Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

CAŁOŚCIOWY 4,5-LETNI KURS PSYCHOTERAPII NR 18

Podyplomowy, trwający cztery i pół roku kurs psychoterapii pod kierownictwem:
prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego
jest atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Główną ideą tego kursu jest podejście

  • skoncentrowane na osobie pacjenta, sposobie pracy adekwatnej do  jego potrzeb
  • odnoszące się do praktyki klinicznej, nastawione na uzyskiwanie umiejętności postępowania w różnych sytuacjach
  • nastawione na pobudzanie i wspieranie rozwoju osobistego i profesjonalnego terapeuty
  • otwarte na zróżnicowanie i integrowanie podejść terapeutycznych, z dwoma dominującymi – podejściem psychodynamicznym i systemowym

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym raz w miesiącu w Centrum Psychoterapii Integralnej – Poznań.

PROGRAM CAŁOŚCIOWEGO 4, 5-LETNIEGO KURSU PSYCHOTERAPII (pobierz cały program)

WŁASNE DOŚWIADCZENIA TERAPEUTYCZNE
„self experience” (280 godzin)

1. Grupa psychodramatyczna ( 240 godzin)
2. Grupa genogramowa (40 godzin)

SUPERWIZJA GRUPOWA I INDYWIDUALNA (150 godzin)

  • 1. Grupa superwizyjna (50 godzin)
  • 2. Superwizja indywidualna lub grupowa (100 godzin) organizowana indywidualnie.

Razem:
Zajęcia teoretyczne i praktyczne – 635 godzin
Własne doświadczenie terapeutyczne – 280 godzin
Superwizja grupowa – 50 godzin

W sumie – 965 godzin w ramach kursu
Dodatkowe 100 godzin superwizji, które wymagane jest do certyfikatu PTP organizowanej indywidualnie przez uczestników (zrealizowanie tych godzin NIE JEST warunkiem ukończenia kursu tylko warunkiem przystąpienia do egzaminu w PTP w przyszłości).

Każdy uczestnik kursu jest zobligowany do odbycia staży w ośrodkach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (patrz strona PTP).

Zespół realizujący kurs
Kierownik kursu:

Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki – psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP). Twórca systemu psychiatrii środowiskowej w Krakowie, ordynator oddziałów dziennych Kliniki Psychiatrii Dorosłych zajmujących się leczeniem osób chorujących na schizofrenię, Kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Mgr Anna Bielańska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany psychoterapeuta European Association of Psychotherapy (EAP), dyplomowany terapeuta psychodramy, współtwórca i przewodnicząca Polskiego Instytutu Psychodramy, członek zarządu Psychodrama Association for Europe (PAfE), pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego.  Prowadzi superwizję ośrodków w Krakowie i na Śląsku.

Dr med Piotr Błądziński – specjalista  psychiatra, pracuje w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w procesie certyfikacji psychoterapeuty.

Mgr Józef Bogacz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierownik Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie, pracuje w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego. Pracuje w podejściu systemowym, pełni rolę superwizora siedmiu zespołów terapeutycznych w Krakowie i na Śląsku.

Mgr Małgorzata Cichocka – filozof w procesie certyfikacji psychoterapeuty, terapeuta i trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy, pracuje w Oddziale Dziennym Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Uniwersyteckim Centrum Zdrowia Psychicznego.

Mgr Igor Hanuszkiewicz – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, dyplomowany terapeuta i trener psychodramy, członek Zarządu Polskiego Instytutu Psychodramy, zatrudniony w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie.

Dr med Aneta Kalisz – psychiatra, terapeuta wyszkolony w analitycznej terapii grupowej, terapeuta i trener psychodramy. Kierownik Oddziału Dziennego Psychoterapeutycznego dla osób chorujących na schizofrenię, zatrudniona w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i w Zakładzie Psychiatrii Środowiskowej CMUJ.

Dr med Łukasz Müldner- Nieckowski – psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Zakładzie Terapii Rodzin CMUJ w Krakowie.

Mgr Ariadna Romejko – Borowiec – psycholog kliniczny, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy, Kraków.

Dr med Dorota Solecka – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany specjalista Terapii Środowiskowej. Od 2006 roku pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, dydaktyk.

Mgr Maria Wojnar – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta rodzinny, pracuje w podejściu systemowym.

Osoby współpracujące:

Mgr Agnieszka Bartkowska-Kurek psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta , trener Polskiego Instytutu Psychodramy. Kraków.

Dr Wojciech Drath – psycholog, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków.
Mgr Agnieszka Duda – psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, specjalista terapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, terapeuta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Kraków.

Mgr Paula Hanuszkiewicz – psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Pracuje w Krakowie.

Mgr Karolina Krzątała-Klemiato  – psycholog kliniczny i psychoterapeutka. Od lat związana z Zakładem Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie prowadzi terapię grupową zaburzeń osobowości oraz procesy indywidualne.Dr Roman Ludkiewicz, specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy. Pracuje w Gdańsku.

Mgr Wiesław Magnuszewski, psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta i trener psychodramy, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Białymstoku.

Dr med. Witold Simon psychiatra, psychoterapeuta, adiunkt w Klinice Nerwic Instytutu Psychoneurologicznego w Warszawie.

Dr Dorota Solecka – psycholog kliniczny, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pracownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Aneta Wróblewska – psycholog, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor aplikant. Pracuje w Białymstoku.

Joanna Zapała – psychoterapeutka, specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej – ścieżka choroby somatyczne. Certyfikowana psychoonkolog i superwizorka psychoonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Kierownik merytoryczny studiów “Psychychosomatyka i somatopsychologia na Uniwersytecie SWPS. Pracuje w Poznaniu.

Mgr Joanna Zgud – psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, trener grup Balinta. Pracuje w Krakowie.

POBIERZ: Zasady przeprowadzania procedur certyfikacyjnych

POBIERZ: Program całościowego 4,5-letniego KURSU PSYCHOTERAPII

ZGŁOSZENIA – Rekrutacja zakończona. Kurs rozpoczął się w styczniu 2020 r. Zapraszamy do zgłoszenia na kolejny kurs w innych lokalizacjach w Polsce. Szczegóły dotyczące innych lokalizacji:

p. Joanna Palka joanna.palka@poczta.fm

Szczegółowe informacje dostępne również na stronie:http://www.kurspsychoterapii.info/

Serdecznie polecamy i zapraszamy!