„TERAPIA SCHEMATÓW DZIECI I MŁODZIEŻY” [RECENZJA]

[02.04.2019]

Publikujemy pierwszą recenzję w naszym nowym cyklu CPI Poleca. 
Autorką tekstu jest pracująca z Centrum psychoterapeutka Aleksandra Krajczewska.

Książka autorstwa Loosa, Graafa i Zarbocka jest interesującą pozycją dla osób pracujących z młodymi pacjentami i ich rodzicami. Autorzy opisują swoje metody w szczegółowy i jednocześnie klarowny sposób, co ułatwia przeniesienie proponowanych technik do własnej praktyki klinicznej.

Terapia schematów, której autorem jest Jeffrey Young, zyskuje w ostatnim czasie coraz większą popularność i jest z powodzeniem stosowana przez wielu psychoterapeutów w leczeniu osób dorosłych. Brakowało jednak publikacji, która ukazywałaby, jak metody terapii schematów można wykorzystać w pracy z dziećmi. Książka niemieckich autorów stanowi pierwszy szczegółowy opis tego, jak założenia Jeffreya Younga przekładają się na pracę z młodymi pacjentami i ich rodzicami. Jak zaznaczono we wstępie, jest to propozycja „od praktyków dla praktyków”.

W pierwszej części książki poszczególne rozdziały skupiają się na kolejnych okresach rozwojowych, od najmłodszego (niemowlęta i małe dzieci), po wczesną dorosłość. Autorzy uważają, że tym, co może prowadzić do frustracji podstawowych potrzeb jest interakcja czynników ryzyka oraz sposobów radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi. W związku z tym, dla każdego wieku zostały one wyczerpująco opisane. Momentami lektura stanowi pomocne repetytorium wiedzy. Zapoznając się z treścią rozdziałów możemy przypomnieć sobie pewne informacje z zakresu psychologii rozwoju, a także uświadomić sobie, jak istotne jest różnicowanie sposobów pracy i technik w zależności od zmieniających się z wiekiem potrzeb pacjentów.

Druga część książki stanowi opis konkretnych technik terapeutycznych, które jak zaznaczają autorzy, stanowią pomost pomiędzy terapią zabawą i klasyczną terapią behawioralną. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że w większości wypadków dzieci są wysyłane na psychoterapię przez osoby dorosłe. Nierzadko, kiedy trafiają do gabinetu, towarzyszy im poczucie, że ktoś z różnych przyczyn chce coś w nich zmienić. Może to wywoływać naturalny sprzeciw młodego pacjenta. Co więcej, dzieciom trudno zrozumieć, że zajmowanie się negatywnymi emocjami jest leczące i stanowi istotną część procesu terapeutycznego. Z tych powodów kluczowe jest nawiązanie relacji dającej poczucie bezpieczeństwa oraz to, by, jak zaznacza Christopher Loose, więcej się z dziećmi bawić niż rozmawiać. Autorzy przekonują, że pomocne jest stosowanie ilustracji, historyjek, filmów i przede wszystkim kukiełek bądź pacynek, które są szczególnie przydatne w pracy z trybami (stanami emocjonalnymi odczuwanymi „tu i teraz”).

Każda z technik jest tu szczegółowo opisana, co zasadniczo ułatwia terapeucie włączanie ich do własnej „skrzynki z narzędziami”. Jest to niewątpliwie dużą zaletą publikacji. Dodatkowym plusem jest także możliwość pobrania gotowych materiałów: narzędzi online ze strony wydawnictwa. Istotny i cenny jest także sposób myślenia autorów o współpracy z rodzicami. W książce wielokrotnie podkreślany jest fakt, iż mają oni olbrzymi związek z objawami odczuwanymi przez dziecko, praca z nimi jest zatem niezbędna, by młody pacjent pomyślnie przeszedł przez proces terapii. Aby go wspierać, autorzy proponują tzw. coaching rodziców. Książka jest interesującą pozycją dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Autorzy opisują swoje metody w szczegółowy i jednocześnie klarowny sposób, co pozwala przenieść proponowane techniki do własnej praktyki klinicznej.

„TERAPIA SCHEMATÓW DZIECI I MŁODZIEŻY”.
Redakcja: Christof Loose, Peter Graaf, Gerhard Zarbock
GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
https://www.gwp.pl/terapia-schematow-dzieci-i-mlodziezy.html