• „Dlaczego boimy się starości?”

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 5/2020.

A zatem starość to nie tylko czas doświadczania utrat, ale również pojawiania się nowych wartości. Mądrość duchowa (transcendent- na) wyraża się m.in. zwiększoną akceptacją i mniej oceniającym stosunkiem wobec siebie i innych ludzi. Wiąże się ze zdolnością przyjmowania życia takim, jakie jest, bez nadmiernych emocji. Pozwala odkrywać sens zdarzeń w perspektywie doświadczenia wynikającego z indywidualnej biografii, co w efekcie sprzyja uzy- skaniu wewnętrznej wolności.

AUTORKI: Joanna Zapała, dr Monika Matecka. 

Przeczytaj

 • „Ból też jest kobietą”

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 3/2020

“Potem, przez lata, kobiety były obciążane przestrogami, kiedy zachowywały się zbyt swobodnie, drażniły swoim intelektem, seksualnością – że to może zostać surowo ukarane. – Być może wiele dzisiejszych objawów bólowych u kobiet stanowi echo tych historii. Mówi się o transgeneracyjnych traumach przechodzących z pokolenia na pokolenie – mówi Joanna Zapała”

W ROLI ROZMÓWCY EXPERTA – JOANNA ZAPAŁA

Przeczytaj

 • „Egoizm na zdrowie!”

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 1/2018

Egoizm na zdrowie!
Zdrowy egoizm pomaga nam zmierzać do autentyczności poprzez poznawanie siebie. Autentyczność to również akceptacja własnej słabości i wrażliwości. Być może kluczowe na tej drodze do samego siebie to po prostu się pokochać?
AUTOR – JOANNA ZAPAŁA.

Przeczytaj

 • „Nie istniejemy bez poprzednich pokoleń”

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 4/2017.

Całe nasze życie to nieustanny konflikt pomiędzy bliskością, zależnością a samodzielnością i wolnością. Jako dziecko, by się rozwijać, potrzebujemy bliskości emocjonalnej. Potem stopniowo stajemy się coraz bardziej niezależni, samodzielni i wolni, ale czy do końca? Jak na tej drodze znaleźć swoje miejsce – mówi Irena Namysłowska, profesor psychiatrii i psychoterapeuta.
ROZMAWIA JOANNA ZAPAŁA.

Przeczytaj

 • „Przymierze terapeutyczne”

Artykuł pochodzi z pisma .

Relacja między lekarzem i pacjentem jest wyjątkowa. Jedna osoba przychodzi z prośbą o pomoc, a druga udziela tej pomocy. Chodzi o to, by zobaczyć człowieka w pacjencie i zrozumieć człowieka w lekarzu – mówi prof. Tomasz Pasierski, kardiolog, kierownik Zakładu Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM.
ROZMAWIA JOANNA ZAPAŁA.

Przeczytaj

 • „Ścieżka do sensu”

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 3/2017.

Jest jedną z wielu możliwych sposobów odnalezienia siebie. Początkiem może być szukanie odpowiedzi na pytanie: kim jestem albo, co zdarza się częściej, kim nie jestem. O tym jak psychoterapia może nam pomóc poprawić jakość życia, mówi psycholog i psychoterapeuta Krzysztof Klajs.
ROZMAWIA JOANNA ZAPAŁA.

Przeczytaj

 • „Recepta dla prezesa”

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 7/2016.

Menedżerowie narażeni są na permanentne obciążenia i życie w ciągłym napięciu. Nie zawsze jest to zło konieczne, często ich wybór. Na co i dlaczego chorują ludzie na wysokich stanowiskach, i dlaczego sobie to robią – mówi psycholog i psychoterapeuta Wojciech Eichelberger
ROZMAWIA JOANNA ZAPAŁA.

Przeczytaj

 • „Kult Zdrowia”

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 2/2016.

Życie w wysoko rozwiniętych cywilizacjach ma niewątpliwie wiele korzyści. Jest pełne ułatwień i udogodnień. Ale to, co sprawia, że w wielu dziedzinach żyje się nam łatwiej i lepiej, staje się jednocześnie przyczyną poważnych problemów ze zdrowiem.
AUTOR – JOANNA ZAPAŁA.

Przeczytaj

 • „Samiec nie umie być pacjentem”

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Na zdrowie 4/2016.

Chorowanie jest dla mężczyzn skrajnie upokarzające. Szczególnie w Polsce, gdzie od małego wychowywani są w kulturowym i religijnym przekazie romantyczno-męczeńskim. I większość z nich zachowuje się jak samiec w stadzie – gdy zaczyna chorować, oddala się od swoich, zamyka się w sobie, izoluje i chce umrzeć w samotności, by nikomu nie robić kłopotu, a sobie wstydu. O tym, dlaczego mężczyźni „nie chorują”, mówi psycholog i psychoterapeuta WOJCIECH EICHELBERGER
ROZMAWIA JOANNA ZAPAŁA, psycholog, psychoterapeuta z Centrum Psychoterapii Integralnej oraz wykładowca Uniwersytetu SWPS

Przeczytaj

 • „Stres zaczyna się w umyśle”

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 1/2016

Dwuznaczne sytuacja zbyt często interpretujemy jako zagrażające. Staramy się być czujni i przygotowani na zapas. Ilu z nas hołduje przekonaniu, że lepiej być czujnym niż wziętym przez zaskoczenie?
AUTOR – JOANNA ZAPAŁA.

Przeczytaj

 • „Zmień traumę na dobre”

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 2/2015

Choroba, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, ale też awaria samolotu podczas lotu mogą wywałać traumę. Zespołu stresu pourazowego może doświadczyć każdy, nie tylko żołnierze powracający z wojny. Jak stresujące zdarzenia przekuć w pozytywne zmiany?
AUTOR – JOANNA ZAPAŁA.

Przeczytaj

 • „Rozmowa na ścieżce zdrowia i długowieczności”

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 1/2015

W jakim stopniu możemy wykorzystywać współczesną wiedzą z zakresu psychosomatyki, somatopsychologii i psychofizjologii, by dbać o dobrą jakość życia i długowieczność?
AUTOR – JOANNA ZAPAŁA.

Przeczytaj