28-29.09.2019

Termin warsztatu: 28-29.09.2019 r. Wczesna i przewlekła trauma związana z zaniedbaniem, nadużyciem fizycznym, seksualnym lub emocjonalnym, może skutkować poważnymi objawami psychiatrycznymi. Chociaż tego typu doświadczeniom poświęca się coraz więcej uwagi, to rozpoznawanie objawów posttraumatycznych, w szczególności dysocjacyjnych, nadal wydaje się niewystarczające. Pacjenci z historią traumy zgłaszają się do specjalistów zdrowia psychicznego z różnymi dolegliwościami i…

Pierwsze spotkanie rocznej grupy 17 wrzesień 2019 r.

Start grupy: 17.09.2019 r. Adresatem grupy terapeutycznej są: osoby dorosłe doświadczające aktualnie trudności emocjonalnych (lęk, obniżony nastrój, zalewająca złość) w relacjach z innymi (niemożność nawiązania trwałych relacji, konfliktowość), w relacji z samym sobą (zaniżona samoocena);  które w związku z problemami rodzinnymi doznały w dzieciństwie opuszczenia, zaniedbania, wykorzystania, przemocy w sferze psychicznej i/lub emocjonalnej, dorosłe dzieci…

05-06.10.2019 r.

Termin warsztatu: 5-6.10.2019 r. TECHNIKA  ALEXANDRA jest metodą uczącą świadomego powrotu do rozluźnienia po momencie stresu oraz ciągłego poszukiwania większej swobody ruchu i oddechu. Jej celem jest powrót do naturalności, często traconej na skutek pośpiechu, stresu i obaw, utrwalających tendencję do wkładania w wykonywaną czynność zbyt dużego wysiłku i niepotrzebnych napięć mięśniowych. Frederick Matthias Alexander…