Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

19-20.03, 9-10.04, 28-29.05.2022 r.

19-20.03, 9-10.04, 28-29.05.2022 r. Szkolenie w formie online. Szkoła RTZ EDYCJA 43 (WIOSNA)   RATIONAL BEHAVIOR THERAPY (RBT) wywodzi się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnych i opiera się na neurofizjologii oraz naukowo zweryfikowanych teoriach uczenia się. Swoją metodę, jej twórca dr Maxie C. Maultsby, traktował przede wszystkim jako terapię krótkoterminową, łatwą do samodzielnego stosowania, niedrogą i skierowaną do…

26-27 marca 2022 r.

[26-27 marca 2022 r.] WARSZTAT ONLINE. TECHNIKI WYOBRAŻENIOWE W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I TERAPII SCHEMATU. WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH DLA TERAPEUTÓW. Edycja III. Dzięki przyrostowi wiedzy z dziedziny neuronauki i pokrewnych jesteśmy w stanie coraz lepiej zrozumieć sposoby, w jaki działa nasz mózg. A to pozwala planować i wdrażać coraz skuteczniejsze procedury terapeutyczne. Jednym z efektów jest renesans…

28-29 maja 2022 r.

[28-29.05.2022 R. ] LECZENIE TRAUMY W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I SCHEMATU. Edycja VI. Trauma psychologiczna to szczególna kategoria doświadczeń, wykraczająca siłą rażenia poza codzienne spektrum ludzkich przeżyć. Obciążenia z nią związane oraz jej „niestandardowość” sprawiają, że doświadczenie traumy nierzadko pozostawia trwały ślad w psychice dotkniętej nią jednostki. Wśród następstw można wymienić PTSD, zaburzenia osobowości czy uzależnienia –…

11-12 czerwca 2022 r.

[11-12 czerwca] Szkolenie porozumienie bez przemocy (NVC). Poziom I. Edycja III.  Porozumienie bez przemocy zwane też empatyczną lub konstruktywną komunikacją, zostało opracowane i rozpropagowane przez Marshalla Rosenberga, doktora psychologii klinicznej. Podejście to zakłada, że za każdym działaniem człowieka stoi świadoma lub nieświadoma chęć zaspokojenia konkretnych potrzeb, np. bezpieczeństwa, akceptacji, wpływu, docenienia itp. Poprzez świadomość potrzeb…

24-25 września 2022 r.

Krzesła w terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej. Warsztat umiejętności praktycznych dla terapeutów. Edycja II.  Wywodząca się z Gestalt i psychodramy praca z krzesłami zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w wachlarzu oddziaływań terapeutycznych zarówno w terapii schematu, jak i w terapii poznawczo-behawioralnej. Umiejętnie zastosowane techniki pracy z krzesłami pozwalają pogłębić rozumienie problemów naszych klientów oraz ułatwić,…

15-16 października 2022 r.

[15-16 października 2022 r.] Budowanie i wspieranie trybu Zdrowego Dorosłego w terapii schematu – warsztat pracy własnej i rozwoju kompetencji dla terapeutów. Edycja II. Warsztat online.  Głównym celem praktycznie każdej psychoterapii jest osiągnięcie stanu, w którym dana osoba potrafi zdrowo funkcjonować dbając o siebie i realizując własne wartości. Pracując nad tym celem w terapii schematu…