„Na huśtawce emocji. Jak rozmawiać z bliskim z osobowością borderline” [RECENZJA]

Publikujemy dwudziestą siódmą recenzję w naszym cyklu CPI CZYTA.

Autorką tekstu jest Magdalena Wiercioch.

„Na huśtawce emocji. Jak rozmawiać z bliskim z osobowością borderline”. Jerold J. Kreisman

Co właściwie w życiu oznaczają słowa „huśtawka emocji”?

Z jakimi trudnościami mierzą się Ci, dla których ważne jest kształtowanie i utrzymywanie dobrej relacji z bliskim z osobowością borderline?

Jerold J. Kreisman, specjalista w zakresie terapii zaburzeń osobowości z pogranicza, we wcześniejszej książce – „Nienawidzę cię! Nie odchodź – zrozumieć osobowość borderline”, przedstawia technikę komunikacji SET. Lata pracy z pacjentami zaowocowały rozwinięciem tej metody.

Książka „Na huśtawce emocji. Jak rozmawiać z bliskim z osobowością borderline”, zawiera bardzo przystępnie opisane narzędzie SET-UP : Support  (wsparcie), Empathy (empatia), Truth  (prawda), Understanding  (wyrozumiałość),  Perseverance  (wytrwałość). Posługiwanie się tą metodą oraz inny sposób prowadzenia rozmowy, sprawia, że zazwyczaj narastające napięcie podczas bycia w relacji ulega zmianie.  Komunikacja staje się możliwa i dla obu stron bardziej satysfakcjonująca.

W pierwszej części książki autor w bardzo przystępny, ilustrowany  przykładami sposób, ukazuje różne rodzaje sytuacji problemowych związanych z porozumiewaniem się z osobami z BPD (Borderline Personality Disorder). Czytelnik znajdzie tutaj również  informacje dotyczące aktualnego stanu wiedzy o zaburzeniach osobowości z pogranicza.

W drugim rozdziale szczegółowo opisane jest podejście SET oraz znaczenie wyrozumiałości i wytrwałości (SET-UP) w komunikacji.

Znajomość technik uzupełniających, zawartych w trzecim rozdziale książki, również może okazać się pomocna w radzeniu sobie z trudnościami w relacji z osobą z zaburzeniem osobowości z pogranicza.

Druga część książki, zatytułowana „Pograniczne wyzwania”, przybliża typowe problemy często będące przeszkodą w tworzeniu satysfakcjonującej relacji. Tutaj również autor posługuje się przykładami opisując tak istotne zagadnienia jak strach przed porzuceniem, gniew, impulsywną autodestruktywność, poszukiwanie sensu i tożsamości, wiktymizację.

Bardzo pomocne mogą okazać się informacje dotyczące przyczyn takiego właśnie postrzegania siebie, innych oraz wskazówki dla osób bliskich, najkorzystniejsze sposoby postępowania w trudnych sytuacjach.

„Zostać czy odejść”- to rozdział kończący książkę, nie daje oczywiście prostej odpowiedzi, jednak spostrzeżenia autora mogą być inspiracją do różnorodnych przemyśleń związanych z podejmowaną decyzją.

Największą wartością tej książki jest realna zmiana, której można doświadczyć, rozumiejąc osobę z BPD, stosując komunikację opartą na wsparciu, empatii, prawdzie, wyrozumiałości i wytrwałości. Cytując autora: „Nauka życia z osobą z BPD może być wyczerpująca. Celem niniejszej książki jest próba ułatwienia ci tego zadania”.

Magdalena Wiercioch – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Obecnie kształci się w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Ukończyła studia podyplomowe z Psychodietetyki oraz z Psychologii społecznej.  

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 

https://wuj.pl/ksiazka/na-hustawce-emocji