Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa „Psychoterapia Młodych”

[31.03-01.04.2022 r.] Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Edukacyjno-Szkoleniowej „Psychoterapia Młodych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniu 31.03.-01.04.2022 roku.

Wśród panelistów dyskusji „Skuteczność – efektywność psychoterapii” Joanna Zapała oraz zaproszeni goście: Prof. Agnieszka Słopień, Dr Cezary Żechowski, dr Iwona Palicka, prof. Tomasz Hanć, dr Rafał Antkowiak, prof. Ewa Mojs, dr Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska. Moderatorem dyskusji będzie dr Małgorzata Talarczyk. 

Wiemy coraz więcej o zdrowiu psychicznym dzieci, młodzieży i dorosłych niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak liczba osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego wciąż rośnie?!

Co więcej, nie zawsze interwencje w zakresie zdrowia psychicznego przynoszą oczekiwane rezultaty.

Oznacza to, że otrzymuje je tylko niewielka część dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia, a wsparcie, które otrzymują, nie jest wystarczająco skuteczne.

Co ósme dziecko w wieku od 5 do 19 lat ma co najmniej jeden diagnostyczny problem zdrowia psychicznego.

Mniej niż 35% dzieci z problemami zdrowia psychicznego otrzymuje jakąkolwiek pomoc.

Celem konferencji „Psychoterapia Młodych” jest zapewnienie transformacji, jaką chcemy widzieć w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i rodziny, poprzez budowanie wiedzy i umiejętności, wykorzystując wiedzą specjalistów od neuronauki, zdrowia psychicznego, opieki społecznej i edukacji.

Jedynym sposobem rozwiązania tych problemów jest robienie wiele rzeczy inaczej i z większą uważnością.

Konferencja prezentuje najnowocześniejsze, oparte na dowodach interwencje w zakresie leczenia, edukacji i profilaktyki u dzieci, młodzieży, młodych dorosłych, rodzin. Począwszy od analizy interakcji rodzic-niemowlę w terapii, zmianami rozwojowymi w terapii oraz przebiegiem i rezultatami psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin w różnych paradygmatach psychoterapeutycznych.

Celem konferencji jest: promowanie badań naukowych nad procesami i rezultatami szerokiej gamy terapii dzieci i rodzin; budowanie współpracy między specjalistami w planowaniu, dyskusji i prowadzeniu metodologicznie uzasadnionych, teoretycznie zrównoważonych i klinicznie istotnych badań dotyczących terapii dzieci i rodzin; oraz rozpowszechnianie opartej na badaniach wiedzy na temat terapii dzieci i rodzin z korzyścią dla społeczności naukowych, klinicznych i zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Do udziału w konferencji zapraszamy psychoterapeutów, osoby szkolące się, psychologów, lekarzy i pedagogów, a także wszystkich zainteresowanych zaproponowaną problematyką.

Mamy nadzieję, że podjęta w ramach konferencji tematyka stanowić będzie znaczący wkład w rozwój i pogłębienie wiedzy z zakresu psychoterapii, a spotkanie i wymiana doświadczeń przyczyni się do większej integracji środowiska terapeutycznego w Polsce.

Zapraszamy gorąco do Poznania
Prof. dr hab. Ewa Mojs

Wydarzenie facebook:

https://www.facebook.com/events/764814298242495

Szczegółowe informacje i zapisy:

http://www.psychoterapia2022.bok-ump.pl/teksty.php?plik=index.php

Zapraszamy do udziału :)