Grupa terapeutyczna

Zapraszamy do wzięcia udziału w psychoterapii grupowej osób dorosłych.

W psychoterapii grupowej terapeuta i grupa klientów, składająca się zazwyczaj z 5 do 10 osób, pracują wspólnie. Taka forma terapii daje dwa rodzaje korzyści:
 
Po pierwsze, grupa terapeutyczna może być uzdrawiającym środowiskiem interpersonalnym, szczególnie dla osób, które niewiele zaznały w życiu dobrego w relacjach z innymi. Atmosfera bezpieczeństwa i otwartości, ale jednocześnie szczerości i „bycia sobą” – nawet kiedy różnimy się od pozostałych – jest tym, czego wielu z nas w dzieciństwie nie doświadczyło i czego potrzebujemy, by się rozwijać. 
 
Po drugie, grupa terapeutyczna może stać się mikrospołecznością, w której, jak w soczewce, skupiają się trudności interpersonalne uczestników. Dostarcza w ten sposób bezpiecznej przestrzeni, trochę relacyjnego „poligonu doświadczalnego”, w którym nasze utrwalone schematy wchodzenia w relacje się odtwarzają. Tym razem jednak już nie po to, by znowu popsuć nam kontakty z innymi, tylko by można było je – przy wsparciu terapeuty – rozumieć, badać, dowiadywać się, jak są odbierane przez innych i wreszcie, jeśli ktoś poczuje się gotowy – zmieniać. 
 
Z tych powodów psychoterapia grupowa jest szczególnie korzystna dla osób, które borykają się z problemami w relacjach, takimi jak:
– nieśmiałość i lęki społeczne,
– nadmierne samopoświęcanie się, uległość i brak asertywności,
– unikanie relacji, chłód w kontaktach z innymi, nieumiejętność czerpania emocjonalnego z relacji,
– konfliktowość, powtarzające się informacje od innych, że ma się „trudny charakter”.
 
Psychoterapia grupowa prowadzona będzie przez terapeutę Centrum Psychoterapii Integralnej, Wojciecha Domagalskiego, w Poznaniu, w budynku przy ul. Garbary 95c/19, w każdy czwartek, w godzinach 18-20, począwszy od października.  Dołączając do grupy każdy klient zobowiązuje się do uczestniczenia w terapii przez 11 miesięcy. Po takim cyklu spotkań uczestnik decyduje, czy zakańcza psychoterapię, czy pozostaje na kolejny 11 miesięczny cykl.
 
Zapisy do grupy poprzedzone są indywidualnymi konsultacjami wstępnymi z prowadzącym. Konsultacje mają na celu wstępne rozpoznanie problemów klienta i wspólne ustalenie, czy psychoterapia grupowa jest optymalną formą pracy. Koszt konsultacji: 150 zł.
 
Wojciech Domagalski – prowadzi psychoterapię w Centrum Psychoterapii Integralnej od 15 lat. Terapią grupową zajmuje się od 10 lat. Dyplomowany psychoterapeuta Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy SWPS w Warszawie, w swojej pracy korzysta z dorobku różnych nurtów psychoterapii, przede wszystkim psychodynamicznego.
 
Grupa terapeutyczna będzie regularnie superwizowana u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
Zapisy:
Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy, w celu umówienia na konsultacje proszone są o kontakt telefoniczny bezpośrednio z prowadzącym. 
 
Czas trwania:
Od 6 października 2022 r., 2 godziny zegarowe (w godz. 18:00 – 20:00), raz w tygodniu, w czwartki przez 11 miesięcy. 
 
Koszt:
500 zł abonamentu miesięcznego, niezależnie od liczby czwartków w miesiącu.
 
Miejsce:
ul. Garbary 95c/19 w Poznaniu
 
Kontakt do prowadzącego: tel. 505 679 268
 
Zapraszamy do udziału :)