Żałoba. Psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczna i EMDR.
Promocja!

64,00  60,00 

Autor: Antonio Onofri , Cecilia La Rosa
Oprawa: Miękka
Format: 37,7×49,5cm
Ilość stron: 383
Wydanie: 1
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-938270-3-9
Wydawnictwo: Fundacja Przyjaciele Martynki

Brak w magazynie

Opis

Przedmowa:

„Żałoba bardziej niż jakiekolwiek inne doświadczenie życiowe znaczy przełom w przebiegu rozwoju każdej jednostki. Kiedy droga jakiejś osoby znaczona jest tym wydarzeniem, zwłaszcza, gdy żałoba dotyczy kogoś z rodziny lub bliskiej osoby, uczestniczymy w pewnym „przed” i „po”. Nic z tego, co przezyliśmy i poznaliśmy do tego momentu nie pozostaje już takie samo; nasz świat zostaje wstrząśnięty przez wydarzenie, które wymaga od nas zmagania się z samym sobą i naszą zdolnością adaptacji do nowej sytuacji.

Kiedy pracujemy z osobami, które doznały ważnej straty, jaką może być śmierć rodzica, kiedy jest się jeszcze małym lub bardzo młodym, koniecznym jest to, by brać pod uwagę pewną serię czynników. Musimy myśleć o tym, iż nieuchronnie żałoba ta wchodzi w pewną dynamikę przywiązania i że jako taka będzie w determinujący sposób wpływac na sposób, w jaki tak silny ból będzie zarządzany. Musimy również zatrzymać się przez chwilę nad refleksją na temat obecności ewentualnych czynników ryzyka: dogłębne poznanie kontekstu (back-ground), w którym wpisuje się wydarzenie tak traumatyczne może dać nam bardzo ważne informacje odnoszące się na przykład do ewentualnego rozwoju skomplikowanej żałoby.

Spróbujmy teraz pomyslec o tym, kiedy żałoba dotyka dziecka, które traci jedną ze swych postaci przywiązania. Co się dzieje w takim przypadku? Jak wydarzenie tak dewastujące może być zrozumiałe przez małe dziecko?

Z punktu widzenia rozwojowego, żałoba ma w istocie silny odźwięk u dziecka i jesli nie jest właściwie kierowana może wystąpić ryzyko wystapienia poważnych skutków dla jego przyszłego zdrowia psychicznego.

Literatura naukowa na ten temat ujawnia to, że niekorzystne wydarzenia życiowe (wśród których jest oczywiście obecna żałoba po członku rodziny), które występują w okresie rozwoju mogą mieć poważny wpływ na wiele aspektów przyszłego funkcjonowania dziecka. Nie mówimy tu wyłącznie o trudnościach psychologicznych; badania nad niekorzystnymi doświadczeniami dziecięcymi (Adverse Chidhood Experiences, Felitti i Anda, 2010) ukazały, jak takie negatywne skutkimogą ujawniać się również w zdrowiu fizycznym tych osób.

Ale co my terapeuci możemy zrobić, by uczynić wydarzenie tak dramatyczne trochę bardziej znośnym doświadczeniem, które „tak” staje sie granicznym, ale które równocześnie da nam siłę by się podnieść, pójść ponownie do przodu?

Wszystkie te informacje nie mogą nie doprowadzić nas do jednego rozwiązania – oddziaływać natychmiast sprawując by scenariusz, który przypuszczaliśmy, nie zrealizował się.

Od dwudziestu pięciu lat mamy do tego wielki zasób terapeutyczny w planowaniu skutecznych oddziaływań również w tego rodzaju sytuacjach: EMDR. Dzięki temu rewolucyjnemu podejściu jesteśmy w stanie oddziaływać bezpośrednio na istotę problemu, która generuje cierpienie i pomagać naszym małym i dużym pacjentom w radzeniu sobie w bardziej adekwatny sposób z wyzwaniem, któremu zostali poddani. Dzięki pracy ukierunkowanej na traumatyczne wydarzenie żałoby, można przywrócić u jenostki bardziej adaptacyjną i pogodną wizję sytuacji, można wzmacniać wszystkie konieczne zasoby, które umożliwiają jej stawianie temu, co się dzieje czoła w najlepszy z możliwych sposobów. Wszystko to jest wyjątkowo ważne, przede wszystkim wówczas, gdy proces przepracowania wydarzenia został zablokowany nie tylko przez intensywność emocjonalną, która charakteryzuje wydarzenie samo w sobie, ale również z powodu obecności dodatkowych czynników ryzyka i z powodu braku czynników ochronnych w zyciu podmiotu.

Własnie z tych wszystkich powodów, kiedy Antonio Onofri mówił mi o pomysle napisania, na więcej par rąk, książki na temat żałoby, natychmiast pomyślałem, że podjął się zadania tak ważnego jak trudnego, ale które wniosłoby ogromy wkład w pracę kolegów psychoterapeutów.

Książka, która podejmuje temat tak delikatny, musi być w stanie uwzględniać różne aspekty: znaczącą rame teoretyczną, która jest w stanie dostarczyc największa z możliwych ilości informacji na temat dynamiki charakteryzującej życie osoby w takich chwilach; bardziej kliniczne podejście; które prowadzić nas będzie – poprzez słowa doświadczonych terapeutów – w radzeniu sobie z cierpieniem, które nasi pacjenci przynoszą na sesje.

Strony niniejszej ksiązki dokładnie to wszystko ofiarują: będą źródłem refleksji, sugestii klinicznych i nowej, głębszej wiedzy dla tych wszystkich, którzy wykonują nasz zawód.

Ale nie tylko. Mogą być wartościową pomocą również dla tych, którzy ból tego typu przeżywają w pierwszej osobie i którzy chcą głębiej zrozumieć to, co się z nim dzieje.

Zostałam pod ogromnym wrażeniem głębi szacunku i wrażliwości, z jaka ten tekst został napisany. Ze słów i spomiędzy wierszy, z których składają się strony niniejszej ksiązki przebija delikatność, która powinna byc zarezerwowana dla tych, którzy zbliżają się do jednego z najgłębszych rodzajów bólu jaki towarzyszy rodzajowi ludzkiemu. Taka sama delikatność jak tego, kto – jak Antonio, Cecilia i inni autorzy – pracuje każdego dnia po to, by dać trochę ulgi i nadziei na przyszłość swoim pacjentom”.

Isabel Fernandez Psycholog, Psychoterapeuta, Prezes Włoskiego Stowarzyszenia EMDR, Prezes EMDR Europa.

Produkt do odbioru w Centrum Psychoterapii Integralnej. Jeżeli życzą sobie Państwo wysłanie książki prosimy o kontakt i dodanie do przelewu kosztów przesyłki. Postaramy się znaleźć optymalne rozwiązanie.