Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa „Uczymy się przez doświadczenie. O przypadkach w psychoterapii”. Poznań. 03.12.2019 roku.

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej „Uczymy się przez doświadczenie. O przypadkach w psychoterapii”, która odbędzie się w Poznaniu w dniu 03.12.2019 roku.

Dzielenie się doświadczeniami z pracy terapeutycznej, uczenie się od innych, poszerzanie spektrum samoświadomości w oparciu o wykorzystywane metody i techniki, stanowią jedno z najskuteczniejszych narzędzi przyswajania wiedzy. Podczas konferencji uznani psychoterapeuci i superwizorzy podzielą się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z pracy z pacjentami. Analiza przypadków pozwoli na rozpoznanie skutecznych metod pracy z osobami w różnym wieku. Jednym z ważniejszych elementów spotkania będzie także dyskusja nad zjawiskiem oporu w psychoterapii i skutecznymi sposobami rozwiązywania problemów z nim związanych. Sesje tematyczne poświęcone zostaną zaburzeniom psychicznym pojawiąjącym się na różnych etapach rozwoju człowieka (od autyzmu i zaburzeń rozwojowych po depresję wieku podeszłego). Konferencji towarzyszyć będą również warsztaty prezentujące określone metody i techniki terapeutyczne, np. metoda dramy czy praca z lękiem w sytuacji choroby.

Do udziału w konferencji zapraszamy psychoterapeutów, osoby szkolące się, psychologów, lekarzy i pedagogów, a także wszystkich zainteresowanych zaproponowaną problematyką.

Spotkanie odbędzie się w nowoczesnych budynkach Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że podjęta w ramach konferencji tematyka stanowić będzie znaczący wkład w rozwój i pogłębienie wiedzy z zakresu psychoterapii, a spotkanie i wymiana doświadczeń przyczyni się do większej integracji środowiska terapeutycznego w Polsce.

Do zobaczenia w Poznaniu 

prof. dr hab. Ewa Mojs

Organizator 

 • Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej
  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Patronat Honorowy 

JM Rektor 
Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

Patronat Naukowy 

 • Konsultant Krajowy ds. psychoterapii dzieci i młodzieży
  dr hab. n. med. Agnieszka Słopień, prof. UMP
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej
  dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ

Komitet Naukowy 

 • dr Grażyna Barabasz
 • Agnieszka Cybal-Michalska
 • mgr Ewa Gordziej-Niewczyk
 • dr hab. Tomasz Hanć, prof. UAM
 • dr hab. n. społ. Bernadetta Izydorczyk, prof. UJ
 • mgr Agnieszka Juszczyk-Mirek
 • dr Katarzyna Kabacińska-Łuczak
 • Bogumiła Kaniewska
 • mgr Janusz Kitrasiewicz
 • dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr
 • dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
 • dr hab. Ewa Mojs
 • mgr Danuta Pasikowska
 • dr Tomasz Pasikowski
 • dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska
 • dr hab. Włodzimierz Samborski
 • dr hab. Agnieszka Słopień, prof. UMP
 • dr Władysław Sterna
 • dr Małgorzata Talarczyk
 • dr Grażyna Teusz
 • dr hab. Leszek Teusz, prof. UAM
 • dr Zbigniew Wajda
 • dr hab. Rafał W. Wójciak
 • dr hab. Marzena Wyganowska-Świątkowska
 • mgr Joanna Zapała
 • dr hab. Michał Ziarko, prof. UAM

 

W gronie tak dostojnych gości nie mogło zabraknąć dyrektor Centrum Psychoterapii  Joanny Zapały.

Warsztat:

 • Wybrane metody pracy terapeutycznej z pacjentem chorującym przewlekle – ujęcie integracyjne
  Joanna Zapała 
  Sala E101, Collegium Stomatologicum, ul. Bukowska 70

Czy zdarza się, że objawami somatycznymi pacjenci próbują zastąpić świadome rozpoznawanie pewnych myśli lub sytuacji konfliktowych, które mogłyby wzbudzić zbyt bolesne uczucia?
Czy u pacjentów chorujących przewlekle i cierpiących na różnorakie zaburzenia psychosomatyczne ciało „mówi zamiast umysłu” pomijając psychikę?
Czy w tej grupie pacjenci mierzą się z niedostępnością afektu oraz trudnościami w werbalnej komunikacji?
Czy powyższe uwarunkowania mogą wpływać na proces leczenia i psychoterapii?
Czy medycyna psychosomatyczna jest zdrową reakcją na medycynę zdepersonalizowaną?

Ponieważ choroby powstają pod wpływem wielu czynników, obserwujemy wzrost zainteresowania świata medycznego czynnikami psychicznymi i społecznymi w ich etiologii. Wielu pacjentów odwiedza gabinety lekarskie cierpiąc na zaburzenia somatyczne uwarunkowane emocjonalnie. Dlatego też pacjentów należy pojmować szerzej – niż tylko „właścicieli chorych narządów”. Różne szkoły psychoterapii tworzą swoje koncepcje psychosomatyki i somatopsychologii. Rozumienia pacjentów, przyczyn ich cierpienia i strategii terapii. Podczas warsztatu przyjrzymy się wspólnie owym koncepcjom czerpiąc praktyczne narzędzia z bogactwa podejścia mind – body.

Wykład plenarny

SESJA  III
Przewodniczący: dr Zbigniew Wajda, dr Grażyna Barabasz

14:50-15:20

Zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z pacjentem chorującym przewlekle – Joanna Zapała

Kontakt 

Biuro Organizacyjne 
Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a 
60-356 Poznań 
tel. 61 854-73-84 
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.psychoterapia2019.bok-ump.pl/teksty.php?plik=index.php