5-6 listopada 2022 r.
[JESIEŃ] Wprowadzenie do Terapii ACT. Edycja III.

[5-6 listopada 2022 r.] „Wprowadzenie do terapii akceptacji i zaangażowania. Edycja III”. Szkolenie w formie online, na platformie Zoom.

Terapia Akceptacji i Zaangażowania jest terapią wywodzącą się z nurtu poznawczo – behawioralnego, opiera się o podejście kontkstualne. W dużej mierze opiera się o podejście behawioralne, jednak jest „wzbogacone” o podejście humanistyczne, egzystencjalne. Wspólna praca w ACT koncentruje się, w dużym skrócie mówiąc, na pozbywaniu przeszkód w drodze do życia zgodnego z naszymi wartościami. Do życia „pełnią życia”, bogatego w całą gamę jego doświadczeń… tutaj redukcja objawów jest jedynie efektem ubocznym, a nie celem naszych oddziaływań…

Więcej o ACT można poczytać na stronie ACBS

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie z zagadnieniami/procesami, na których opiera się terapia Akceptacji i Zaangażowania.
  2. Każdego z powyższych procesów doświadczysz na sobie (nic tak nie uczy jak doświadczenie).
  3. Dowiesz się w jaki sposób w ACT podchodzimy do problemów klientów. Będziemy ćwiczyć konceptualizację w oparciu o prawdziwe przypadki kliniczne.
  4. Nauczysz się konkretnych metod pracy, wspomagających zmianę w kierunku wartości (m.in. analizy behawioralnej, technik defuzjii, uważności, aktywizacji behawioralnej).

Szkolenie jest skierowane do wszelkich osób zajmujących się wspieraniem procesów zmiany, szeroko pojętą tematyką zdrowia psychicznego; psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy medyczni, studenci, terapeuci uzależnień, osoby szkolące się do pracy w zawodzie terapeuty.

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawy terapii ACT

– zostaną omówione procesy, na których opiera się terapia ACT. Każdy będzie mógł ich doświadczyć za pomocą ćwiczeń, nauczyć się wykorzystywania ich w procesie zmiany swoich klientów.

– Zostanie przedstawionych wiele praktycznych umiejętności w zakresie wspierania 6 procesów zmiany ACT (np. defuzji, zaangażowanego działania, uważności)

– Przeprowadzimy Państwa przez teorię ram relacyjnych (RFT) oraz jej zastosowania w pracy klinicznej.

– Zastosowanie ACT Matrix

– Zaangażowania pacjenta w wartościowe działanie

Zastosowanie terapii ACT zostanie przedstawione w odniesieniu do różnych problemów klinicznych (w pracy z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi)

Zajęcia prowadzone będą w sposób warsztatowy, interaktywny, bogate w praktyczne ćwiczenia. Po jego ukończeniu będziesz widział/widziała procesy zmiany oraz nauczysz się aplikowania ich do własnego „arsenału” terapeutycznego, aby jeszcze lepiej pomagać swoim klientom.

Czas trwania:

5-6 listopada (sobota, niedziela)

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach: sobota 9:00 – 17:00, niedziela 9:00 – 17:00

To dwa dni, w łącznym wymiarze 18 godzin dydaktycznych.

Prowadzenie:

Adam Elżanowski – Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny PTTPB (nr. certyfikatu 500, certyfikat europejski EABCT nr. 61,). Obecnie pracujący w Klinicznym Centrum Zdrowia psychicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, gdzie prowadzi terapię grupową zaburzeń lękowo depresyjnych w charakterze oddziału dziennego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ponad to jest wykładowcą – dydaktykiem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia (seminaria, ćwiczenia)  dla studentów medycyny oraz psychologii. Doświadczenie kliniczne zdobywał m.in. w Centrum Psychoterapii na ul. Dolnej 42, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – Ośrodku podwójnej diagnozy, w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania (ICGZ) Uniwersytetu Warszawskiego – programie „„Trakt III : PTSD diagnoza, terapia, profilaktyka”(jako terapeuta oraz diagnosta), Uniwersytecie SWPS w programie terapii depresji „E-compared”. Obecnie wykładowca w module z terapii CBT, w  kursie psychoterapii (pod kierownictwem prof. Andrzeja Cechnickiego). Autor własnych szkoleń z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej. Interesuje się  i rozwija w tematyce terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),  terapii schematów oraz zaburzeń potraumatycznych.

Koszt uczestnictwa:
580 zł. Przyjmujemy tylko kompletne zgłoszenia. Wpłata na konto wraz z zamówieniem usługi szkoleniowej przez sklep jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność wpłat.

Wpłaty prosimy kierować na konto
NOWY NUMER RACHUNKU: 
mbank 85 1140 2004 0000 3702 8111 9816
Centrum Psychoterapii Integralnej
ul. Wierzbięcice 18/5 61-568 Poznań
Tytułem: [nr zamówienia]

Po dokonaniu płatności prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres mail: szkolenia@cpi.poznan.pl lub przez wiadomość mms na nr +48 576244001 / WhatsApp

Miejsce szkolenia:
Platforma ZOOM co oznacza, że będzie możliwość kontaktu z prowadzącym przez video, czat, mikrofon oraz pracy w podgrupach w oddzielnych pokojach. https://zoom.us/download

Zgłoszenia: Przez złożenie zamówienia przez sklep: https://www.cpi.poznan.pl/szkolenie/wprowadzenie-do-terapii-act/

Informacje:
Służymy pomocą telefonicznie nr tel kom. 576 244 001 / WhatsApp oraz mejlowo szkolenia@cpi.poznan.pl