Egoizm na zdrowie!

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 1/2018

Egoizm na zdrowie!
Zdrowy egoizm pomaga nam zmierzać do autentyczności poprzez poznawanie siebie. Autentyczność to również akceptacja własnej słabości i wrażliwości. Być może kluczowe na tej drodze do samego siebie to po prostu się pokochać?
AUTOR – JOANNA ZAPAŁA.