Kult Zdrowia

Artykuł pochodzi z pisma Newsweek Psychologia 2/2016.

Życie w wysoko rozwiniętych cywilizacjach ma niewątpliwie wiele korzyści. Jest pełne ułatwień i udogodnień. Ale to, co sprawia, że w wielu dziedzinach żyje się nam łatwiej i lepiej, staje się jednocześnie przyczyną poważnych problemów ze zdrowiem.
AUTOR – JOANNA ZAPAŁA.