Kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu Od wczesnego dzieciństwa do późnej starości. [RECENZJA]

[23.04.2021r.] Publikujemy dziewiętnastą recenzję w naszym cyklu CPI CZYTA

Autorką tekstu jest Aleksandra Rzymkowska-Sáez

Sarah Hendrickx „Kobiety i dziewczyny ze spektrum autyzmu Od wczesnego dzieciństwa do późnej starości”.

W praktyce klinicznej pojawiają się co jakiś czas zagadnienia wymykające się obecnie istniejącym klasyfikacjom zaburzeń, łączące wątki dotąd traktowane jako odrębne problemy, będące wyzwaniem dla diagnostów i terapeutów. Takim zagadnieniem bez wątpienia jest autyzm kobiet, temat który w ostatnich latach zyskał duże zainteresowanie badaczy całościowych zaburzeń rozwoju na świecie. 

Prezentowana lektura jest wyjątkowa, ponieważ opisuje funkcjonowanie kobiet z autyzmem w ciągu całego życia odsłaniając przed czytelnikiem obraz spektrum w przystępny i zrozumiały sposób. Wraz z autorką przechodzimy przez kolejne etapy rozwojowe od wczesnego dzieciństwa, przez okres dojrzewania aż do starości. Opis prostych, życiowych kategorii ważnych w kolejnych etapach życia przybliża specyfikę zarówno trudności jak również zasobów rozwijanych przez dziewczyny i kobiety ze spektrum. Zaproponowana przez autorkę perspektywa skraca dystans z czytelnikiem, pozwalając prawdziwie poczuć opisywane problemy.

Książka zawiera trzy warstwy opisu: prezentację wyników aktualnych  badań naukowych, komentarz autorki, która sama posiada diagnozę autyzmu, oraz liczne wypowiedzi kobiet ze spektrum, które opisując własne życie pozwalają czytelnikowi poczuć i zrozumieć opisywany temat. Temat trudny z powodu niepasujących do kobiecego funkcjonowania kryteriów diagnostycznych. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest często brak prawidłowej diagnozy i terapii kobiet.

Dla mnie, w kontekście pracy terapeutycznej, szczególnie cenne są podjęte przez autorkę rozważania dotyczące diagnozy kobiet dorosłych. Tego co diagnoza daje, oraz tego jakie skutki niesie ze sobą życie bez prawidłowej diagnozy, a co za tym idzie, odpowiedniego wsparcia. Drugim z wątków który, w mojej ocenie, jest szczególnie cenny w opisywanej lekturze  jest opis powodów dla których diagnoza kobiet często nie jest stawiana poprawnie w wieku dziecięcym, czyli opis różnic w funkcjonowaniu dziewcząt i chłopców w zakresie mechanizmów radzenia sobie pozwalających na dopasowanie się do oczekiwań czy wyuczonych strategii ukrywania trudności społecznych.

Lektura ciekawa i ważna, gdyż zwiększa szanse na lepsze zrozumienie, a co za tym idzie, skuteczniejsze pomaganie kobietom z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu lub z jej podejrzeniem.

Aleksandra Rzymkowska-Sáez  – psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psycholog specjalizujący się w psychologii klinicznej.

Wydawnictwo: WUJ

https://wuj.pl/ksiazka/kobiety-i-dziewczyny-ze-spektrum-autyzmu