19-20 listopada 2022 r.
[JESIEŃ] PRACA Z TRAUMĄ.

[19-20 listopada] Praca z Traumą. O traumie rozumianej jako odpowiedź psychiki i ciała na obezwładniające cierpienie, które nie uzyskało integrującej i kontenerującej odpowiedzi ze strony otoczenia. O pomaganiu osobom straumatyzowanym w powrocie do siebie i do życia.

Od prowadzącej szkolenie: 

Chciałabym aby spotkanie wokół tematu traumy miało charakter emocjonalnie  doświadczeniowy oraz seminaryjno – superwizyjny. Jest to, ważne bo w  kontakcie z ludzką traumą, cierpieniem i bezradnością, które odzierają z kontroli i możliwości zachowania pozorów, najważniejsza jest zdolność do autentycznego bycia blisko. Uczestnicy dostaną wcześniej „filmowe” wskazówki, które będą emocjonalną bazą do pełnego korzystania ze szkolenia. Uczę traumy „od prawej półkuli do lewej półkuli”. Wg Alana Schora, emocjonalny rezonans zachodzi między prawymi półkulami mózgów więc zdolności do empatycznego dostrojenia są prawopółkulowe. Gdy jesteśmy zdolni do integrującego i kontenerującego bycia z pacjentem to może on dopuścić, doświadczyć i pomieścić traumatyczne doświadczenie wejść na drogę zespolenia psychiki. Zmierzamy zatem w kierunku wewnętrznej dyspozycji do pomieszczania traumatycznych pobudzeń.Funkcje kontenerującą uznaję za bazową, która osobom straumatyzowanym przynosi coś na kształ schronienia, w którym stan chaosu i dezintegracji może być przekształcony w stan integracji i kompletności.

Proponuje dwie superwizje w ostatnim bloku każdego dnia (informacje podstawowe o pacjencie i zapis jednej sesji do dwóch stron).

Przedstawię koszyk wiedzy o traumie:

  1. TRAUMA I ZAPRZECZENIE. 150 lat osobliwej historii badań nad traumą, która jest jak wahadło – ruch w stronę dostrzeżenia, że trauma istnieje i zaraz ruch odwrotny, w którym traumę się neguje. Są to ruchy, które mają swój początek w umyślę ofiary traumy, która w odruchu samoobrony próbuje traumie zaprzeczyć. W pracy z traumą niezbędne jest rozumienie tej naturalnej dynamiki gdyż zostaje ona „udzielona” terapeutom, a nie uświadomiona prowadzić może do retraumatyzacji pacjenta. Monitorowanie w sobie tego mechanizmu uznaje za jedno z podstawowych  narzędzi do pracy z traumy.
  2. TRAUMY OCZYWISTE I MNIEJ OCZYWISTE 
  • przegląd od tzw. traumy prostej, poprzez traumy złożone aż do traumatycznego rozwoju i tego co dzieje się z psychiką od wewnętrz w reakcji na różne traumatyzacje.
  • trauma transgeneracyjna, pokoleniowy cykl traumy – jak ciężka trauma wojenna doprowadzając do spustoszeń w psychice jednego pokolenia, powoduje dalszą traumatyzacje pokoleń następnych np. poprzez gorszą jakość rodzicielstwa lub zjawisko kontaminacji traumą. O możliwych kanałach międzypokoleniowej transmisji, które wcześniej istniały w obszarze niesprecyzowanych kanałów duchowych, a które zostały już uchwycone poprzez teorię przywiązania, neurobiologię interpersonalną oraz epigenetykę.
  • traumy złożone, relacyjne, które polegają na chronicznej – mającej miejsce w trakcie rozwoju przewlekle, a nie incydentalnie, nieadekwatnej reakcji na emocjonalne potrzeby dziecka. O cyklu powtarzającej się traumy – dzieci, które nie doświadczyły przytomności psychologicznej swoich opiekunów, nie będą zdolne do regulacji emocjonalnej i  jeśli nie przejdą terapii na dalszych etapach życia, to nie będą potrafiły dać emocjonalnej opieki swoim dzieciom.
  • trauma więzi, czy inaczej trauma zdrady – gdy cierpienie i groza przychodzą od osób, które miały być źródłem opieki i bezpieczeństwa. Gdy neurobiologiczny system przywiązania nie może spełnić typowego dla ssaków zadania (bo bliskość drugiego osobnika nie zwiększa szans na przeżycie) to dochodzi do uruchomienia rozlicznych dysocjacji. O fizjologii dysocjacji (Peter Levine i Stephen Porges) oraz jak w oparciu o fizjologię mechanizmu zamarcia rodzą się złożone i typowe jedynie dla ludzi formy dysocjacji ( w ujęciu psychoanalitycznym, również jungowskiej analizy).

 Wszystkich ciekawych rozwinięcia tych wątków zapraszam na szkolenie:-) 

Charakterystyka odbiorców: psychoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci mogą być różnych modalności – ciekawi tematu, z otwartym umysłem.

Prowadzenie:
Joanna Chmarzyńska-Golińska – certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna (certyfikat nr 143), superwizor i terapeutka szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (certyfikat nr 147); członek Polskiego Towarzystwa Psychotraumatogii; posiada przeszło 20 letnie doświadczenie kliniczne w leczeniu traum złożonych; uczy o specyfice pracy z konsekwencjami traumy studentów psychologii zdrowia na Gdańskiej Uczelni Medycznej, oraz studentów Studium Terapii Depresji;  autorka wykładów i publikacji szczególnie z zakresu pracy z traumą złożoną.

Czas trwania:
19-20 listopada (sobota, niedziela)
Szkolenie odbywać się będzie w godzinach: sobota 09:00 – 16:00, niedziela 9:00 – 16:00. W trakcie szkolenia przewidziane są 2 przerwy 30 min. To dwa dni, w łącznym wymiarze 16 godzin dydaktycznych.

Koszt uczestnictwa:
580 zł. Przyjmujemy tylko kompletne zgłoszenia. Wpłata na konto wraz ze złożeniem zamówienia usługi szkoleniowej przez sklep jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.

W zagłoszeniu prosimy o deklarację chęci przedstawienia przypadku podczas procesu grupowego (superwizji). Aktualnie mamy już komplet superwiazntów (osób które będą przedstawiać sesję na forum) możliwe jest zapisanie na listę rezerwową przedstawiania swojego przypadku.

Wpłaty prosimy kierować na konto
NOWY NUMER RACHUNKU: 
mbank 85 1140 2004 0000 3702 8111 9816
Centrum Psychoterapii Integralnej
ul. Wierzbięcice 18/5 61-568 Poznań
Tytułem: [nr zamówienia]

Po dokonaniu płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres mail: szkolenia@cpi.poznan.pl lub przez wiadomość mms na nr +48 576244001 / WhatsApp

Służymy pomocą telefonicznie nr tel kom. 576 244 001 / WhatsApp oraz mejlowo szkolenia@cpi.poznan.pl