapii – krótka informacja
    • Aktualne miejsce pracy, wykonywany zawód
  • Ukończone i rozpoczęte szkolenia w zakresie psychoterapii

W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem CPI.
Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor.