Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

23-24 października 2021 r.

[23-24 października 2021 r.] Budowanie i wspieranie trybu Zdrowego Dorosłego w terapii schematu – warsztat pracy własnej i rozwoju kompetencji dla terapeutów. Głównym celem praktycznie każdej psychoterapii jest osiągnięcie stanu, w którym dana osoba potrafi zdrowo funkcjonować dbając o siebie i realizując własne wartości. Pracując nad tym celem w terapii schematu skupiamy się na budowaniu…

15-17.10, 19-21.11, 10-12.12.2021 r.

[15-17.10, 19-21.11, 10-12.12.2021 r.] SZKOLENIE OBĘDZIE SIĘ W FORMIE ONLINE.  RATIONAL BEHAVIOR THERAPY (RBT) wywodzi się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnych i opiera się na neurofizjologii oraz naukowo zweryfikowanych teoriach uczenia się. Swoją metodę, jej twórca dr Maxie C. Maultsby, traktował przede wszystkim jako terapię krótkoterminową, łatwą do samodzielnego stosowania, niedrogą i skierowaną do szerokiej grupy…

16-17 października 2021 r.

[16-17 października] SZKOLENIE ONLINE. Terapia nadmiernej kontroli – Leczenie zaburzeń osobowości w oparciu o radykalnie otwartą terapię dialektyczno-behawioralną (RO DBT) Psychoterapeuci niezależnie od paradygmatu, w którym pracują napotykają trudności w skutecznym leczeniu zaburzeń takich jak nawracająca, lekooporna depresja, usztywniona fobia społeczna, anoreksja, osobowość schizoidalna czy unikająca. Większość tradycyjnych, uznanych podejść terapeutycznych koncentruje się na indywidualnej terapii…

6-7 listopada 2021 r.

[6-7 listopada 2021 r.] „Terapia CBT oparta o procesy” – aplikacja terapii opartych o procesy (ACT) w psychoterapii, nie tylko poznawczo – behawioralnej. Szkolenie w formie online, na platformie Zoom.  Terapia Akceptacji i Zaangażowania jest terapią wywodzącą się z nurtu poznawczo – behawioralnego, opiera się o podejście kontkstualne. W dużej mierze opiera się o podejście…

20-21 listopada 2021 r.

[20-21 listopada 2021 r.] Szkolenie porozumienie bez przemocy (NVC). Poziom I. Edycja II.  Porozumienie bez przemocy zwane też empatyczną lub konstruktywną komunikacją, zostało opracowane i rozpropagowane przez Marshalla Rosenberga, doktora psychologii klinicznej. Podejście to zakłada, że za każdym działaniem człowieka stoi świadoma lub nieświadoma chęć zaspokojenia konkretnych potrzeb, np. bezpieczeństwa, akceptacji, wpływu, docenienia itp. Poprzez…

27-28 listopada 2021 r.

[27-28.11.2021 R. ] LECZENIE TRAUMY W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I SCHEMATU Trauma psychologiczna to szczególna kategoria doświadczeń, wykraczająca siłą rażenia poza codzienne spektrum ludzkich przeżyć. Obciążenia z nią związane oraz jej „niestandardowość” sprawiają, że doświadczenie traumy nierzadko pozostawia trwały ślad w psychice dotkniętej nią jednostki. Wśród następstw można wymienić PTSD, zaburzenia osobowości czy uzależnienia – problemy, które…