Grupa terapeutyczna

Zapraszamy do wzięcia udziału w psychoterapii grupowej osób dorosłych. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Termin dołączenia do grupy jest ustalany z prowadzącym.  

“Terapia grupowa ma długą, udokumentowaną przeszłość jako bardzo skuteczna i użyteczna forma psychoterapii. Jest równie pomocna jak terapia indywidualna, a w niektórych przypadkach przewyższa ją, zwłaszcza jeśli wsparcie społeczne i uczenie się o relacjach interpersonalnych są ważnymi celami leczenia.” – Irvin Yalom

W psychoterapii grupowej terapeuta i grupa klientów, składają się zazwyczaj z 5 do 10 osób, pracują wspólnie. Taka forma terapii daje dwa rodzaje korzyści:
 
Po pierwsze, grupa terapeutyczna może być uzdrawiającym środowiskiem interpersonalnym, szczególnie dla osób, które niewiele zaznały w życiu dobrego w relacjach z innymi. Atmosfera bezpieczeństwa i otwartości, ale jednocześnie szczerości i “bycia sobą” – nawet kiedy różnimy się od pozostałych – jest tym, czego wielu z nas w dzieciństwie nie doświadczyło i czego potrzebujemy, by się rozwijać. 
 
Po drugie, grupa terapeutyczna może stać się mikrospołecznością, w której, jak w soczewce, skupiają się trudności interpersonalne uczestników. Dostarcza w ten sposób bezpiecznej przestrzeni, trochę relacyjnego “poligonu doświadczalnego”, w którym nasze utrwalone schematy wchodzenia w relacje się odtwarzają. Tym razem jednak już nie po to, by znowu popsuć nam kontakty z innymi, tylko by można było je – przy wsparciu terapeuty – rozumieć, badać, dowiadywać się, jak są odbierane przez innych i wreszcie, jeśli ktoś poczuje się gotowy – zmieniać. 
 
Z tych powodów psychoterapia grupowa jest szczególnie korzystna dla osób, które borykają się z problemami w relacjach, takimi jak:
– nieśmiałość i lęki społeczne,
– nadmierne samopoświęcanie się, uległość i brak asertywności,
– unikanie relacji, chłód w kontaktach z innymi, nieumiejętność czerpania emocjonalnego z relacji,
– konfliktowość, powtarzające się informacje od innych, że ma się “trudny charakter”.
 
Terapia grupowa umożliwia:
 
  • Otrzymanie oraz udzielanie wsparcia i informacji zwrotnych, 
  • Poprawę relacji interpersonalnych i komunikacji,
  • Eksperymentowanie z nowymi zachowaniami interpersonalnymi,
  • Szczere i bezpośrednie wypowiadanie się o uczuciach,
  • Uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i zachowania oraz lepsze ich zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom relacji zarówno wewnątrz, jaki i na zewnątrz grupy,
  • Zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi,
  • Uzyskanie większej pewności siebie, lepszego obrazu własnej osoby i wyższej samooceny,
  • Przeżycie osobistej zmiany w grupie z nadzieją na przeniesienie nabytych umiejętności do swojego codziennego życia. 
Psychoterapia grupowa prowadzona będzie przez terapeutę Centrum Psychoterapii Integralnej, Wojciecha Domagalskiego, w Poznaniu, w budynku przy ul. Garbary 95c/19, w każdy czwartek, w godzinach 18-20.  Dołączając do grupy każdy klient zobowiązuje się do uczestniczenia w terapii przez 11 miesięcy. Po takim cyklu spotkań uczestnik decyduje, czy zakańcza psychoterapię, czy pozostaje na kolejny 11 miesięczny cykl.
 
Zapisy do grupy poprzedzone są indywidualnymi konsultacjami wstępnymi z prowadzącym. Konsultacje mają na celu wstępne rozpoznanie problemów klienta i wspólne ustalenie, czy psychoterapia grupowa jest optymalną formą pracy. Koszt konsultacji: 170 zł.
 
Wojciech Domagalski – prowadzi psychoterapię w Centrum Psychoterapii Integralnej od 15 lat. Terapią grupową zajmuje się od 10 lat. Dyplomowany psychoterapeuta Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy SWPS w Warszawie, w swojej pracy korzysta z dorobku różnych nurtów psychoterapii, przede wszystkim psychodynamicznego.
 
Grupa terapeutyczna będzie regularnie superwizowana u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 
Zapisy:
Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy, w celu umówienia na konsultacje proszone są o kontakt telefoniczny bezpośrednio z prowadzącym. 
Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Termin dołączenia do grupy jest ustalany z prowadzącym.
 
Czas trwania:
2 godziny zegarowe (w godz. 18:00 – 20:00), raz w tygodniu, w czwartki przez 11 miesięcy. 
 
Koszt:
500 zł abonamentu miesięcznego, niezależnie od liczby czwartków w miesiącu.
 
Miejsce:
ul. Garbary 95c/19 w Poznaniu
 
Kontakt do prowadzącego: tel. 505 679 268
 
 
Zapraszamy do udziału :)