Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

24-25 września 2022 r.

Krzesła w terapii schematu i terapii poznawczo-behawioralnej. Warsztat umiejętności praktycznych dla terapeutów. Edycja II.  Wywodząca się z Gestalt i psychodramy praca z krzesłami zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w wachlarzu oddziaływań terapeutycznych zarówno w terapii schematu, jak i w terapii poznawczo-behawioralnej. Umiejętnie zastosowane techniki pracy z krzesłami pozwalają pogłębić rozumienie problemów naszych klientów oraz ułatwić,…

15-16 października 2022 r.

[15-16 października 2022 r.] Budowanie i wspieranie trybu Zdrowego Dorosłego w terapii schematu – warsztat pracy własnej i rozwoju kompetencji dla terapeutów. Edycja II. Warsztat online.  Głównym celem praktycznie każdej psychoterapii jest osiągnięcie stanu, w którym dana osoba potrafi zdrowo funkcjonować dbając o siebie i realizując własne wartości. Pracując nad tym celem w terapii schematu…

15-16.10, 19-20.11, 10-11.12.2022 r.

Szkoła RTZ EDYCJA 44 (JESIEŃ)  15-16.10, 19-20.11, 10-11.12.2022 r. Szkolenie w formie online.  RATIONAL BEHAVIOR THERAPY (RBT) wywodzi się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnych i opiera się na neurofizjologii oraz naukowo zweryfikowanych teoriach uczenia się. Swoją metodę, jej twórca dr Maxie C. Maultsby, traktował przede wszystkim jako terapię krótkoterminową, łatwą do samodzielnego stosowania, niedrogą i skierowaną do…

5-6 listopada 2022 r.

[5-6 listopada 2022 r.] „Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania. Edycja III”. Szkolenie w formie online, na platformie Zoom. Terapia Akceptacji i Zaangażowania jest terapią wywodzącą się z nurtu poznawczo – behawioralnego, opiera się o podejście kontkstualne. W dużej mierze opiera się o podejście behawioralne, jednak jest „wzbogacone” o podejście humanistyczne, egzystencjalne. Wspólna praca w ACT…

19-20 listopada 2022 r.

[19-20 listopada] Praca z Traumą. O traumie rozumianej jako odpowiedź psychiki i ciała na obezwładniające cierpienie, które nie uzyskało integrującej i kontenerującej odpowiedzi ze strony otoczenia. O pomaganiu osobom straumatyzowanym w powrocie do siebie i do życia.  Edycja I.  Od prowadzącej szkolenie:  Chciałabym aby spotkanie wokół tematu traumy miało charakter emocjonalnie  doświadczeniowy oraz seminaryjno – superwizyjny….

26-27 listopada 2022 r.

[26-27.11.2022 R. ] LECZENIE TRAUMY W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I SCHEMATU. Edycja VII. Trauma psychologiczna to szczególna kategoria doświadczeń, wykraczająca siłą rażenia poza codzienne spektrum ludzkich przeżyć. Obciążenia z nią związane oraz jej „niestandardowość” sprawiają, że doświadczenie traumy nierzadko pozostawia trwały ślad w psychice dotkniętej nią jednostki. Wśród następstw można wymienić PTSD, zaburzenia osobowości czy uzależnienia –…