Nie istniejemy bez poprzednich pokoleń

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 4/2017.

Całe nasze życie to nieustanny konflikt pomiędzy bliskością, zależnością a samodzielnością i wolnością. Jako dziecko, by się rozwijać, potrzebujemy bliskości emocjonalnej. Potem stopniowo stajemy się coraz bardziej niezależni, samodzielni i wolni, ale czy do końca? Jak na tej drodze znaleźć swoje miejsce – mówi Irena Namysłowska, profesor psychiatrii i psychoterapeuta.
ROZMAWIA JOANNA ZAPAŁA.