Teoria i klinika przymierza terapeutycznego. Perspektywa poznawczo-ewolucjonistyczna.

Opis

Badania w Świecie psychoterapii pokazują nieustannie jak ważnym czynnikiem w procesie psychoterapii jest relacja. Podkreśla się również, że jest ona w dużym stopniu predyktorem wyników psychoterapii. W świetle niewielkiej ilości publikacji na ten temat niniejsza pozycja staje się swego rodzaju „niezbędnikiem” każdego psychoterapeuty, szczególnie początkującego, któremu bliska jest relacja jaką współtworzy z Klientem/Pacjentem. Wydaje się to szczególnie ważne w obliczu tzw. drop-outów w psychoterapii.

Dla kogo?
To co warte podkreślenia – książka może być cenna dla każdego psychoterapeuty niezależnie od sposobu (nurtu) w jakim pracuje. W szczególności zaś dla młodych (uczących się) (psycho)terapeutów.

Opis:
Książka już od samego początku wprowadza nas w założenia perspektywy poznawczo-ewolucjonistycznej (PPE), która przede wszystkim odnosi się do relacyjności człowieka, w szczególności do przymierza terapeutycznego. Dowiemy się tutaj na temat ewolucjonistycznej teorii interpersonalnych systemów motywacyjnych (SMI), szczególnie na temat systemu motywacyjnego, który reguluje interakcje parytetowe i współpracy. Wynika to z koncepcji, że przymierze terapeutyczne w szczególności opiera się na aktywacji systemu parytetowej współpracy u obu członków diady terapeutycznej.

Na jakie ważne pytania odpowie nam ta pozycja? 
W skrócie książka odpowie nam przede wszystkim na pytania:
-Jaka jest rola systemu motywacyjnego przywiązania w genezie kryzysów przymierza terapeutycznego?
W jaki sposób styl przywiązania i odpowiadające im wewnętrzne modele operacyjne odzwierciedlają się w relacji terapeutycznej?
W jaki sposób dezorganizacja przywiązania wpływa na osłabienie przymierza terapeutycznego?

PRZYKŁADY KLINICZNE
WSKAZÓWKI (PSYCHO)TERAPEUTYCZNE

Znajdziemy tutaj również szczegółowo opisane przykłady kliniczne, które zobrazują nam jak nawiązywane jest przymierze terapeutyczne, w jaki sposób ulega ono osłabieniu i załamaniu, a w szczególności – w jaki sposób można je przywrócić. Cenne z tej perspektywy wydają się również wskazówki praktyczne dla psychoterapeuty, który zastanawia się nad tym, jakie są najbardziej skuteczne sposoby ułatwiające aktywację systemu współpracy u siebie i u pacjenta celem nawiązania wartościowego przymierza już na początku psychoterapii.

Spis treści:
Książka składa się z 8 rozdziałów
1. Systemy motywacyjne w perspektywie ewolucjonistycznej.
2. Relacja terapeutyczna a przymierze terapeutyczne
3. Wewnętrzne modele operacyjne przywiązania w relacji terapeutycznej i w kryzysach przymierza
4. Tworzenie przymierza terapeutycznego
5. Kryzys i załamanie przymierza terapeutycznego
6. Naprawa przymierza terapeutycznego
7. Jak na diabelskim młynie. Oscylacje w relacji terapeutycznej – przypadek Giulio
8. Załamanie i naprawa przymierza terapeutycznego a interpersonalne systemy motywacyjne. Metody CIS i AIMIT

Źródło: Centrum Psychologii Relacyjnej – Hanna Michalska