Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

25-26 września 2021 r.

[25-26 września 2021 r.] „Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania. Edycja II.”. Terapia Akceptacji i Zaangażowania jest terapią wywodzącą się z nurtu poznawczo – behawioralnego, opiera się o podejście kontkstualne. W dużej mierze opiera się o podejście behawioralne, jednak jest „wzbogacone” o podejście humanistyczne, egzystencjalne. Wspólna praca w ACT koncentruje się, w dużym skrócie mówiąc,…

2-3 października 2021 r.

[2 -3 października] WARSZTATY EGZYSTENCJALNE Viktor Frankl jest twórcą metody terapeutycznej o nazwie logoterapia. Szkolenie „Sztuka Poszukiwania Sensu” to praktyczne zajęcia prowadzone w tym właśnie ujęciu. Według logoterapii dążenie do znalezienia w życiu głębokiego poczucia sensu, jest u człowieka najpotężniejszą siłą motywującą. Ostateczny kształt logoterapii nadało przede wszystkim bogate doświadczenie życiowe Frankl’a. Był on więźniem obozów koncentracyjnych podczas…

15-17.10, 19-21.11, 10-12.12.2021 r.

[15-17.10, 19-21.11, 10-12.12.2021 r.] SZKOLENIE OBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE.  RATIONAL BEHAVIOR THERAPY (RBT) wywodzi się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnych i opiera się na neurofizjologii oraz naukowo zweryfikowanych teoriach uczenia się. Swoją metodę, jej twórca dr Maxie C. Maultsby, traktował przede wszystkim jako terapię krótkoterminową, łatwą do samodzielnego stosowania, niedrogą i skierowaną do szerokiej grupy…

16-17 października 2021 r.

[16-17 października] SZKOLENIE ONLINE. Terapia nadmiernej kontroli – Leczenie zaburzeń osobowości w oparciu o radykalnie otwartą terapię dialektyczno-behawioralną (RO DBT) Psychoterapeuci niezależnie od paradygmatu, w którym pracują napotykają trudności w skutecznym leczeniu zaburzeń takich jak nawracająca, lekooporna depresja, usztywniona fobia społeczna, anoreksja, osobowość schizoidalna czy unikająca. Większość tradycyjnych, uznanych podejść terapeutycznych koncentruje się na indywidualnej terapii…

6-7 listopada 2021 r.

[6-7 listopada 2021 r.] „Terapia CBT oparta o procesy” – aplikacja terapii opartych o procesy (ACT) w psychoterapii, nie tylko poznawczo – behawioralnej. Szkolenie w formie online, na platformie Zoom.  Terapia Akceptacji i Zaangażowania jest terapią wywodzącą się z nurtu poznawczo – behawioralnego, opiera się o podejście kontkstualne. W dużej mierze opiera się o podejście…

20-21 listopada 2021 r.

[20-21 listopada 2021 r.] Szkolenie porozumienie bez przemocy (NVC). Poziom I. Edycja II.  Porozumienie bez przemocy zwane też empatyczną lub konstruktywną komunikacją, zostało opracowane i rozpropagowane przez Marshalla Rosenberga, doktora psychologii klinicznej. Podejście to zakłada, że za każdym działaniem człowieka stoi świadoma lub nieświadoma chęć zaspokojenia konkretnych potrzeb, np. bezpieczeństwa, akceptacji, wpływu, docenienia itp. Poprzez…