Nawigacja

Ośrodek

Szkolenia

5-6 listopada 2022 r.

[5-6 listopada 2022 r.] „Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania. Edycja III”. Szkolenie w formie online, na platformie Zoom. Terapia Akceptacji i Zaangażowania jest terapią wywodzącą się z nurtu poznawczo – behawioralnego, opiera się o podejście kontkstualne. W dużej mierze opiera się o podejście behawioralne, jednak jest „wzbogacone” o podejście humanistyczne, egzystencjalne. Wspólna praca w ACT…

26-27 listopada 2022 r.

[26-27.11.2022 R. ] LECZENIE TRAUMY W TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I SCHEMATU. Edycja VII. Trauma psychologiczna to szczególna kategoria doświadczeń, wykraczająca siłą rażenia poza codzienne spektrum ludzkich przeżyć. Obciążenia z nią związane oraz jej „niestandardowość” sprawiają, że doświadczenie traumy nierzadko pozostawia trwały ślad w psychice dotkniętej nią jednostki. Wśród następstw można wymienić PTSD, zaburzenia osobowości czy uzależnienia –…

3-4 grudnia 2022 r.

[3-4 grudnia 2022 r.] Szkolenie porozumienie bez przemocy (NVC). Poziom I. Edycja IV.  Porozumienie bez przemocy zwane też empatyczną lub konstruktywną komunikacją, zostało opracowane i rozpropagowane przez Marshalla Rosenberga, doktora psychologii klinicznej. Podejście to zakłada, że za każdym działaniem człowieka stoi świadoma lub nieświadoma chęć zaspokojenia konkretnych potrzeb, np. bezpieczeństwa, akceptacji, wpływu, docenienia itp. Poprzez…