Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

Superwizja skierowana jest do osób, które pracują psychoterapeutycznie z pacjentami w oparciu o Racjonalną Terapię Zachowania oraz do tych, które ukończyły lub kontynuują szkolenie w zakresie psychoonkologii.

Superwizja obejmuje:

  • Prezentacja opisu przypadku.
  • Doskonalenie pracy z formularzami Racjonalnej Samoanalizy.
  • Doskonalenie techniki docierania do kluczowych przekonań w RTZ.
  • Analiza własnych reakcji w kontakcie z pacjentem.
  • Wspierania indywidualnego stylu pracy psychoterapeuty, m.in. przez analizę sposobu postępowania czy stosowania określonych interwencji.

W uwagach dodatkowych w formularzu zgłoszeniowym proszę wpisać:

  • Przebieg pracy zawodowej w zakresie psychoterapii / psychoonkologii – krótka informacja
  • Aktualne miejsce pracy, wykonywany zawód
  • Ukończone i rozpoczęte szkolenia w zakresie psychoterapii/psychoonkologii

W celu zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z biurem CPI.
Ostatecznie o przyjęciu na superwizję decyduje superwizor.

Osoby ubiegające się o certyfikat psychoonkologa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego będą mogły uzyskać rekomendację certyfikowanego superwizora.

Istnieje również możliwość zrealizowania stażu w poznańskim oddziale Akademii Walki z Rakiem.

Prowadzenie:
Joanna Zapała – psycholog, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej (nr 006/2014.2/46), psychoterapeutka, certyfikowana psychoonkolog (Cert. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 13) i superwizorka psychoonkologii (Cert. Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr 2) , certyfikowana Trener Racjonalnej Terapii Zachowania, certyfikowana terapeutka i superwizorka terapii Simontonowskiej. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze psychosomatyki i somatopsychologii. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie SWPS. Kierownik Merytoryczny Studiów Podyplomowych na USWPS – „Psychosomatyka i somatopsychologia” oraz „Podejścia terapeutyczne w psychoonkologii” i „Psychologia długowieczności i starzenia się”. Dyrektor Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu.

Dodatkowe informacja: Centrum Psychoterapii Integralnej tel: 61/8 202 746, 502 99 44 97 lub info@cpi.poznan.pl

Serdecznie zapraszamy !