„Jak usprawnić komunikatywność”[RECENZJA]

[9.07.2020 r.]

Publikujemy piętnastą recenzję w naszym cyklu CPI CZYTA
Autorką tekstu jest dr Monika Matecka.

Martha Davis, Kim Paleg i Patrick Fanning „Jak usprawnić komunikatywność”

„Jak usprawnić komunikatywność” to pozycja adresowana do osób zainteresowanych rozwijaniem
i doskonaleniem kompetencji komunikacyjnych. Korzystać mogą z niej zarówno osoby prowadzące  szkolenia czy treningi z zakresu komunikacji interpersonalnej, jak i osoby, które pragną skutecznie (bądź skuteczniej) porozumiewać się z innymi, i poszukują w związku z tym konkretnych scenariuszy, zadań, ćwiczeń ukierunkowanych na kształtowanie specyficznych umiejętności.

Książka obejmuje trzy części. Część pierwsza – Podstawy skutecznej komunikacji – ma charakter wprowadzający w omawianą tematykę, wskazuje najważniejsze przeszkody (bariery komunikacyjne) utrudniające słuchanie oraz omawia zasady, których stosowanie usprawnia komunikację i zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania przez rozmówców poczucia zadowolenia z jej przebiegu. Obok zwięźle przedstawionej teorii, zamieszczono tu także propozycje ćwiczeń, które mają na celu nie tylko utrwalenie wiedzy, ale także – a może nawet przede wszystkim – zachęcają czytelnika do refleksji na temat własnych schematów komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych oraz identyfikowania obszarów, w których warto wprowadzić zmiany. 

Część druga – Radzenie sobie z trudnymi rozmowami i sytuacjami – obejmuje ćwiczenia pozwalające przyjrzeć się indywidualnym (utrwalonym, nawykowym) sposobom reagowania w sytuacjach stresu psychologicznego czy zagrożenia istotnych wartości (np. samooceny), jak również ćwiczenia, które  mają wspomóc kształtowanie asertywnego stylu reagowania. Propozycje ćwiczeń odnoszą się do grupy umiejętności związanych z werbalizowaniem własnych emocji, próśb, potrzeb i oczekiwań; radzeniem sobie z krytyką oraz wyrażaniem sprzeciwu, przy jednoczesnym (co ważne) uwzględnianiu granic i praw innych osób – uczestników interakcji. Omówiono tu zarówno nieskuteczne taktyki stosowane w sytuacjach konfliktu, jak i zasady, których uwzględnianie sprzyja znalezieniu konstruktywnego rozwiązania. Ćwiczenia zamieszczone w tej części ukierunkowane są także na poprawę komunikowania się w relacjach intymnych, związanego m.in. z wyrażaniem potrzeb i pragnień seksualnych.

Cześć trzecia – Wśród  ludzi – przyjaciele, rodzina i praca – skupia się na rozwijaniu umiejętności odpowiedzialnych za budowanie i podtrzymywanie harmonijnych relacji z ludźmi. Omówiono tu specyficzne wyzwania w procesie komunikowania się z określonymi grupami odbiorców – dziećmi,
i nastolatkami oraz osobami w starszym wieku (np. z deficytami w obszarze słuchu, chorobami przewlekłymi). Zaproponowano konkretne sposoby reagowania w sytuacjach związanych z silnymi emocjami (m.in. odwoływanie się do komunikatów „ja” w przekazywaniu poprawnej psychologicznie informacji zwrotnej), zamieszczono wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach trudnych oraz omówiono zachowania, których należy unikać, ponieważ niszczą poczucie więzi, bliskości i wspólnoty. Dwa ostatnie rozdziały tej części dotyczą komunikowania się w grupach (tych niewielkich, w których funkcjonujemy na co dzień) oraz komunikowania się z grupami – w sytuacji wystąpień publicznych, które związane są często z doświadczaniem lęku przed oceną.

Podsumowując, książka ma charakter poradnikowy, napisana jest przez praktyków zajmujących się m.in. psychoterapią indywidualną, grupową, rodzin i par. Zamieszczone w poradniku treści przedstawione są w sposób, który ułatwia ich odbiór czytelnikom nieposiadającym specjalistycznej wiedzy z zakresu omawianych problemów. Każdy z 17 rozdziałów, obok zarysowanych podstaw teoretycznych, zawiera instrukcje ćwiczeń, arkusze do pracy własnej oraz kwestionariusze samooceny, których wypełnianie pozwala zwiększyć czytelnikowi wiedzę dotyczącą własnego funkcjonowania
w różnych sytuacjach społecznych i zastanowić się nad kierunkiem zmian.

Monika Matecka – psycholog, dr n. med., aktualnie w trakcie całościowego kursu psychoterapii, należy do zespołu psychoterapeutów Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu. 

Wydawnictow: Grupa Helion S. A. – Sensus

https://sensus.pl/ksiazki/jak-usprawnic-komunikatywnosc-trening-martha-davis-kim-paleg-patrick-fanning,komuni.htm#format/d